ကေလးေတြကို ေလခ်ဥ္တက္ေအာင္ ဘာေၾကာင့္ လုပ္ေပးသင့္တာလဲ။

 ေမေမတို႔ေရ အိမ္မွာ ကေလးရဲ႕ေက်ာကို ပြတ္ေပးျပီး ကေလးကို ေလခ်ဥ္မၾကာခဏ တက္ေအာင္ လုပ္ေပးသင့္ပါတယ္ေနာ္။ ဘာေၾကာင့္လဲဆိုေတာ့ ကေလးရဲ႕ အစာအိမ္ထဲမွာ GAS ေတြ ရွိေနခဲ့ရင္ ကေလး စိတ္မသက္မသာျဖစ္ျပီး ငိုပါလိမ့္မယ္။ ကေလးေတြက သူတို႔ရဲ႕ ခံစားခ်က္ေတြကို ငိုတာနဲ႔ပဲ အမ်ားစု ေဖာ္ျပေလ့ ရွိၾကပါတယ္ေနာ္။ ဒါေၾကာင့္ ကေလးရဲ႕ အစာအိမ္ထဲမွာ GAS ေတြ ဘယ္ေလာက္ရွိလဲ မသိနိုင္တာေၾကာင့္ သူတို႔ရဲ႕ ေက်ာေလးေတြကို သာသာေလး ပြတ္ေပးျပီး ေလခ်ဥ္တက္ေအာင္ လုပ္ေပးဖို႔ လိုပါတယ္ ေမေမတို႔ေရ။
Ref: https://goo.gl/W1rz91

👶 Always Gentle To Baby’s Skin 👶
#MerriesMyanmar
#JapanNo1Diaper