ကေလးႏို႔တိုက္ျပီးတဲ့အခါတိုင္း

ေမေမတို႕ေရ . . .
👶👶👶 သားသားမီးမီးေလးေတြကို ႏို ႔တိုက္ျပီးခ်ိန္ ေလထုတ္ေပးၿပီးတဲ့အခါတိုင္း ညာဘက္ကို ခဏေစာင္းသိပ္ေပးထားပါ။ ဒါမွ သားသားမီးမီး တို႕မွာ ျဖစ္တတ္တဲ့ ေလနာေရာဂါ ကိုသက္သာေစတာ ျဖစ္ပါတယ္။