ေမေမ ေဖေဖက ကေလးဆံုးမတဲ့အခါ

ေမေမ ေဖေဖက ကေလးဆံုးမတဲ့အခါ နည္းလမ္းမွန္မွ အဆင္ေျပထိေရာက္ႏိုင္ပါသည္။

(၁) စံျပမိခင္ စံျပဖခင္ ျဖစ္ေအာင္ေနပါ။

မိဘက ကေလး၏ ပထမဆံုးႏွင့္ အနီးကပ္ဆံုး ဆရာျဖစ္သည္။ ဥပမာ- ယဥ္ေက်းေသာကေလးျဖစ္လာေစရန္ မိဘက ယဥ္ေက်းေသာ စကားမ်ားေျပာရမည္။

(၂) ကေလးေၾကာင့္ မိဘအဆင္မေျပမႈ ရွိလွ်င္ မဆူခင္ အေၾကာင္းရင္းကို ေျပာပါ။

ဥပမာ- အေရးႀကီးကိစၥဖုန္းေျပာေနခ်ိန္ ကေလးက ဆူညံစြာ ေဆာ့ေနလွ်င္ “ဟဲ့ နားၿငီးတယ္ ေဝးေဝးသြားေဆာ့” ဟု ေအာ္မည့္အစား “သားေ႐ သားဆူေနေတာ့ ေမေမ ဖုန္းမၾကားရဘူး၊ ခဏေလာက္တိတ္ေပးပါ” လို႔ ေျပာျပမွ ကေလးက ေနာက္တခါ အေမဖုန္းေျပာေနခ်ိန္ မဆူညံသင့္ေၾကာင္း သေဘာေပါက္မည္။

(၃) အနားကပ္ၿပီး ဆံုးမပါ

တစ္ခုခု ဆံုးမလိုလွ်င္ အေဝးမွ ေအာ္ေျပာျခင္းထက္ ကေလးအနားသြားထိုင္ခ်၍ ကေလးမ်က္ႏွာကို ၾကည့္၍ ေျပာျပျခင္းက ကေလးကို အာရံုပိုစိုက္ေစပါသည္။ ဆံုးမစကားကို ပိုနားလည္ေစပါသည္။

(၄) ဆံုးမခ်ိန္ ေရြးခ်ယ္ပါ

အေရးေပၚ ဆူစရာမလိုလွ်င္ လူၾကားထဲ ေအာ္ေငါက္မည့္အစား ကေလးႏွင့္ မိဘ ႏွစ္ကိုယ္ၾကား ျငင္သာစြာ ေျပာျပျခင္းကို ကေလးက ပို လက္ခံပါသည္။

(၅) ဆံုးမၫႊန္ျပရာတြင္ ႐ိုးရွင္းေသာ စကားလံုးသံုးပါ။

ကေလးက မိဘေျပာတိုင္း နားမလည္ပါ။ စည္းမ်ဥ္းစညး္ကမ္းမ်ားကို ရွင္းလင္းျပတ္သားစြာ ေျပာပါ။ ဥပမာ “ကားလမ္းကူးရင္ ေမေမ့ထားၿပီး ေျပးမသြားနဲ႔ေနာ္”ဟု ေျပာမည့္အစား “ကားလမ္းကူးရင္ ေမေမ့လက္ကိုကိုင္ထားေနာ္”ဟု ေျပာႏိုင္သည္။

(၆) စည္းကမ္းမမ်ားလြန္းပါႏွင့္။

မလိုအပ္ဘဲ ဟိုဟာမလုပ္ရ ဒီဟာမလုပ္ရ စေသာ “မလုပ္ရ” မ်ား မ်ားလြန္းလွ်င္ ကေလး မမွတ္မိပါ။ “မလုပ္ရ” ၾကားလြန္းေသာ ကေလးက “မလုပ္ရ” ဆိုေသာ စကားလံုးကို ထံုသြားလိမ့္မည္။ အေရးႀကီးေသာ စည္းကမ္းမ်ားကို ေရြးခ်ယ္ပါ။

(၇) မိမိစည္းကမ္းကို မိမိမေလ်ာ္ပစ္ပါႏွင့္။

လိုအပ္၍ ထားေသာစည္းကမ္းတစ္ခုကို ခ်မွတ္ၿပီးလွ်င္ အေလွ်ာ့မေပးပါႏွင့္။ ဥပမာ သၾကားလံုး ေန႔တိုင္းမစားရဘူးဟု သတ္မွတ္ထားၿပီးမွ ကေလးဂ်ီက်ၿပီးေတာင္းတိုင္း ထုတ္ေကၽြးလွ်င္ စည္းကမ္းေဖာက္ျခင္းကို လမ္းျပသလိုျဖစ္မည္။

(၈) တာဝန္ယူခိုင္းပါ။

အရြယ္ေပၚမူတည္၍ တာဝန္ေပးျခင္းက ကေလးကို မိသားစုအတြက္ အေရးပါေသာသူတစ္ေယာက္ အျဖစ္ ခံစားေစသည္။ ဥပမာ ၃ ႏွစ္အရြယ္ကေလးကို ေဆာ့ၿပီးေသာ အ႐ုပ္မ်ားၾကမ္းျပင္မွ ေကာက္၍ ပံုးထဲ ျပန္ထည့္ေစေသာ အက်င့္ရွိေစျခင္းျဖင့္ ကေလးက အိမ္ရွင္းလင္းေရးတာဝန္အခ်ိဳ႕ကို သူလုပ္ႏိုင္ေၾကာင္း စိတ္ခြန္အား တက္ေစသည္။

(၉) ကေလးကို မၾကာခဏ ေပ်ာ္ရႊင္ေစပါ။

မိဘက ကေလးကို ေပ်ာ္ရႊင္ေစရန္ အခ်ိန္ေပးျခင္း၊ အတူကစားျခင္းတို႔က ကေလးကို အေကာင္းျမင္စိတ္ရွိေစျပီး မိဘစကားကို ပိုနားေထာင္ေစပါသည္။ ကေလးက မိဘကို ေၾကာက္စရာေကာင္းေသာသူဟု မျမင္၍ မိဘဆံုးမလွ်င္ ပိုနားဝင္ပါသည္။

(၁၀) ကတိတည္ပါ။

မိဘက ကေလးအေပၚ ကတိေသးေသးျဖစ္ျဖစ္ႀကီးႀကီးျဖစ္ျဖစ္ ေပးၿပီးလွ်င္ ျဖစ္ေအာင္လုပ္ေပးပါ။ သို႔မွသာ ကေလးက မိဘကို ေလးစားျခင္း၊ ယံုၾကည္ျခင္းရွိၿပီး ကတိတစ္ခုကို အေလးအနက္ထားတတ္မည္။

သားသားမီးမီးတို႔ မိဘစကား နားေထာင္ေအာင္ ဆံုးမပ်ိဳးေထာင္ရာတြင္ အထက္ပါ (၁၀) ခ်က္ကို သတိရေစလိုပါသည္။

ေနေနမိုးေဆြ (Child Health Myanmar)
Photo Credit to Google Images
#naynaymoeswe