ကေလး ေခါင္းေခၽြးထြက္တာ ဘာေၾကာင့္လဲ

မိခင္မ်ားအေနနဲ႔ မိမိကေလးငယ္ ခ်စ္စဖြယ္ အိပ္ေနပုံၾကည့္ၿပီး နတ္သမီးေလး အိပ္ေနသကဲ့သို႔ထင္ၾကပါတယ္။ မိမိတေရးႏိုး၍ သမီးငယ္၊သားငယ္သည္ ေခြၽးမ်ား႐ြဲေနလွ်င္ အလြန္ပင္ စိုးရိမ္မႈ ျမင့္တက္လာၾကပါတယ္။ ညဘက္ကေလးငယ္ ေခြၽးထြက္ေနျခင္းသည္ ပုံမွန္ဟုတ္မဟုတ္ Ondrမွာ စိုးရိမ္စြာေမးတတ္ၾကပါတယ္။

ညဘက္ေခြၽးထြက္ျခင္းဆိုသည္မွာ ကေလးငယ္မ်ား အိပ္ေနစဥ္အေတာအတြင္း ကေလးငယ္မ်ား အလြန္အမင္းေခြၽးထြက္ျခင္းကို ဆိုလိုပါသည္။ အိပ္ေနစဥ္ ကေလးငယ္ေခြၽးထြက္ရေသာ အျဖစ္မ်ားေသာအေၾကာင္းရင္း အခ်ိဳ႕မွာ ေအာက္ပါအတိုင္းျဖစ္ပါတယ္။

(၁)ေမြးရာပါ ႏွလုံးေရာဂါရွိျခင္း
ေမြးရာပါ ႏွလုံးေရာဂါရွိသူမ်ာသည္ အထူးသျဖင့္ အိပ္ေနစဥ္ ေခြၽးထြက္မ်ားတတ္ပါတယ္။ အဆိုပါကေလးငယ္မ်ားသည္ စားေနစဥ္ ကစားေနစဥ္တြင္လည္း ေခြၽးထြက္မ်ားတတ္ပါတယ္။ ကေလးငယ္ တစ္ရာႏွစ္ဆယ္ငါးေယာက္မွာ တစ္ေယာက္ႏူန္း ခံစားရတတ္ပါတယ္။ ကေလးငယ္တြင္ ႏွလုံးဖြံၿဖိဳးမႈ ခ်ိဳ႕ယြင္းခ်က္ရွိေသာေၾကာင့္ ျဖစ္ပါတယ္။

(၂)အိပ္ေနစဥ္အသက္ရွဴရပ္ျခင္း
ကေလးငယ္မ်ားတြင္ အိပ္ေနစဥ္အသက္ရွဴရပ္ျခင္းသည္လည္း အျဖစ္မ်ားဆုံး အေၾကာင္းရင္းတစ္ခု ျဖစ္ပါတယ္။ ကေလးငယ္သည္ အသက္ရွဴေနစဥ္ စကၠန႔္၂၀ခန႔္ အသက္ရွဴရပ္သြားလွ်င္ ေခြၽးထြက္မ်ားေစပါတယ္။ ကေလးငယ္ရဲ႕ကိုယ္ခႏၶာသည္ အသက္ရွဴရန္ ခက္ခဲေသာအေျခအေနကို ရင္ဆိုင္ရေသာေၾကာင့္ ျဖစ္ပါတယ္။ အိပ္ေနစဥ္ အသက္ရွဴရပ္ျခင္းသည္ လမေစ့ေသာကေလးငယ္မ်ားတြင္ အျဖစ္မ်ားတတ္ပါတယ္။ အသက္ရွဴရပ္ျခင္းအျပင္ ကေလးငယ္သည္ အသားအေရျပာျခင္း၊တ႐ႊီ႐ႊီျမည္ျခင္းစေသာ လကၡဏာမ်ားပါ ခံစားရတတ္ပါတယ္။

(၃)႐ုတ္တရက္ ကလးငယ္ေသဆုံးျခင္း
ကေလးငယ္သည္ အိပ္ေနစဥ္အပူခ်ိန္လြန္ကဲစြာခံစားရၿပီး ကေလးငယ္သည္ ႏွစ္ၿခိဳက္စြာအိပ္ေမာက်ေသာအဆင့္ေရာက္ကာ ျပန္လည္ႏိူးရန္ ခက္ခဲမႈကိုျဖစ္ေစပါတယ္။

