မူႀကိဳ မသြားခင္မွာ သားသားမီးမီးေလးေတြကို ဘာေတြသင္ေပးလိုက္ရမလဲ

မူႀကိဳမသြားခင္မွာ သင္ေပးလိုက္ရမွာေတြ ရွိပါတယ္။သားသားမီးမီးေလးေတြ မူႀကိဳစသြားတဲ့ေန႔ဟာ ေမေမတုိိ႔ ရင္ဝယ္ကေန ခြဲခြာျခင္းရဲ႕ အစ လို႔ ေျပာလို႔ ရပါတယ္။

သားသားမီးမီးေလးေတြ မူႀကိဳမသြားခင္၊ ေက်ာင္းႀကီး စ မတက္ခင္ေတြမွာ သင္ေပးလိုက္ရမွာေတြ ရွိပါတယ္။ အဲဒါက (ကႀကီး၊ ခေခြး) ေတြ မဟုတ္ပါဘူး။ သားသားမီးမီးေလးေတြ မူႀကိဳစသြားတဲ့ေန႔ဟာ ေမေမတုိိ႔ ရင္ဝယ္ကေန ခြဲခြာျခင္းရဲ႕ အစ လို႔ ေျပာလို႔ ရပါတယ္။ အဲဒီအခ်ိန္ကစလို႔ သားသားမီးမီးေလးေတြရဲ႕ ဘဝမွတ္ေက်ာက္စတင္တာပါ။

ျမန္မာႏိုင္ငံမွာေတာ့ ပံုမွန္အားျဖင့္ အသက္(၄) ႏွစ္အရြယ္မွာ မူႀကိဳ ထားၾကပါတယ္။ ဒီအခ်ိန္မွာ သားသားမီးမီးေလးေတြ နားလည္ေနပါၿပီ။ တစ္ကိုယ္ရည္ သန္႔ရွင္းမႈကစလို႔ သင္ေပးရပါမယ္။ ဘယ္လိုသန္႔ရွင္းေအာင္ေနရမယ္ ဆိုတာမွာရပါမယ္။ အစာမစားမီ လက္ကို ဆပ္ျပာနဲ႔ေဆးဖို႔၊ ပန္းကန္ထဲမွ အစာေတြကို ယူဖို႔ အတြက္ လက္ေတြနဲ႔သံုးျပီး မႏႈိက္ဖို႔၊ သန္႕စင္ခန္းသြားျပီး (သို႕) ညစ္ပတ္တဲ့အရာေတြနဲ႔ ေဆာ့ျပီးခ်ိန္မွာ လက္ေဆးဖို႔ စတာေတြပါ၀င္ပါတယ္။ သူတို႔ေလးေတြကို ေနရာတိုင္းနီးနီးမွာ ျဖစ္လာနိုင္တဲ့ မေကာင္းတဲ့ ဘက္တီးယီးယား ေတြရဲ႕ရန္ကေန ကာကြယ္ေပးျပီး က်န္းမာေရးေကာင္းေအာင္ အကာအကြယ္ေပးနိုင္ပါတယ္။

ေက်ာင္းမွာ ေပ်ာ္စရာေကာင္းတဲ့ ကိစၥေတြရွိမွသာ ေက်ာင္းေပ်ာ္တဲ့ သားသားမီးမီးေလးေတြ ျဖစ္မွာပါ။ ဒီေတာ့ အဓိက က်တာက သူတို႔ေလးေတြရဲ႕ သူငယ္ခ်င္းပါ။ ေမေမတို႔အေနနဲ႔ တျခားသူငယ္ခ်င္းေတြကို မုန္႔၊ အရုပ္စတာေတြ မွ်ေဝဖို႔၊ ႏိုင္လိုမင္းထက္ မျပဳဖို႔နဲ႔ ေပါင္းသင္းဆက္ဆံေရး ေျပျပစ္ေအာင္ ေနဖို႔ စတာေတြ သင္ေပးလိုက္ရမွာပါ။ ဒါမွ ေပ်ာ္ရႊင္လာၿပီး ေန႔ရက္တိုင္းမွာ ေက်ာင္းတက္ခ်င္မွာပါ။

သူတို႔ေလးေတြ ကိုယ့္အားကိုယ္ကိုးတတ္ေအာင္လည္း သင္ေပးရမွာပါ။ ဘယ္လုိအရာေလးေတြ ေလ့က်င့္ေပးလိုက္ရမလဲဆိုေတာ့ ၾကယ္သီးတပ္တာေတြ၊ ဖိနပ္ ညီညီညာညာခၽြတ္တာေတြ၊ ထမင္းခ်ိဳင့္ေနရာတက် ထားတာေတြ၊ မူႀကိဳမွာ ေဆာ့စရာေတြ ဘယ္လို ျပန္သိမ္းရမယ္ဆိုတာ ေလ့က်င့္ေပးလိုက္ပါေနာ္။

from kalay