ကြ်န္ေတာ္တို႔ကေလးေတြ ကယ္လစီယမ္ လံုေလာက္စြာ ရေနၿပီလား

ကြ်န္မကေလး အသက္က ၄-နွစ္। တေန႔ကို ႏြားနို႔ 150ml (၁၅၀ ml) တိုက္တယ္။ သူ႔ အရိုးရယ္। ႂကြက္သားရယ္। သြားရယ္ အတြက္လံုေလာက္တဲ့ ကယ္လစီယမ္ ရၿပီလားဆရာ။

ဆရာေျပာသလို ႏြားနို႔လည္း ေန႔တိုင္းတိုက္ပါတယ္။ ကေလးက အရိုးလည္းေသး। ႂကြက္သားကလည္း ညက္တယ္ ဆရာရယ္။

ဒီအားေဆးမွာ ကယ္လစီယမ္ ပါတယ္လို႔ေျပာတာပဲ။ ဒီအားေဆးတိုက္ေနရင္ ကေလးႏြားနို႔ေသာက္တာ। မေသာက္တာ အေရးမႀကီးေတာ့ၿပီ မဟုတ္လားဆရာ။

ကေလးက ႏြားနို႔တိုက္လို႔ မရဘူးဆရာရယ္။ ဘယ္လိုလုပ္ရမလဲ။

ကယ္လစီယမ္၏ အေရးပါမွု
———————–
ကယ္လစီယမ္ဓာတ္သည္ ကေလး၏ အရိုး।ႂကြက္သား।သြားတည္ေဆာက္မွုတို႔အတြက္ အေရးပါ၏။ ကယ္လစီယမ္ ဓာတ္လံုေလာက္စြာ မရလွ်င္ အရိုးေပ်ာ့၍ ႂကြက္သားမ်ားသန္မည္ မဟုတ္။ သြားလည္းမခိုင္။
ကေလးမ်ားက လူႀကီးျဖစ္ဖို႔ ႀကီးထြားဖို႔ အရိုးမ်ားရွည္ၿပီး အရပ္ျမင့္လာဖို႔ ေန႔စဥ္တည္ေဆာက္ေနရသည့္အတြက္ ဘိလပ္ေျမျဖစ္ေသာ ကယ္လစီယမ္ကို ေန႔စဥ္လံုေလာက္စြာ ရရွိရန္လိုအပ္၏။
ထို႔ျပင္ ကယ္လစီယမ္သည္ နွလံုးနွင့္အာရံုေၾကာ।ေသြးခဲေသြးက်ဲျဖစ္စဥ္မ်ားတြင္ပါဝင္ေသာေၾကာင့္ ေသြးထဲ၌ ပမာဏအတိအက်ျဖစ္ေနေစရန္ ဇီဝျဖစ္စဥ္မ်ားကထိန္းသိမ္းထားသည္။စားေသာက္မွုထဲမွ မရရင္ မိမိအရိုးမွျပန္၍ ယူသံုးရသည္။ အရိုးမ်ား ပါးလာ। ေပ်ာ့လာေတာ့သည္။

လံုေလာက္စြာ ဆိုတာ ဘယ္ေလာက္လည္း။ ဘယ္လိုတိုင္းတာမလည္း။
နို႔နွင့္နို႔ထြက္ပစၥည္းေပါႂကြယ္ဝၿပီး cheese ကဲ့သို႔ေသာ နို႔ထြက္ပစၥည္းမ်ားကို ေန႔စဥ္နွင့္အမွ် စားသုံးေနၾကသည့္ ၾသစေၾတးလ်နိုင္ငံ၏ 2007 တြင္ျပဳလုပ္ေသာ စစ္တမ္းတစ္ခုအရ အသက္ ၉-၁၆နွစ္အထိကေလးမ်ား၏ ၆၀ရာခိုင္ႏွုန္းက လံုေလာက္ေသာ ကယ္လစီယမ္မရၾကပါတဲ့။ မရတာေတာင္ သန္မာၾက၏။ အဲေလာက္ဆိုလၽွင္ ခ်ဥ္।ငံ।စပ္ ဟင္းလ်ာမ်ား ကိုေန႔လည္စာနွင့္ညစာလုပ္၍ ဆီေၾကာ္မုန္႔ကေလးမ်ားကို နံနက္စာအျဖစ္စားသုံးေသာျမန္မာနိုင္ငံမွ ကေလးမ်ားေရာ। လူႀကီးမ်ားပါ ကယ္လစီယမ္ ခ်ိဳ႕တဲ့နိုင္လားဆိုတာ စဥ္းစားၾကည့္ပါ။

