လူတုိင္းသိထားသင့္တဲ့ ** ဂ်ပန္ဦးေႏွာက္ေရာင္ ကာကြယ္ေဆး လံုးဝမထိုးရမယ့္သူမ်ား **

(က) ယခုအသံုးျပဳမယ့္ ဂ်ပန္ဦးေႏွာက္ေရာင္ေရာဂါကာကြယ္ေဆး (SA 14-14-2, Live JEV) ကို ယခင္အႀကိမ္ထိုးႏွံ ခဲ့စဥ္က ျပင္းထန္တဲ့ ေနာက္ဆက္တြဲျပႆနာ (ဒါမွမဟုတ္) ျပင္းထန္တဲ့ဓာတ္မတည့္ျခင္းေတြျဖစ္ပြားခဲ့ပါက မထိုးႏွံေပး ရပါ။ ကာကြယ္ေဆးမွာ ပါဝင္ေသာပစၥည္းတစ္မ်ိဳးမ်ိဳး (ဥပမာ-Gelatin, Gentamycin, Sucrose, Human Serum Albumin and Carbamide) ႏွင့္ ျပင္းထန္ေသာ ဓာတ္မတည့္ျခင္း ျဖစ္ဘူးသူမ်ားကို မထိုးေပးရပါ။

(ခ) ေမြးရာပါ (သို႔မဟုတ္) ေရာဂါေၾကာင့္ေသာ္လည္းေကာင္း (သို႔မဟုတ္) ေဆးဝါးေၾကာင့္ေသာ္လည္းေကာင္း ခုခံအား စနစ္က်ဆင္းျခင္း (သို႔မဟုတ္) AIDS ေရာဂါလကၡဏာမ်ားရွိျခင္း

(ဂ) ကုသမႈခံယူၿပီး ေဆးေသာက္ေနေသာ္လည္း အတက္ေရာဂါ မၾကာခဏျဖစ္ေနသူမ်ား

(ဃ) နာတာရွည္ေရာဂါကို လတ္တေလာ ျပင္းျပင္းထန္ထန္ ခံစားေနရသူမ်ား

(င) ကိုယ္ဝန္ေဆာင္မ်ား

** ရက္ေရႊ႔ဆိုင္းၿပီး ထိုးေပးရမယ့္သူမ်ား **

(က) လတ္တေလာ အပူႀကီးၿပီး ဖ်ားေနျခင္း
(ခ) လတ္တေလာ ကူးစက္ေရာဂါျဖစ္ပြားေနျခင္း
(ဂ) တီဘီေရာဂါ ျဖစ္ပြားေနၿပီး ေဆးကုသမႈ မခံရေသးျခင္း(ဒါမွမဟုတ္) တီဘီေဆးစေသာက္ေနတာ ႏွစ္လမျပည့္ ေသးျခင္း
(ဃ) နားအလယ္ခန္း ေရာင္ရမ္းေနျခင္း
(င) Prednisolone, Hydrocortisone စတဲ့ Steroids

ေဆးမ်ားကို ပမာဏမ်ားစြာ ေသာက္သံုး/ထိုးႏွံေနရျခင္း
** ဂ်ပန္ဦးေႏွာက္ေရာင္ ကာကြယ္ေဆးမထိုးမီ ဆရာ၀န္ႏွင့္ တိုင္ပင္ေဆြးေႏြးသင္႔ေသာ ကေလးငယ္မ်ား

– ေဆး/ပစၥည္းတစ္ခုခုနဲ႕ ဓာတ္မတည့္ျခင္း ရွိတဲ့ ကေလးေတြ
– တျခားေရာဂါအခံေတြ ရွိတ့ဲကေလးေတြ
– ေဆး၀ါးေတြလတ္တေလာမွာေသာက္သံုးေနရတဲ့ ကေလးေတြဆိုရင္ေတာ့ လက္ရွိျပသေနတ့ဲဆရာ၀န္နဲ႕ ၾကိဳတင္တိုင္ပင္ျပီးမွ ထိုးႏွံနိုင္ပါတယ္။

Credit : တိုးခ်ဲ႕ကာကြယ္ေဆးထိုးလုပ္ငန္း – Expanded Programme on Immunization, Myanmar

Credit to DrMyanmar