ကိုယ္၀န္ေဆာင္ႏွင့္တုပ္ေကြး

👶 ခုခံအားနည္းတဲ့ ကိုယ္ဝန္ေဆာင္ေမေမေတြနဲ႔ ေမြးကင္းစကေလးငယ္ေလးေတြအေနနဲ႔ တုပ္ေကြးမျဖစ္ေအာင္ သတိထားရမွာပါ။

👶 ကိုယ္ဝန္ေဆာင္ေမေမတို႔ကို တုပ္ေကြးကို ကာကြယ္တဲ့အေနနဲ႔ ကာကြယ္ေဆးေတြ ထိုးေပးတာမို႔ ေမေမမ်ားအေနနဲ႔ ကာကြယ္ေဆးထိုးဖို႕အတြက္ ကိုယ့္ရဲ႕ OG နဲ႔ ေဆြးေႏြးျပီး ထိုးထားႏိုင္ပါတယ္။

👶 ဒီလို ကိုယ္ဝန္ေဆာင္ေမေမက ကိုယ္ဝန္ေဆာင္တုန္း တုပ္ေကြးကာကြယ္ေဆးထိုးထားရင္ ကိုယ္ဝန္ေဆာင္ေမေမနဲ႔အတူ ေမြးဖြားလာတဲ့ သားသားမီးမီးတို႔ကိုလည္း ေျခာက္လအထိ တုပ္ေကြးအႏၲရာယ္မွ ကာကြယ္ထားႏိုင္တယ္လို႔လည္း သိရပါတယ္ေနာ္။

ဗိုက္ဗိုက္ေလးတို႕ေရ တုပ္ေကြးကာကြယ္ေဆး ထိုးၿပီးၿပီလား ???