ကိုယ္၀န္ေဆာင္ႏွင့္ အသားအေရ

ေမေမတို႔ေရ… 🙍

🙍 ကိုယ္ဝန္ေဆာင္ခ်ိန္အတြက္သီးသန္႕ အေနနဲ႕ အသားအေရ ျပႆနာေတြကို ေျဖရွင္းႏိုင္ဖို႔ အတြက္ေရာ ကိုယ္အေလးခ်ိန္ကို ထိန္းသိမ္းထားႏိုင္ဖို႔ေရာ အေကာင္းဆံုးနည္းလမ္းက အသီးအႏွံနဲ႕ အရြက္ေတြကို မ်ားမ်ားစားဖို႕ပဲျဖစ္တယ္ေနာ္ …

🙍 ကိုယ္၀န္ေဆာင္ခ်ိန္မွာ အသားအေရနဲ႕ ကိုယ္အေလးခ်ိန္ကို ထိန္းသိမ္းထားတဲ့ ေမေမပဲပဲေလးေတြ ရိွလား ???