(၄)အပူဒဏ္မခံႏိုင္ျခင္း
ကေလးငယ္သည္ အခန္းအပူခ်ိန္ေအးေနေသာ္လည္း ေခြၽးထြက္ေနရျခင္းမွာ လြန္ကဲစြာ အပူဒဏ္မခံႏိုင္ျခင္းေၾကာင့္ ျဖစ္ပါတယ္။ ေခါင္းေခြၽးထြက္ျခင္း ေျခဖဝါးလက္ဖဝါး ေခြၽးထြက္ေနျခင္းမ်ား ျဖစ္တတ္ပါတယ္။ ထိုအေျခအေနမ်ိဳးသည္ စိုးရိမ္စရာမရွိတတ္ပါ။ ေခြၽးတိတ္ေအာင္ အဆင့္ဆင့္လုပ္ေပးဖို႔ပဲလိုတာပါ။

ညဘက္ေခြၽးထြက္ျခင္းကို ေျပလည္သက္သာေစေသာနည္းလမ္းမ်ားမွာ
(၁)အခန္းအပူခ်ိန္စစ္ေဆးျခင္း
ကေလးငယ္ေခြၽးထြက္မႈ သက္သာေစရန္ အခန္းအပူခ်ိန္ကို ေအးျမေအာင္ ထားေပးပါ။ သင္ပူေနလွ်င္ကေလးငယ္ ပိုပူႏိုင္ေသာေၾကာင့္ မလိုအပ္သာ ေစာင္မ်ား အေႏြးထည္မ်ား ဖယ္ရွားၿပီး သက္ေတာင့္သက္သာအိပ္ေစပါ။

(၂)ေရဓာတ္ျဖည့္တင္းပါ
ေခြၽးထြက္ျခင္းေၾကာင့္ ကေလးငယ္ ေရဓာတ္ဆုံးရႈံးႏိုင္ေသာေၾကာင့္ ကေလးငယ္ကို ေရဓာတ္ပိုမိုရရွိေအာင္ အရည္ပိုတိုက္ပါ။

(၃)အဝတ္အစားေ႐ြးခ်ယ္မႈမွန္ပါေစ
ကေလးငယ္ သက္ေတာင့္သက္သာအိပ္ေစရန္ အဝတ္အစား ပြေခ်ာင္စြာ ဝတ္ဆင္ေပးပါ။ အိပ္ခန္းအတြင္း မီးေရာင္ ေဖ်ာ့ေတာ့စြာထြန္းပါ။

စဥ္းစားရန္အခ်က္မ်ား
-သင့္ကေလးငယ္သည္ အထက္ပါအခ်က္မ်ားျပဳလုပ္ေပးေသာ္လည္းေခြၽးထြက္ၿမဲ ျဖစ္ခဲ့ေသာ္ ျဖစ္ႏိုင္ေသာအေၾကာင္းရင္းေရာဂါကို ရွာေဖြကုသသင့္ပါတယ္။
-ကေလးငယ္သည္ ေခြၽးထြက္ျခင္းအျပင္ သြားႀကိတ္ျခင္း၊ ေဟာက္ျခင္း၊ ေခါင္းေစာင့္ျခင္းစေသာအျပဳအမူမ်ားပါ တြဲ ျဖစ္လွ်င္ ကေလးအထူးကုႏွင့္ ေသခ်ာစြာျပသစစ္ေဆးရန္ လိုအပ္လာပါလိမ့္မယ္။

ေခါင္းေခြၽးဘာလို႔ထြက္သလဲ?
ကေလးငယ္သည္ အျခားေသာကိုယ္ခႏၶာအစိတ္အပိုင္းမ်ားေခြၽးမထြက္ပဲ ေခါင္းေခြၽးပဲထြက္ေနသည္ကိုသတိထားၾကပါလိမ့္မယ္။ အဓိက အေၾကာင္းျပခ်က္ကေတာ့ ေခါင္းတြင္ရွိေသာ ေခြၽးဂလင္းသည္ အျခားေသာေနရာထက္ ပိုမိုတုံ႔ျပန္မႈရွိေသာေၾကာင့္ျဖစ္ပါတယ္။ ကေလးငယ္ပူသည္ဟု ခံစားရသည္ႏွင့္ ေခါင္းေခြၽးဦးစြာ ထြက္ေလ့ရွိပါတယ္။

ကေလးငယ္ရဲ႕ေခါင္းသည္ တစ္ေနရာတည္း တည့္မတ္စြာအိပ္လွ်င္ ပိုထြက္တတ္ပါတယ္။ အခ်ိဳ႕အေျခအေနတြင္ ေခါင္းေခြၽးထြက္မ်ားကာ အေရျပား ေျခာက္ေသြ႕ေနလွ်င္ ေက်ာက္ကပ္အားနည္းေနသည္ဟု ယူဆရႏိုင္၍ အျမန္ဆုံး ကေလးအထူးကုႏွင့္ ျပသသင့္ပါတယ္။

Author : Dr. ျပည့္ရွင္း