🙄🙄🙄 ကိုယ္၀န္ေဆာင္ခ်ိန္မွာ ဘာေၾကာင့္ဆီးခဏခဏသြားခ်င္တာလဲ

😇😇😇 ကိုယ္ဝန္ကာလအေစာပိုင္းမွာ ေဟာ္မုန္းအေျပာင္းအလဲေတြဟာ ေက်ာက္ကပ္တစ္ေလ်ာက္ ေသြးေတြကို ျမန္ျမန္စီးဆင္းေစပါတယ္။ ဒီအခါမွာ ဆီးအိတ္ထဲ ဆီးျမန္ျမန္ျပည့္လာျပီး မၾကာခဏဆီးသြားရတာပါ။