သေႏၶသားမွာ အဆိပ္မသင့္ေစဖို႔

ဗိုက္ဗိုက္တို႕ေရ…..
သေႏၶသားမွာ မာက်ဴရီအဆိပ္သင့္ရင္ အာရံုေၾကာကိုထိခိုက္ႏိုင္တာမို႕ မာက်ဴရီဓာတ္ ျမင့္ျမင့္မားမားပါတဲ့ ငါးသေလာက္၊ ငါးေသတၱာ တို႔လို ငါးေတြ၊ တူနာငါး၊ ပင္လယ္ငါး စတာေတြကို ေရွာင္ရမယ္ေနာ္။