ကိုယ္၀န္ယူဖို႕အေကာင္းဆုံးအရြယ္

အမ်ိဳးသမီးေတြက အသက္အရြယ္ၾကီးေလေလ ကိုယ္၀န္ေဆာင္ဖို႔ အခြင့္အလမ္းနည္းေလ ပဲျဖစ္ပါတယ္။ ယခုေခတ္မွာ အမ်ိဳးသမီးေတြ အသက္ ၄၀ မွာ ကေလးေမြးတာဟာ မထူးဆန္းေတာ့ပါဘူး။

ဒါေပမယ့္ အသက္အရြယ္ဟာ အမိ်ဳးသမီးေတြရဲ႕ မမ်ိဳးဥ အေရအတြက္နဲ႔ အရည္အေသြးကို သက္ေရာက္ပါတယ္။ အသက္ ၂၀ နဲ႔ ၃၀ ၾကားကေတာ့့ ကိုယ္ဝန္ယူဖို႔ အေကာင္းဆံုုးပဲ ျဖစ္ပါတယ္။

အသက္ ၄၀ အထိေစာင့္မယ္ ဆိုရင္ေတာ့ ကိုယ္ဝန္ရယူႏိုင္ႏႈန္းက ၅% ပဲရွိပါတယ္။ ထိုု႔အတူ ကိုယ္ဝန္ပ်က္က်ႏိုင္စြမ္း ကလည္း ၇၀% အထိရွိႏိုင္ၿပီေနာ္ ….

ေ မေမတို႕ကေရာ ဘယ္အသက္အရြယ္မွာ စၿပီး ကိုယ္၀န္ေဆာင္ခဲ့တာလဲ ??