ိရွစ္လသားအရြက္ သားသားမီးမီးေလးေတြွရွိရင္

👶 ေမေမတို႔မွာ ရွစ္လသားအရြယ္ သားသားမီးမီးေလးေတြရဲ႕ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္မႈက ဟိုဟိုဒီဒီ ေတာက္ေတာက္ ေတာက္ေတာက္နဲ႔ သြားေနတတ္ျပီး အမ်ားစုက သြားေလးေတြ စျပီးေပါက္ေနတတ္ပါျပီ။

(၈)လ အရြယ္ဟာ သူ႔နာမည္ေခၚတာ ၾကားတဲ့အခါ အသံၾကားရာဆိီကို ေခါင္းလွည့္ ၾကည့္ၿပီး တံု႔ျပန္တတ္ေနပါၿပီ။ အျမင္အာရုံက ျပည့္စံုေနၿပီး သူ႔အေမ အေဝးမွာရွိေနရင္လည္း မွတ္မိေနပါၿပီ။

ဒီအရြယ္မွာ သင့္ကေလးရဲ႕ ဖြ႔ံၿဖိဳး တုိးတက္မႈေတြနဲ႔ ေျပာင္းလဲပံုေတြကို ေလ့လာျခင္းျဖင့္ က်န္းမာသန္စြမ္းစြာ ႀကီးျပင္းလာေအာင္ ကူညီေပးႏုိင္မွာပါ။

ေမေမ့ ပူတူတူးေလးေတြ ဘယ္အခ်ိန္မွာ သြားေလးေတြစေပါက္တာလဲ ???