📱ကေလးအနားမွာ ဖုန္းအသံုးျပဳျခင္း📱

📲ကေလးအနား mobile ဖုန္းသံုးရင္ ဖုန္းကထြက္တဲ့ ဓာတ္ေရာင္ျခည္ေၾကာင့္ ဦးေႏွာက္မွာ အက်ိတ္ျဖစ္တယ္လို႔ လတ္တေလာ ေရးသူေျပာသူေတြ မ်ားလာပါတယ္။ မိဘေတြက စိတ္ပူၾကပါတယ္။

ဒါေပမယ့္ ကမ႓ာ့က်န္းမာေရးအဖြဲ႕အစည္းက ႏွစ္ ၂၀ ၾကာေအာင္ သုေသတနေျမာက္မ်ားစြာ လုပ္ၿပီးတဲ့အခါ ဖုန္းရဲ႕ ဓာတ္ေရာင္ျခည္ေၾကာင့္ က်န္းမာေရးထိခိုက္ေၾကာင္း မေတြ႕ရွိရဘူးလို႔ဆိုပါတယ္။

လက္ရွိသုေသတနမ်ားအရ ဖုန္းႏွင့္ အင္တာနက္သံုးျခင္းေၾကာင့္ ကိုယ္ဝန္ထိခိုက္ျခင္းႏွင့္ သားသမီးျမံဳျခင္းမ်ားျဖစ္ႏိုင္ေၾကာင္းလည္း မေတြ႕ရွိပါ။

📲အခ်ိဳ႕မိဘမ်ားက စိုးရိမ္ေနေသးတယ္ ဆိုရင္ေတာ့ ကေလး လူႀကီးမေရြး ဖုန္းကထြက္တဲ့ ဓာတ္ေရာင္ျခည္နဲ႔ ထိေတြ႕မႈနည္းေအာင္ ေအာက္ပါအခ်က္မ်ားကို လိုက္နာႏိုင္တယ္လို႔ဆိုပါတယ္။

-ကေလးနားဖုန္းေျပာရင္ မလိုအပ္ဘဲ ၾကာရွည္မေျပာပါနဲ႔။

-မသံုးတဲ့အခ်ိန္ flight mode လုပ္ထားႏိုင္တဲ့ ဖုန္းဆိုရင္ လုပ္ထားလိုက္ပါ။

-ကေလးႀကီးမ်ားကို ဖုန္းဝယ္ေပးထားရင္ အက်ီႋ ေဘာင္းဘီ အိပ္ကပ္ထဲ မထည့္ထားခိုင္းပါနဲ႔။ လြယ္အိတ္၊ ေက်ာပိုးအိတ္ထဲ ထည့္ထားႏိုင္ပါတယ္။

-ဖုန္းနဲ႔ ဦးေႏွာက္ ေဝးကြာေအာင္ headset နားက်ပ္မ်ားတပ္ၿပီးေျပာႏိုင္ပါတယ္။

-ဖုန္းလိုင္းေကာင္းေသာေနရာတြင္သံုးပါ။ လိုင္းမမိလွ်င္ ဖုန္းက လိုင္းရွာရန္လွ်ပ္စစ္ သံလိုက္ ဓာတ္ေရာင္ျခည္ပိုထုတ္ရပါတယ္

#ေနေနမိုးေဆြ (Child Health Myanmar) April 13 2017
Reference: Australian Government, Department of Social Services, Australian Mobile Telecommunication Association