ကေလးလမ္းေလွ်ာက္တတ္ျခင္း ^^ ^^ ^^ ^^

ကေလးလမ္းေလွ်ာက္တတ္ျခင္းသည္ ႂကြက္သားသန္မာဖို႔ႏွင့္ ဟန္ခ်က္ညီေအာင္ ထိန္းႏိုင္ဖို႔ အဓိက ၂ ခ်က္ေပၚမူတည္ပါသည္။ အျမင္အာရံုႏွင့္ အၾကားအားရံုမ်ားကလည္း ကေလးလမ္းေလွ်ာက္တတ္ဖို႔ အေရးႀကီးပါသည္။ ပံုမွန္တြင္ ကေလးမ်ားက ၁၀ လမွ ၁၅ လအတြင္း လမ္းစေလွ်ာက္သည္။ ကေလးကို လမ္းေလွ်ာက္ေအာင္ ကူညီႏိုင္ေသာ နည္းလမ္းမ်ားမွာ

(၁) ႂကြက္သားသန္မာရန္

ပံုတြင္ျပထားေသာ ကေလးကစားျခံေလးမ်ားအတြင္း လမ္းမေလွ်ာက္တတ္ခင္ကတည္းက လြတ္လပ္စြာ ေပးကစားပါ။ အရြယ္ေပၚမူတည္ၿပီး ကေလးက ေမွာက္မည္။ သူ႔ကိုယ္သူ လွိမ့္မည္။ ထိုင္မည္။ တြားသြားမည္။ ထိုသို႔လႈပ္ရွားရင္း ေျခေထာက္ ႂကြက္သားမ်ား သန္စြမ္းလာပါမည္။ ဝယ္ဖို႔အဆင္မေျပလွ်င္ ၾကမ္းေပၚ၊ ဖ်ာေပၚခ်ၿပီး သင့္ေလ်ာ္ေသာ အ႐ုပ္မ်ားႏွင့္ ေပးကစားႏိုင္ပါသည္။

မတ္တပ္ရပ္ခ်ိန္တြင္ လမ္းေလွ်ာက္ဖို႔ စူးစမ္းခြင့္ရေအာင္ အိမ္ရွင္းၿပီး ေနရာေပးပါ။ ကေလးက လက္တန္းႏွင့္ ပရိေဘာဂပစၥည္းမ်ားကို ေတြ႕ရာကိုင္ေလွ်ာက္လိမ့္မည္

မတ္တပ္ရပ္ၿပီး ေျခစလွမ္းခ်ိန္တြင္ ေနာက္က၊ ေဘးက လိုက္ထိန္းေပးပါ။ ကေလးက မိဘအနားမွာရွိ၍ စိတ္ခ်လံုျခံဳျခင္းကို ခံစားရၿပီး သူ႔ကိုယ္သူယံုၾကည္မႈတိုး၍ လမ္းေလွ်ာက္ဖို႔ႀကိဳးစားပါမည္။

(၂) ဟန္ခ်က္ထိန္းႏိုင္ရန္

ေအာက္ပါကစားနည္းမ်ားက ကေလးဦးေႏွာက္ကို ဟန္ခ်က္ညီေအာင္ဘယ္လိုထိန္းမလဲဆိုတာကို သင္ယူေစပါသည္။

(က) ကေလးကို ပက္လက္ခ်ီၿပီး ျငင္သာစြာ လႊဲရမ္းေပးျခင္း၊
(ခ) မတ္တပ္ခ်ီၿပီး ေျခေထာက္ကေလးမ်ားကို ခုန္ေစျခင္း၊
(ဂ) ေရွ႕ေနာက္ လႊဲေသာ လႈပ္ကုလားထိုင္မ်ားတြင္ ေပးထိုင္ျခင္း၊
(ဃ) လံုျခံဳစိတ္ခ်ရေသာ ပုခက္ထဲထည့္ၿပီး ညင္သာစြာ လႊဲေပးျခင္း

(၃) အႏၲရာယ္မျဖစ္ေစရန္

ကေလးလမ္းစေလွ်ာက္ဖို႔ႀကိဳးစားခ်ိန္တြင္ ၾကမ္းျပင္ေပၚ ခလုတ္တိုက္ႏိုင္ေသာ၊ ေျခေခ်ာ္ႏိုင္ေသာ ပစၥည္းမ်ားရွင္းပါ။

လမ္းေလွ်ာက္ေနာက္က်ေစေသာ Baby Walker မသံုးပါႏွင့္။ အေမရိကန္၊ကေနဒါ၊ ၾသစေၾတးလ်ႏွင့္ စကၤာပူအစရွိေသာႏိုင္ငံမ်ား၏ က်န္းမာေရးဌာနတိုင္း မသံုးဖို႔ သတိေပးပါသည္။

#ေနေနမိုးေဆြ (Child Health Myanmar)
Photo Credits to Googles
Reference- Learning to Walk by SingHealth, Child and Youth Health, South Australia Government
#naynaymoeswe