ေနာင္တေလးေတြမရေစခ်င္

💑💑💑 ဘဝခရီးရဲ႕ ဦးေဆာင္သူေတြျဖစ္တဲ့ မိဘေတြဟာ သားသားမီးမီးေလးေတြကို ေနာင္တစ္ခ်ိန္ ဘဝခရီးမွာ ကိုယ့္တာဝန္ကိုယ္ယူျပီး ခရီးဆက္နုိင္ဖို႕ ငယ္ငယ္ေလးကတညး္က ျပဳစုပ်ိဳးေထာင္ေပးရမွာေနာ္
👨‍👩‍👧👨‍👩‍👧👨‍👩‍👧 ဒါမွ မိသားစုခရီးလမ္းေလးက သာယာေခ်ာေမြ႕မွာေပါ့။ အၿမဲအလိုလိုက္တာမ်ဳိးမဟုတ္ပဲ ဆံုးမစကားေလးေတြနဲ႕ အတူေခ်ာ့သင့္တာေခ်ာ့ ေျခာက္သင့္တာေျခာက္ေပးေပါ့။