ေလးပင္တဲ့ ေက်ာပိုးအိတ္တစ္လုံးနဲ႕ သင့္ကေလးရဲ႕ဖြင့္ျဖိဳးမႈ

ေက်ာင္းသြားေက်ာင္းလာခ်ိန္ေတြမွာ ေက်ာင္းသားေက်ာင္းသူေလးေတြဟာ သူတို႔ခႏၶာကိုယ္ေတြထက္ ႀကီးမားတဲ့ ေက်ာပိုးအိတ္ႀကီးေတြကို လြယ္ပိုးၿပီး သြားလာေနၾကရတာ ေတြ႔ဖူးၾကမွာပါ။ ဒီလိုေလးပင္တဲ့ ေက်ာပိုုးအိတ္ေတြကိုု ၾကာရွည္သယ္ယူသြားလာေနရျခင္းဟာ အျပည့္အဝ အရြယ္မေရာက္ေသးတဲ့ ကေလးငယ္ေတြရဲ႕ ေက်ာရိုးနိမ့္က်တာေတြ၊ လက္ျပင္ကိုင္းတာေတြျဖစ္ေစတဲ့ အဓိကအေၾကာင္းအရာေတြပါပဲ။ အဲဒါရဲ႕ အက်ိဳးသက္ေရာက္မႈေတြကလည္း ကေလးငယ္ အရြယ္ေရာက္ႀကီးျပင္းလာတဲ့ အရြယ္ေရာက္မွသာ ေပၚထြက္လာတတ္တာမို႔ အဲ့ဒီအခ်ိန္မွ ျပဳျပင္ယူဖိုု႔ဆိုုရင္ေတာ့ ေနာက္က်သြားခဲ့ပါျပီ။ ဒါေၾကာင့္ အုပ္ထိန္းသူ ေဖေဖေမေမတို႔အေနနဲ႔ မိမိတို႔ရဲ႔ရင္ေသြးေလးမွာ အသက္ႀကီးမွ ကိုယ္ခႏၶာႀကီးထြားမႈ အခက္အခဲေတြမႀကံဳေတြ႕ရေစဖို႔ ကေလးတို႔ငယ္စဥ္က ေက်ာင္းသြားေက်ာင္းလာမွာ ဂရုတစိုက္နဲ႔ သူတို႔ထမ္းေဆာင္ရတဲ့ ဝန္ေတြကို ေဖးမၿပီး သယ္ေဆာင္ေပးတာပဲျဖစ္ျဖစ္၊ သူတိုု႔ရဲ႕ လြယ္အိတ္ထဲမွာ မလိုုအပ္တဲ့ဝန္ထုုပ္ (ဥပမာ ေရဘူးကိုု လြယ္အိတ္ထဲထည့္တာ) ေတြကိုုသတိထားေလွ်ာ႔ခ်ေပးတာပဲျဖစ္ျဖစ္၊ ကေလးတို႔ရဲ႕ ခႏၶာကိုယ္ကို ပိုမိုႀကံ႕ခိုင္ေစတဲ့ အာဟာရေတြ တိုက္ေကၽြးတာပဲျဖစ္ေစ ပံုမွန္ျပဳလုပ္ေပးသင့္ပါတယ္။ ဒါမွသာ ကေလးငယ္တို႔ရဲ႕အနာဂတ္မွာ ႀကံ႕ခိုင္သန္မာတဲ့ ခႏၶာကုိယ္ဖဲြ႔စည္းပံုနဲ႔အတူ ပညာျပည့္ဝၿပီး ေအာင္ျမင္တဲ့ ဘဝတက္လမ္းကို ေကာင္းမြန္စြာ ေလွ်ာက္လွမ္းႏိုင္မွာျဖစ္ပါတယ္။
မိဘတိုု႔သတိထားႏုုိင္ေအာင္ ရွဲေပးလိုုက္ၾကရေအာင္ပါ။
Admin : မငယ္
#mn_skm