ခႏၶာကုိယ္ အျပင္ဖက္ ႏွလုံးေရာက္လ်က္ ေမြးသည္႔ကေလး အသက္ရွင္

heart

အဂၤလန္ႏုိင္ငံတြင္ ႏုိ၀င္ဘာ ၂၂ ရက္ေန႔က Glen Field ေဆးရုံတြင္ ပုံမွန္မဟုတ္ေသာ ကေလးေမြးဖြားမႈ တစ္ခု ျဖစ္ခဲ့ပါသည္။ ထုိေမြးဖြားလာသည္႔ ကေလး၏ ႏွလုံးသည္ ရင္သားအျပင္ဘက္တြင္ ရွိေနခဲ့ျပီး ကေလးအမည္ကုိ Vanellope Hope Wilkins ဟု မိဘမ်ားက အမည္ေပးထားပါသည္။ ထုိပုံမွန္ မဟုတ္ဘဲ အျဖစ္ထူးစြာ ရွားရွားပါးပါး ႏွလုံးအျပင္ ေရာက္ေနသည္႔ ေမြးကင္းစ ကေလးကုိ Glen Field ေဆးရုံမွ ကေလးအထူးကု သမားေတာ္ၾကီး Frances Bu’Lock ႏွင့္ အဖြဲ႔က ခက္ခက္ခဲခဲ ခြဲစိတ္ကုသ ခဲ့ၾကရပါသည္။ ေမြးဖြားျပီး မိနစ္ ၅၀ မွစ၍ ခႏၶာကုိယ္အျပင္ဘက္ ေရာက္ေနသည္႔ ကေလးႏွလုံးအား ခႏၶာကုိယ္တြင္း ျပန္ေရာက္ေအာင္  စတင္ခြဲစိတ္၍ ျပန္သြင္းခဲ့ျပီး ခြဲစိတ္မႈကုိ အဆင့္သုံးဆင့္ျဖင့္ ေအာင္ျမင္စြာ ေဆာင္ရြက္ ႏုိင္ခဲ့ပါသည္။ ခြဲစိတ္မႈတြင္ အဓိက ဦးေဆာင္သူ ကေလးအထူးကု သမားေတာ္ၾကီး Bu’Lock က ကေလးအေျခအေန အရင္ကထက္စာရင္အမ်ားၾကီး ေကာင္းသြားပါျပီ ခြဲစိတ္မႈက ခက္ခဲတာ မဟုတ္ပါဘူး စိန္ေခၚမႈေတြ ရွိေနတာပါဟု ဆုိပါသည္။

ယခုလုိ အေျခအေနျဖင့္ ေမြးဖြားသည္႔ ကေလးမ်ား အသက္ရွင္ရန္ အခြင့္အေရး အလြန္ နည္းပါးပါသည္။  ကေလး ၁ သန္းေမြးလွ်င္  ၈ ေယာက္ထက္ နည္းေသာ ကေလးမ်ား ထုိအေျခအေနမ်ိဳးျဖင့္ ေမြးဖြားတတ္ျပီး ထုိေမြးဖြားသည္႔ထဲမွ ၁၀% ရာခိုင္ႏႈန္းေအာက္သာ အသက္ရွင္ရန္ အခြင့္အလမ္း ရွိပါသည္။ ကေလးမိဘမ်ားက ကေလးေမြးျပီးျပီးခ်င္း သိလုိက္သည္မွာ ခက္ခဲေသာ ဆုံးျဖတ္ ခ်က္မ်ား ခ်ရမည္ကုိ သိခဲ့ေၾကာင္း လူအမ်ားက အမ်ိဳးသား က်န္းမာေရး ဌာနကုိ တစ္ခုခု ေျပာၾက ေၾကာင္း GlenField ေဆးရုံ၏ ေက်းဇူးေၾကာင့္ သမီးေလး အသက္ရွင္ရေၾကာင္း ေက်းဇူးတင္စကား ေျပာၾကား ပါသည္။ Vanellope Hope Wikins ဟု အမည္ေပးထားသည္႔ သမီးငယ္ေလးမွာ ယခုအခါ ၃ ပတ္အရြယ္ ရွိေနျပီ ျဖစ္ပါသည္။

Credit: CNN

မ်ိဳးျမန္မာ မွ ဘာသာျပန္ဆို ေရးသားသည္။