ကေလးတစ္ေယာက္၏တေန႔တာ ကယ္လစီယမ္လိုအပ္မွု
————————–————————
(ၾသစေၾတးလ် ကေလးမ်ားကို အေျခခံၿပီး တြက္ထား)

၁-၃ နွစ္( ၅၀၀ mg)।
၄-၈ နွစ္ (၇၀၀ mg)।
၉-၁၃ နွစ္(၁၀၀၀-၁၃၀၀ mg)।
၁၄-၁၈ နွစ္(၁၃၀၀ mg)।
နို႔တိုက္မိခင္ (၁၀၀၀ mg)

ကယ္လစီယမ္ ကို ဘယ္အစားအစာေတြကရလည္း
-နို႔နွင့္ နို႔ထြက္ ပစၥည္းမ်ားမွ အဓိကရ၏။
-အရိုးပါေသာ ငါးမ်ား( အရိုးပါစားရမည္। sardines ကဲ့သို႔ေသာ)
-ရံုးပေဒသီး
-ေဂၚဖီပန္းစိမ္း( Broccoli )
-အစိမ္းေရာင္ရွိေသာ ဟင္းသီးဟင္းရြက္မ်ား(ဥပမာ- Kale, Bok Choy, Watercress)
-ပဲသီး। ပဲစိမ္းအမ်ိဳးမ်ိဳး
-သစ္သီးဝလံမ်ိဳးစုံ
-အသီးေျခာက္မ်ား
-အခြံထဲမွရေသာ အေစ့မ်ား( nuts )

အစားအေသာက္အလိုက္ ကယ္လစီယမ္ပါဝင္မွု———————————–—-
ႏြားနို႔ ၂၀၀ ml(၂၅၀ mg)।
ဒိန္ခ်ဥ္ ၂၀၀ g(၂၅၀ mg)।
sardines ငါး ၇၅ g(၂၅၀ mg)।
ဆလပ္ နွင့္ ပါစေလ႐ြက္ ၁၅၀ g(၂၅၀ mg)।
Almond ေစ့ ၁၀၀ g(၂၅၀ mg)।ရံုးပေဒသီးတခြက္စာ (၈၂ mg)।
ေဂၚဖီပန္းစိမ္း တခြက္စာ (၆၁ mg)।
Cheese တေအာင္စ(၂၂၄ mg)

အထက္ပါ ဥပမာကိုျကည့္ပါ။ နို႔နွင့္နို႔ထြက္ပစၥည္းမ်ားကို ဖယ္လိုက္ပါ။ ကြ်န္ေတာ္တို႔ကေလးေတြ ေဂၚဖီပန္းစိမ္းေတြ। ရံုပေဒသီးေတြ। sardines ငါးေတြ।သစ္သီးဝလံေတြ।ပဲသီးပဲစိမ္းေတြ।ဟင္းသီးဟင္းရြက္ေတြကို မိသားစုဝင္ေတြနဲ႔အတူတူ မွ်ၿပီးစားမွာျဖစ္တဲ့အတြက္ ထိုအစားအစာမ်ားမွရသည့္ ကယ္လစီယမ္သည္ တရက္ကို ၄၀၀ mg ထက္ပိုမွာမဟုတ္ပါ။ အသက္ ၄-နွစ္ကေလးက တရက္ကို ၇၀၀ mg လိုသည္။ က်န္သည့္ ၃၀၀ mg ကို ဘယ္က ရမလဲ။ ထိုကေလးက နို႔တဖန္ခြက္ (၂၀၀ ml )ေသာက္လိုက္လွ်င္ ေနာက္ထပ္ ၂၅၀ mg ရမည္။ ဒါဆိုက်န္တဲ့ ကယ္လစီယမ္ ၅၀ mg ကို ဘယ္ကရမလဲ။ ေနာက္ထပ္ နို႔(၅၀ml) ေသာက္လိုက္မွ အဆင္ေျပေတာ့မည္။

ဒါဆိုရင္ သင့္ရဲ႕ ၄-နွစ္ကေလးက အစာဂ်ီးမ်ားၿပီးတျခားကယ္လစီယမ္ပါတဲ့ အစားအစာလည္မစား। စားသည္ပဲထားဦး။ တရက္ကို ႏြားနို႔ ၁၅၀ ml ပဲေသာက္တယ္ဆို လံုေလာက္တဲ့ ကယ္လစီယမ္ ရပါ့မလား။

