ကိုယ္၀န္ယူျခင္းႏွင့္ ခႏၶာကိုယ္အေလးခ်ိန္

💏💏 အမ်ဳိးသား အမ်ဳိးသမီးတို႕ေရ …

💏 မ်ိဳးမေအာင္တာက အမ်ိဳးသားေရာ အမ်ိဳးသမီးေတြမွာေရာ ျဖစ္တတ္တာေၾကာင့္ တစ္ေယာက္နဲ႔ တစ္ေယာက္မျပစ္မတင္ဖို႔လိုအပ္ပါတယ္။ ခႏၶာကိုယ္အေလးခ်ိန္ဟာလည္း ကိုယ္၀န္ယူရာမွာအေရးၾကီးတဲ့ အခ်က္တစ္ခ်က္ပါ။

💏 အလြန္အကၽြံ ပိန္လြန္း ၀လြန္းတာဟာ မ်ိဳးမေအာင္တာကိုျဖစ္ေစႏိုင္ပါတယ္။ သင့္ရဲ႕မ်ိဳးပြားႏိုင္စြမ္းဟာ အစားအေသာက္မူမမွန္တာနဲ႔ ေလ့က်င့္ခန္း အလြန္အကၽြံလုပ္တာတို႔ႏဲ႔သက္ဆိုင္ပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ သင့္ရဲ႕အေလးခ်ိန္ကို BMI နဲ႔အျမဲ တိုင္းတာျပီး ေစာင့္ၾကည့္သင့္တယ္ေနာ္။

ဒီထဲမွာေရာ ကိုယ္၀န္ယူဖို႕ အခက္အခဲျဖစ္ေနသူေတြရိွလား ???