စည္းကမ္းေပးတာလား??? အျပစ္ေပးမွာလား???

စည္းကမ္းေပးတာလား???

အျပစ္ေပးမွာလား???

စည္းကမ္းဆိုတာမ်ိဳးက လူ႔ေဘာင္ လူ႔ေလာကမွာေကာင္းေသာအက်င့္ေလးေတြနဲ႔ လူပီသေစဖို႔ပါ ။

အျပစ္ေပးတယ္ဆိုတာကေတာ့ ကေလးလုပ္လိုက္တဲ့
အမွားတစ္ခု ဒါမွမဟုတ္ လုပ္ေစခ်င္တာ မလုပ္တဲ့အတြက္ ေပးအပ္လိုက္တဲ့ နာက်င္ခံစားမႈတစ္ခုပါ ။

အျပစ္ေပးလိုက္လို႔ ကေလးရဲ႕အမူအက်င့္ကို ေရရွည္မေျပာင္းလဲေစပါဘူး။

အျပစ္ေပးျခင္း – ကေလးမလုပ္သင့္တဲ့ေပၚမွာအေလးျပဳ
စည္းကမ္းေပးျခင္း- ကေလးလုပ္သင့္တဲ့ေပၚအေလးျပဳ
ဥပမာ-
👎ထမင္းေတြကို အာ့ေလာက္ ျပန္႔က်ဲေနေအာင္ စားစရာလား။
👍🏻ထမင္းကိုေသခ်ာစားေနာ္ ထမင္းေစ့က်ရင္ေကာက္ေနာ္။

အျပစ္ေပးျခင္း -နာခံရန္တိုက္တြန္းသည္ ။
စည္းကမ္းေပးျခင္း- -နမူနာျပသည္။
ဥပမာ-
👎အရုပ္ကိုမလုရဘူးေလ ။
👍🏻တူတူကစားရေအာင္ေနာ္။ သားကဒီအရုပ္ေလးႀကိဳက္တာလား။

အျပစ္ေပးျခင္း -ရွက္ရံြ႕ေစေသာ ထိန္းခ်ဳပ္မႈ
စည္းကမ္းေပးျခင္း- -အမွားမ်ားမွ သင္ယူေစသည္။
ဥပမာ-
👎ေဟာပန္းကန္းက်ကဲြၿပီ ဒီေလာက္ ေျပာေနတာေတာင္ေသခ်ာမွမကိုင္တာကိုး။
👍🏻သမီးပန္းကန္ကိုလက္၂ဖက္နဲ႔ေသခ်ာကိုင္ရတယ္ေနာ္
ကဲြသြားတဲ့ပန္းကန္စေတြကို ေသခ်ာရွင္းရေအာင္

အျပစ္ေပးျခင္း -ကေလးကိုဦးတည္သည္။
စည္းကမ္းေပးျခင္း- -အျပဳအမူကိုဦးတည္သည္ ။
ဥပမာ-
👎ေအာင္ေအာင္ကလူဆိုးပဲ သူမ်ားေတြကိုလိုက္လုပ္ေနတယ္
👍🏻တျခားသူကို နာေအာင္လုပ္တာ ေကာင္းတဲ့အက်င့္ မဟုတ္ဘူး
အဲ့လိုသူမ်ားကို ရိုက္တာမေကာင္းဘူးေနာ္

စည္းကမ္းေပးတယ္ဆိုတာ အစဥ္အၿမဲျဖစ္စဥ္တစ္ခုပါ။
အျပစ္ေပးတာကေတာ့ လက္တေလာျဖစ္ပ်က္သြားတဲ့ျဖစ္စဥ္ကိုသာ အသားေပးေသာ စနစ္တစ္ခုပါ။
စည္းကမ္းကို စနစ္တက်ေပးနိုင္မွသာ ကေလးမ်ားအတြက္ေရရွည္ေကာင္းမြန္နိုင္မွာပါ။
အဲ့ဒါေၾကာင့္ ကေလးေတြကို ေ႐ြးခ်ယ္ခြင့္
မိမိကိုယ္ကို ထိန္းသိမ္းနိုင္ခြင့္ မ်ားမ်ားေပးေစခ်င္ပါတယ္။
ကိုယ္က စည္းကမ္းတစ္ခုသက္မွတ္ထားရင္ အဲ့ဒီစည္းကမ္းကို တကယ္ပဲ အေလးထားေပးေစခ်င္ပါတယ္။
ေမေမခ်မွတ္ထားေသာ စည္းကမ္းတစ္ခုကို ေဖေဖကလုပ္ခြင့့္ျပဳလိုက္ရင္ ကေလးမ်ားကစည္းကမ္းဆိုတာ ခ်မွတ္တဲ့သူေရွ႕မွာသာ လိုက္နာတတ္္ၿပီး ေနာက္ကြယ္မွာလုပ္ခြင့္ရတယ္လိုု႔ထင္ျမင္သြားတတ္ပါတယ္။ ကေလးေတြကိုစည္းကမ္းတခုသတ္မွတ္တဲ့အခါ လူညီဖို႔နဲ႔အတည္တက်ျဖစ္ဖို႔လိုအပ္ပါတယ္။
မေကာင္းေသာအျပဳအမူမ်ားကို ငယ္ငယ္ကေလးဘဝ အစမွစတင္ၿပီး အျမစ္မတြယ္ေစရန္ ဖယ္ရွားေပးဖို႔ လိုအပ္ပါတယ္။

#အေရးႀကီးဆံုးတစ္ခုကေတာ့ ကေလးမ်ားေကာင္းတာလုပ္ေနရင္မ်ားမ်ားခ်ီးက်ဴးေပးၾကပါ#

Ref ECCD
(M.K.Z Pre school )