ကြ်န္မ ကယ္လစီယမ္ပါတဲ့ အားေဆးတိုက္တယ္ေလ ဆရာ ဆိုရင္ ကေလးတေန႔တာ ေသာက္တဲ့ပမာဏ အားေဆးထဲမွာ ကယ္လစီယမ္ ဘယ္ေလာက္ပါသလဲ တြက္ၾကည့္ပါ။ မ်ားေသာ အားျဖင့္အားေဆးေတြထဲမွာ ကယ္လစီယမ္ အနည္းငယ္ပဲ ထည့္ထားပါသည္။ သံဓာတ္ေတြကို ဦးစားေပး ထည့္ထားရလို႔ပါ။ သံဓာတ္နဲ႔ကယ္လစီယမ္ဓာတ္ကို အားေဆးထဲမွာ အတူတူ အမ်ားႀကီး တြဲထားလို႔မရပါ။ ကယ္လစီယမ္ေတြက အူလမ္းေၾကာင္း၌သံဓာတ္စုပ္ယူမွုကို ေနွာင့္ယွက္ၿပီး အူလမ္းေၾကာင္းက ဘာမွမစုပ္ေတာ့ရင္ သံဓာတ္လည္းေလ်ာ့। ကယ္လစီယမ္ လည္း ေလ်ာ့တဲ့အျပင္ ဝမ္းကလည္း အရမ္းခ်ဳပ္မည္ျဖစ္၏။ မ်ားေသာအားျဖင့္ ကယ္လစီယမ္ကို သီးသန္႔ေသာ္လည္းေကာင္း। ဗီတာမင္-D နွင့္ ေပါင္းၿပီးေသာ္လည္းေကာင္း ထုတ္ထားတတ္သည္။ ႏြားနို႔ေသာ္လည္းေကာင္း। ကယ္လစီယမ္ ေဆးျပားမ်ားကိုေသာ္လည္းေကာင္း ေသာက္မည္ဆိုပါက အဓိကအစာစားခ်ိန္မ်ား နွင့္ေဝးေဝးေသာက္ရန္ စာေရးသူမွ အႀကံျပဳသည္။ ႏြားနို႔ေသာက္ၿပီး အစာစားခ်င္စိတ္ေပ်ာက္သြားျခင္း। ႏြားနို႔ထဲတြင္ပါေသာ ပရိုတိန္းဓာတ္နွင့္ကယ္လစီယမ္မ်ားက ကေလးအတြက္ပိုအေရးႀကီးေသာ သံဓာတ္စုပ္ယူမွုကိုလည္း ေနွာင့္ယွက္နိုင္ေသာေၾကာင့္ျဖစ္သည္။ ဒီစာကိုဖတ္ၿပီး ႏြားနို႔အရမ္းတိုက္ခ်င္စိတ္ေပၚလာသူမ်ား ဒီအခ်က္ကို သတိျပဳပါ။ တရက္ကို၅၀၀ ml ထက္ပိုမတိုက္ပါနဲ႔။ ၅၀၀ml ကိုလည္း အစာနဲ႔ေဝးေဝး ၃-၄ ႀကိမ္ေလာက္ ခြဲၿပီးတိုက္နိုင္လွ်င္ပိုေကာင္းပါသည္။မွတ္ခ်က္- ၁နွစ္ေအာက္ကေလးကို ႏြားနို႔မတိုက္ပါနွင့္။

ကေလးကႏြားနို႔တိုက္ လို႔မရဘူး। ဒိန္ခ်ဥ္လည္းမစား। ခ်ီးစ္လည္း မႀကိဳက္ဘူးဆိုရင္ ကယ္လစီယမ္ျဖည့္စြက္ထားေသာ ပဲနို႔မ်ား। ဆန္နို႔မ်ား।အစားအေသာက္မ်ား। အျခား စေတာ္ဘယ္ရီ।ငွက္ေပ်ာသီး milk shake မ်ား। ဒါမွမဟုတ္ ဝါးစားဖို႔ထုတ္ထားေသာ ကယ္လစီယမ္ ေဆးျပားမ်ား ရွိပါသည္။
တြက္ခ်က္ၿပီး တိုက္နိုင္ပါသည္။

ျမန္မာေဘာလုံးသမားေလးမ်ား အိမ္နီးခ်င္းထိုင္းကဲ့သို႔ အရိုးတုပ္၍ အရပ္ထုတ္ေစလိုေၾကာင္း ဆႏၵျပဳရင္း

ေမတၱာျဖင့္
စိုးမိုးေက်ာ္( Child Health Myanmar Page)
Ref : NSW health Australia,RCH
Photos: နို႔မေသာက္ေသာ စာေရးသူ၏သား। google
www.childhealthmyanmar.com