ေမြးကင္းစကေလးနဲ႔ ခ်က္ပုပ္နာ

သားသားမီးမီးတို႔ရဲ႕ ေဖေဖ ေမေမတို႔အေနနဲ႔ ေမြးကင္းစကေလးရဲ႕ ခ်က္ပုပ္နာအေၾကာင္းကို သိထားသင့္ပါတယ္။ ပုံမွန္အားျဖင့္ ကေလးခ်က္သည္ ၅ရက္ ၁ပတ္ဆို ေႂကြတတ္တယ္။ ခ်က္မေႂကြခင္ ျဖစ္ျဖစ္၊ ခ်က္ေႂကြၿပီးၿပီး ျဖစ္ျဖစ္ ေအာက္ပါလကၡဏာေတြ ေတြ႕ရင္ ခ်က္ပုပ္နာလို႔ ေခၚႏိုင္တယ္။

-ခ်က္မွာ စိုေနတယ္
-ခ်က္မွာ ျပည္တည္မယ္
-ခ်က္ကေန အနံ႔ေတြ ထြက္မယ္
-ခ်က္ပတ္လည္ နီျမန္း ေရာင္ရမ္းတယ္

ဘာေၾကာင့္ ခ်က္ပုပ္နာ ျဖစ္ရတာလဲ
-ခ်က္ကို ဘာမႈန႔္ ညာမႈန႔္ အမႈန႔္မ်ိဳးစုံ မိမိဘာသာ ထည့္ၾကတာ (ဥပမာ-နႏြင္းမႈန႔္မ်ား ၊ေဆးတို႔ဖတ္ႀကီးမ်ား)
-ခ်က္ကို သန႔္သန႔္ ရွင္းရွင္း မထားတာ
-ကေလး ေမြးစဥ္က ကြၽမ္းက်င္ က်န္းမာေရးဝန္ထမ္းမ်ားနဲ႔ မေမြးတဲ့အခါ
မသန႔္ရွင္းတဲ့ အရာမ်ားနဲ႔ ခ်က္ႀကိဳးခ်ည္ျခင္း
မသန႔္ရွင္းတဲ့ ကတ္ေၾကးမ်ားနဲ႔ ခ်က္ႀကိဳးညႇပ္ျခင္း
မသန႔္ရွင္းတဲ့ လက္မ်ားနဲ႔ ကိုင္တြယ္ျခင္း
မသန႔္ရွင္းတဲ့ ေရမ်ားနဲ႔ ေဆးေၾကာျခင္း
မသန႔္ရွင္းတဲ့ ေနရာမွာ ကေလးေမြးျခင္း

ခ်က္ပုပ္နာ မျဖစ္ေအာင္ ဘာေတြ လုပ္ရမလဲ
-ခ်က္ကို သန႔္သန႔္ ရွင္းရွင္းထားပါ
-ခ်က္ကို ဆရာဝန္မၫႊန္ၾကားဘဲ ဘာမွ မထည့္ရ မလိမ္းရ

ခ်က္ကို ဘယ္လို သန႔္ရွင္းစြာ ထားရမလဲ
-ခ်က္ကို တစ္ေန႔ ၂ႀကိမ္ ေရသန႔္သန႔္ နဲ႔ ေဆးပါ
-ေရစို အဝတ္စ ၊ ဒါမွမဟုတ္ ဂြမ္းစနဲ႔ သုတ္ပါ
-အညစ္အေၾကးေတြ ခ်က္မွာ ရွိက ညင္သာစြာ ဖယ္ရွားပါ။
(အားနဲ႔ဖယ္ရွားက အခန႔္မသင့္ရင္ ေသြးထြက္ႏိုင္တာ သတိျပဳပါ)
-ေဆးေၾကာတဲ့ေနရာမွာ အရက္ျပန္ပါေသာ အရည္မ်ား မသုံးသင့္ပါ။ ခ်က္အနာက်က္တာ ေႏွးႏိုင္ပါတယ္။

Author : ေခတ္သစ္ ဇီဝက