✨ မိမိကေလး ခ်က္စူေနတာ ဘာလုပ္ရမလဲ..✨✨

📌 ခ်က္စူျခင္း

📌 ေမြးၿပီး အသက္တစ္လ၊ ႏွစ္လခန္႕အရြယ္မွစ၍ တခ်ိဳ႕ကေလးမ်ားခ်က္စူလာၾကသည္။

📌 တစ္ေန႔တျခား စူလာေသာ ခ်က္ကုိၾကည့္၍ အခ်ိဳ႕မိဘမ်ား စိတ္ပူၾကသည္။

📌 မလွွမွာ စုိးရိမ္သူတို႔ ရွိသလို စူေနေသာ ခ်က္အတြင္းရွိ အူညပ္သြားမည္ကုိ စုိးရိမ္သူတို႔ လည္း ရွိသည္။

📌 တကယ္ေတာ့ ခ်က္စူသည္ဆုိတာက ၀မ္းဗိုက္အေရွ႕ အလယ္ၾကြက္သားေျမွာင္(rectus) ႏွစ္ခုအလယ္မွ အဆက္ေလးကြဲသြား၍ အူေလးထြက္ေနျခင္းျဖစ္သည္။

📌 လက္ႏွင့္ဖိသြင္းလိုက္လွ်င္ ျပန္၀င္သြားေသာ္လည္း လႊတ္လုိက္တာႏွင့္ ခ်က္ျခင္း ျပန္ထြက္လာသည္။

📌 စိတ္ပူစရာ မရွိတာက ဒီ အူကၽြံတာက အူက်တာလို ညပ္တာ၊ ေခါက္တာ ဘယ္ေတာ့မွမျဖစ္။ ဒီလိုပဲ ၀င္လုိက္ ထြက္လိုက္ ျဖစ္ေနမည္။

📌 အသက္ တစ္ႏွစ္ ေနာက္ပုိင္း ၀မ္းဗုိက္ၾကြက္သားမ်ားအားေကာင္းလာေသာအခါ ျပန္ေစ့သြားၿပီး ေပ်ာက္သြားတတ္သည္။

📌 ေပ်ာက္သြားခဲ႔ရင္ေတာင္ ခြဲစိတ္၍ ျပန္ေစ့ေပးရရင္လွ်င္ အေပၚယံ အေရျပားေအာက္ ခြဲစိတ္မႈ ျဖစ္၍ ဘာမွ စုိးရိမ္စရာမရွိ….

📌 အထက္ပါအေၾကာင္းအရာမ်ားသည္ ကေလးအထူးကုဆရာဝန္ၾကီး ပါေမာကၡ ရဲၿမင့္ေက်ာ္ (ေဒါက္တာရဲ) ၏ မေမြးဖြားမီမွ အရြယ္ေရာက္သည္အထိ ကေလးျပဳစုေစာင့္ေရွာက္နည္းမ်ားစာအုပ္မွ ထုတ္ႏုတ္တင္ျပထားျခင္း ျဖစ္ပါတယ္….

💊 Presented by Kid Omega 3

💊 Website – www.zifammyanmar.com