တစ္မိသားစုလုံး သုံးတဲ့ဖုန္း

🔺ကေလးႏွင့္ screen time
🔺ကေလးႏွင့္ အင္တာနက္
🔺ကေလးႏွင့္ Facebook စေသာ social media ေမေမေဖေဖက စံျပနမူနာပါ။

ေမေမႏွင့္ ေဖေဖက ဖုန္းကို မၾကာခဏထုတ္၍ message စစ္သည္၊ Facebook သံုးသည္၊ ေဖေဖက ဂိမ္းေဆာ့သည္။ ေမေမက shopping လုပ္သည္၊ chatbox ႏွင့္ အလုပ္ရႈပ္သည္။ မိသားစုဝင္ခ်င္း စကားေျပာလွွ်င္ေတာင္ မ်က္ႏွာမၾကည့္ႏိုင္ပဲ ဖုန္းကို ၾကည့္၍ စကားေျပာၾကသည္။

ဖုန္းတခ်ိန္လံုးသံုးျခင္းက လက္ခံဖြယ္ရာ လုပ္ရပ္ျဖစ္သည္ဟု ကေလးက အျမင္မွတဆင့္ ေခါင္းထဲ ဝင္သြားသည္။

က်မကေလးက iPad ျပမွ ထမင္းစားတယ္၊ အိမ္က သားက ဂိမ္းစြဲေနတယ္၊ ဖုန္းထဲက ကာတြန္းဖြင့္ျပမွ သမီးကအိပ္တယ္ ဆိုေသာ ကေလးမ်ားကို အက်င့္လုပ္ေပးသူက မိဘပဲ ျဖစ္သည္။

အခ်ိဳ႕က ကေလးေမြးတာႏွင့္ ကေလး အမည္ႏွင့္ Facebook account ေတာင္ ဖြင့္ေပးလိုက္ေသးသည္။ Facebook ကို အသက္ ၁၈ ႏွစ္ေက်ာ္မွ သံုးစြဲခြင့္ရွိပါသည္။ ကေလးအမည္သံုး၍ Facebook account ဖြင့္ျခင္းက Facebook စည္းကမ္းေဖာက္သလို ကေလးကို အလြဲသံုးစားမႈလည္း ေျမာက္ပါသည္။

ကေလးႏွင့္ ဖုန္း၊ iPad၊ tablet မ်ား။

၉ လေက်ာ္မွစ၍ ဆယ္ေက်ာ္သက္အထိ ကေလးမ်ားတြင္ ႀကီးထြားလာေသာ ျပႆနာတစ္ခုက ဖုန္း၊ iPad၊ tablet မ်ား သံုးစြဲမႈ လြန္ကဲလာျခင္း ျဖစ္သည္။

ပညာေရးအတြက္ အက်ိဳးရွိေအာင္သံုးျခင္း၊ ဗဟုသုတရွာေဖြျခင္း၊ ေဖ်ာ္ေျဖေရးအတြက္ မိသားစု အတူသံုးျခင္းမွ အပ screentime လြန္ကဲျခင္းသည္ ကေလး၏ ကိုယ္လက္ၾကံ့ခိုင္မႈကို အဓိက ထိခိုက္သည္။ ဆယ္ေက်ာ္သက္မ်ားအတြက္ အင္တာနက္မွ တဆင့္ လူေပါင္းမွားျခင္းမွအစ စိတ္ဓာတ္ပ်က္စီးျခင္းအထိ အႏၲရာယ္မ်ားစြာ ရႏိုင္သည္။

အဲ့ဒီ ဆိုးက်ိဳးေတြ မျဖစ္ေအာင္ဘာစည္းကမ္းေတြထားမလဲ။

(၁) ေဖေဖေမေမက မိမိအတြက္ စည္းကမ္း အရင္ခ်မွတ္ပါ။

🔺လံုးဝ မသံုးခ်ိန္ ရွိပါေစ။
မိသားစု ထမင္းစားခ်ိန္၊ မိသားစု စကားဝိုင္းဖြဲ႕ေျပာခ်ိန္ ဖုန္းမသံုးပါႏွင့္။

🔺လံုးဝ မသံုးတဲ့ေန႔ ရွိပါေစ။
တခါတရံ အင္တာနက္ ဆက္သြယ္မႈမရေသာ ေနရာတစ္ခုသို႔ မိသားစု ခရီးထြက္ပါ။ သဘာဝ ပတ္ဝန္းက်င္ကို ေလ့လာပါ။ ခရီးထြက္ျခင္း၏ အဓိက ရည္ရြယ္ခ်က္က Facebook မွာ ဓာတ္ပံုတင္ဖို႔ မျဖစ္ပါေစႏွင့္။

(၂) သားသမီး အတြက္ စည္းကမ္းသတ္မွတ္ပါ။

🔺သံုးစြဲမည့္အခ်ိန္၊ ေပးသံုးမည့္ ၾကာခ်ိန္ သတ္မွတ္ပါ။ ေပးသံုးမည့္ app၊ ေပးသံုးမည့္ website မ်ားကို ေရြးခ်ယ္ပါ။ က်သင့္မည့္ သံုးစြဲခကိုကန္႔သတ္ပါ။

🔺ဖုန္း ႏွင့္ အင္တာနက္မွ တဆင့္
ကိုယ့္သားသမီးႏွင့္ ဆက္သြယ္သည့္ သူမ်ားကို လိုအပ္လွ်င္ စစ္ေဆးပါ။ ကေလးကို social media မွတဆင့္ သူစိမ္းမ်ားႏွင့္ ဆက္သြယ္ျခင္းကို တင္းက်ပ္စြာ ထိန္းခ်ဳပ္ပါ။

🔺 ထမင္းစားခ်ိန္၊ ကိုယ္လက္လႈပ္ရွား ကစားခ်ိန္၊ မိဘႏွင့္ သားသမီး
စကားေျပာခ်ိန္ကို ဖုန္းသံုးျခင္းေၾကာင့္ မထိခိုက္ပါေစႏွင့္။

🔺အိပ္ရာဝင္ခ်ိန္ ဖုန္းမသံုးရ စည္းကမ္း ထုတ္ပါ။ အိပ္ရာထဲသို႔ ဖုန္း၊ iPad၊ computer၊ laptop မ်ား ေပးယူခြင့္ မျပဳပါႏွင့္။

☝️☝️☝️
အသိ၊ သတိႏွင့္ စည္းကမ္းရွိျခင္းျဖင့္
ဖုန္း၊ iPad၊ tablet မ်ားႏွင့္ အင္တာနက္က သင့္ကေလး၊ သင့္မိသားစုကို ေကာင္းက်ိဳးျပဳေသာ အရာမ်ားျဖစ္ေစရန္ ရည္ရြယ္ေရးပါသည္။

ေနေနမိုးေဆြ (Child Health Myanmar)
Photos Credit to Google
#screentime #socialmedia
#naynaymoeswe
www.childhealthmyanmar.com