ရန္ကုန္တိုင္းေဒသျကီးျမို့နယ္အခ်ို႕ နွင့္ အျခားျမို့မ်ားတြင္ ၁၀ႏွစ္ေအာက္ ကေလးငယ္မ်ား virus ေရာဂါပိုးတမ်ိုး ကူးစက္ခံရ၍ ေဆးဝါးကုသမႈမ်ား ခံယူေနရ

ရန္ကုန္ရွိျမို့နယ္အခ်ို႕ နွင့္ အျခားျမို့မ်ားတြင္ ၁၀ႏွစ္ေအာက္ ကေလးငယ္မ်ား virus ေရာဂါပိုးတမ်ိုး ကူးစက္ခံရ၍ ေဆးဝါးကုသမႈမ်ား ခံယူေနရတယ္လို့သိရွိရပါတယ္။

၁၀ႏွစ္ေအာက္ကေလးငယ္မ်ားတြင္ ေျခ/လက္/ပါးစပ္အနီးတဝိႈက္/ခံတြင္းအတြင္း/တင္ပါး စသည့္ေနရာမ်ားတြင္ အနီစက္/အရည္ျကည္ဖု အနာမ်ားျဖစ္၍ ဖ်ားနာျခင္း မစားမေသာက္နိူင္ျခင္း ႏံူးေခြျခင္းမ်ားျဖစ္တတ္ပါသည္္။ျဖစ္ပြားသည့္ေရာဂါမွာ ကြ်ဲ ႏြား တိရိစၧာန္မ်ားတြင္ ျဖစ္ပြားတတ္သည္ ခြာနာလွ်ာနာ(foot-and-mouth disease)ႏွင့္ ဆင္တူေသာ္လည္း ကေလးသူငယ္မ်ားတြင္ ျဖစ္ပြားသည့္ ယခုေရာဂါ(hand-foot-and-mouth disease) ႏွင့္ ျဖစ္ပြားေစသည့္ virusအမ်ိုးအစားမတူညီေျကာင္းသိရွိရသည္။Coxsackie virus ေျကာင့္ေရာဂါျဖစ္ပြားေစျပီး ကူးစက္ခံထားရေသာသူ/မျကာေသးခင္က ေပ်ာက္ကင္းသြားသူမ်ား ႏွင့္ ထိေတြ့ဆက္ဆံျခင္း အသံုးအေဆာင္မ်ားကိုင္တြယ္မိျခင္းတို့မွ ကူးစက္ေစနိူင္ျပီး အမ်ားအားျဖင့္ မစိုးရိမ္ရေျကာင္းသိရွိရပါတယ္။

ေရာဂါလကၡဏာမ်ားကေတာ့ ျဖစ္ကာစတြင္ ခံတြင္းလည္ေခ်ာင္းနာျခင္း/ဖ်ားျခင္း/နာက်င္ေသာအရည္ျကည္ဖုမ်ား ပါးစပ္တဝိႈက္/ခံတြင္းႏွင့္လွ်ာတို့တြင္ ျဖစ္ေပၚတတ္သည္။ကနဦးတြင္ အနီစက္အနီေပ်ာက္မ်ားအျဖစ္ေတြ႔ရတတ္ျပီး ၁ရက္၂ရက္ခန့္ျကာလွ်င္ အရည္ျကည္ဖုမ်ားအျဖစ္ ေျခေထာက္/လက္/လက္ဖဝါး/ပါးစပ္အနီးတဝိႈက္ႏွင့္ခံတြင္း/လွ်ာတို့တြင္ ျဖစ္ေပၚလာတတ္သည္။ပါးစပ္အတြင္းမွ အနာမ်ားသည္ နာက်င္ေသာေျကာင့္ ကေလးငယ္မ်ားမွာ အစားအေသာက္မ်ားမ်ိုခ်ရန္ခက္ခဲတတ္၍ အစာအဟာရႏွင့္ေရတို့ လံုေလာက္စြာရရွိနိူင္ရန္ အထူးလိုအပ္ပါသည္။virus ကူးစက္ခံရ၍ ေရာဂါျဖစ္ပြားခ်ိန္မွာ ၇ရက္-၁၀ရက္ခန့္ျကာျမင့္တတ္ျပီး calamine ကဲ့သို့ေသာအယားေပ်ာက္လိမ္းေဆးမ်ားျဖင့္ ေျခလက္မ်ားမွ အနာမ်ားကို သက္သာေစနိူင္ပါသည္။

ဖ်ားျခင္း/နာက်င္ကိုက္ခဲျခင္းမ်ားအတြက္ Paracetamol/ibufrofen စသည့္ေဆးမ်ားသံုးစြဲႏိူင္ျပီး Asprinကဲ့သို့ေသာေဆးမ်ားသံုးစြဲျခင္းသည္ ေရာဂါအားပိုမိုျပင္းထန္ေစနိူင္ေျကာင္းသတိျပုသင့္ပါသည္။အမ်ားအားျဖင့္စိုးရိမ္စရာေရာဂါမဟုတ္ေသာ္လည္း လိုအပ္သည့္ကုသမႈမ်ား႐ွိနိူင္ရန္အတြက္ဆရာဝန္နွင့္ေသခ်ာစြာျပသကုသရန္လိုအပ္ပါေျကာင္း ရင္ေသြးငယ္မ်ားရဲ႕ ေဖေဖေမေမတို့ကို သတင္းပါးလိုက္ရပါတယ္ေနာ္။

credit: #Aung_Aung