သားသားမီးမီးေလး အသက္(၁) ႏွစ္မွာ ရွိရမယ့္ ဖြံ႔ၿဖိဳးမႈ

ေမေမတို႔ရဲ႕ သားသားမီးမီးေလးေတြ အသက္(၁) ႏွစ္အရြယ္ ေရာက္ၿပီလား။ သားသားမီးမီးတစ္ႏွစ္အရြယ္မွာ ရွိရမယ့္ ဖြံ႔ၿဖိဳးမႈနဲ႔ေရာ ျပည့္စံုရဲ႕လား။

ေမေမတို႔ရဲ႕ သားသားမီးမီးေလးေတြ အသက္(၁) ႏွစ္အရြယ္ ေရာက္ၿပီလား။ တစ္ႏွစ္အရြယ္မွာ ရွိရမယ့္ ဖြံ႔ၿဖိဳးမႈနဲ႔ေရာ ျပည့္စံုရဲ႕လား။ အကယ္လို႔မ်ား တစ္ႏွစ္မွာ မျပည့္စံုရင္ ဘာေတြ လုပ္ရမလဲ။ ေမေမတို႔ ဖတ္ၾကည့္ဦးေနာ္။

ေမေမတို႔ေရ တစ္ႏွစ္အရြယ္မွာ သားသားမီးမီးေလးေတြ ေျခလွမ္းစတင္လွမ္းေနပါၿပီေနာ္။ ကေလးအေတာ္မ်ားမ်ားဟာ ၉လနဲ႔၁၂လၾကားမွာ လမ္းေလွ်ာက္ျခငး္ကို အစပ်ိဳးသင္ၾကားၾကပါတယ္။ သားသားမီးမီးေလး အသက္ တစ္ႏွစ္ခြဲထိေတာင္ လမ္းမေလွ်ာက္ေသးဘူးဆိုရင္လည္း အရမ္းေတာ့ စိတ္မပူပါနဲ႔။ ျဖစ္တတ္ပါတယ္။ ဒါကို ဖြံ႔ၿဖိဳးမႈ ေနာက္က်လိုက္တာလို႔ေတာင္ မသတ္မွတ္ပါနဲ႔ေနာ္။ စကားလည္း တစ္လံုးစ၊ ႏွစ္လံုးစေတာ့ စတင္ေျပာေနပါၿပီ။ ဒါကေတာ့ ပံုမွန္ရွိေနရမွာပါ။ ေမေမတို႔ေရ ကေလးေလး ေကာင္းေကာင္း ဖြံ႔ၿဖိဳးဖို႔ လုပ္ေဆာင္ရမွာေတြကိုလည္း မွတ္ထားေပးဦးေနာ္။

ေမေမတို႔ ေစာင့္ၾကည့္ရမွာေတြကေတာ့ ကေလး သြားဘယ္ႏွစ္ေခ်ာင္း ေပါက္ၿပီလဲ။ ေလးဘက္သြားတုန္းလား၊ မတ္တပ္စမ္းၿပီလား၊ လမ္းေလွ်ာက္ပါလား၊ နာမည္ေခၚရင္ သိၿပီလား။ ဘယ္လို အစားအစာေတြကို ပိုႀကိဳက္လဲ၊ ဘာေတြ စားခ်င္သလဲ၊မ်က္လံုးကိုပြတ္ေနတာမ်ိဳး၊စာအုပ္ေတြနဲ႔ အရုပ္ေတြကို မ်က္နွာနားကပ္ထားမ်ိဳး ရွိေနၿပီလား။ ဒါေတြ သိထားရပါမယ္ေနာ္။

တစ္ႏွစ္အရြယ္မွာ ေယာက်္ားေလးဆိုရင္ အေလးခ်ိန္ (၁၀kg)၊( ၇၈) စင္တီမီတာနဲ႔ ဦးေခါင္းကေတာ့ (၄၆ )စင္တီမီတာေတြ ရွိရပါမယ္။ မိန္းကေလးဆိုရင္ေတာ့ အေလးခ်ိန္(၉.၅kg )၊ (၇၈ )စင္တီမီတာနဲ႔ ဦးေခါင္းကေတာ့ (၄၅) စင္တီမီတာေတြ ရွိရပါမယ္။ ဒီလိုအရြယ္အစားထက္ အမ်ားႀကီးနည္းေနရင္ ဒါမွမဟုတ္ သိပ္မ်ားေနရင္ေတာ့ ဆရာဝန္ျပပါေနာ္။