ကိုယ္ဝန္ေဆာင္ ႏွိပ္နယ္ျခင္းကို ဘယ္လိုျပဳလုပ္မလဲ

ကိုယ္ဝန္ေဆာင္ ႏွိပ္နယ္ျခင္းကို ဘယ္လိုျပဳလုပ္မလဲ။

ကိုယ္ဝန္ေဆာင္ႏွိပ္နယ္ျခင္းဟာ ကိုယ္ဝန္ေဆာင္အမ်ိဳးသမီးအတြက္ အက်ိဳးေက်းဇူးမ်ားစြာ ရွိပါတယ္။ ဒီလိုႏွိပ္နယ္မႈဟာ ကိုယ္ဝန္ေဆာင္အမ်ိဳးသမီးကို မ်ားစြာေသာ နာက်င္မႈေတြ၊ ႂကြက္သား၊ အဆစ္၊ အာရံုေၾကာ တင္းက်ပ္မႈေတြကို ကူညီေပးပါတယ္။

ကိုယ္ဝန္ေဆာင္ ႏွိပ္နယ္ျခင္းရဲ႕ အက်ိဳးေက်းဇူးမ်ား

ကိုယ္ဝန္ေဆာင္စဥ္မွာ ေဟာ္မုန္းေျပာင္းလဲမႈရွိတာေၾကာင့္ အမ်ိဳးသမီးေတြဟာ နာက်င္မႈနဲ႔ သက္ေတာင့္သက္သာမရွိမႈကို ခံစားရႏိုင္ပါတယ္။

ကေလးမေမြးခင္ ႏွိပ္နယ္ျခင္းဟာ ေအာက္ပါအက်ိဳးေက်းဇူးေတြကိုလည္း ရရွိေစႏိုင္ပါတယ္။

 • ႂကြက္သားေပ်ာ့ေျပာင္းေစျခင္း
 • တင္းက်ပ္မႈေလ်ာ့က်ေစျခင္း
 • ကိုယ္ခႏၶာအႏွံ႔ေသြးစီးဆင္းမႈကို တိုးတက္ေစျခင္း
 • ေဟာ္မုန္း ထိန္းခ်ဳပ္ျခင္း
 • ေရာင္ရမ္းမႈကိုေလ်ာ့က်ေစျခင္း
 • အာရံုေၾကာနာက်င္မႈကို ေလ်ာ့က်ေစျခင္း
 • အဆစ္ေတြ ေရာင္ရမ္းမႈနဲ႔ နာက်င္မႈကို ေလ်ာ့က်ေစျခင္း
 • အိပ္စက္မႈ အရည္အေသြးကို တိုးတက္ေစျခင္း
 • ျပန္ရည္ေၾကာစနစ္ကို တိုးတက္ေစျခင္း

ကိုယ္ဝန္ေဆာင္ ႏွိပ္နယ္ျခင္းကို ႏွစ္သက္တဲ့အမ်ိဳးသမီးေတြဟာ ကေလးေမြးစဥ္မွာ ေနာက္ဆက္တြဲဆိုးက်ိဳး ျဖစ္ႏိုင္ေျခနည္းပါးတယ္လို႔ ယံုၾကည္ၾကပါတယ္။

ကိုယ္ဝန္ေဆာင္ ႏွိပ္နယ္ျခင္းရဲ႕ လံုျခံဳစိတ္ခ်ရမႈ

ႏွိပ္နယ္မႈမျပဳလုပ္စဥ္ ကြ်မ္းက်င္သူေရာ ကိုယ္ဝန္ေဆာင္အမ်ိဳးသမီးပါ လိုက္နာသင့္တဲ့ အခ်က္ေတြ ရွိပါတယ္။ မိခင္ေတြဟာ ကိုယ္ေနပံုစံေတြနဲ႔ ဖိအားေနရာေတြကို သိရွိထားဖုိ႔ လိုအပ္ပါတယ္။ ဒါ့ျပင္ ကြ်မ္းက်င္သူက ေသခ်ာေလ့က်င့္ထားဖုိ႔နဲ႔ လက္မွတ္ရွိဖို႔ လိုအပ္ပါတယ္။

ကိုယ္ေနဟန္ထားဟာ ႏွိပ္နယ္စဥ္မွာလံုျခံဳစိတ္ခ်ရဖို႔အတြက္ အေရးႀကီးပါတယ္။ ကုသမႈလုပ္ေနစဥ္ အေကာင္းဆံုး ပံုစံကေတာ့ ေဘးတစ္ေစာင္းလဲေလ်ာင္းေနျခင္းပဲ ျဖစ္ပါတယ္။

လက္ေကာက္ဝတ္နဲ႔ ေျချခင္းဝတ္မွာ ဖိအားသက္ေရာက္တဲ့ေနရာေတြရွိပါတယ္။ ဒီေနရာေတြဟာ တင္ပါးဆံုႂကြက္သားေတြနဲ႔ သားအိမ္ကို လံႈ႕ေဆာ္ေပးႏိုင္ပါတယ္။ သားအိမ္ညွစ္ျခင္းကို ခံစားေနရတဲ့ အမ်ိဳးသမီးေတြဟာ ႏွိပ္နယ္စဥ္မွာ ဒီေနရာေတြကို ေရွာင္က်ဥ္ႏိုင္ေအာင္လို႔ ႏွိပ္နယ္တဲ့ ကြ်မ္းက်င္သူကို တိုင္ပင္သင့္ပါတယ္။

ကိုယ္ဝန္ေဆာင္ ႏွိပ္နယ္ျခင္းကို ဘယ္သူေတြ မခံသင့္ဘူးလဲ။

အမ်ိဳးသမီးေတြ အကုန္လံုးဟာ ကိုယ္ဝန္ေဆာင္ ႏွိပ္နယ္ျခင္း ကို မခံယူသင့္ပါဘူး။ အထူးသျဖင့္ ေအာက္ပါအေျခအေန တစ္ခု (သို႔) တစ္ခုထက္ပိုၿပီး ရွိတယ္ဆိုရင္ ႏွိပ္နယ္ျခင္း မလုပ္သင့္ေတာ့ပါဘူး။

 • အႏၲရာယ္ရွိတဲ့ ကိုယ္ဝန္
 • ကိုယ္ဝန္ဆိပ္တက္ျခင္း
 • မၾကာေသးမီက ကေလးေမြးဖူးျခင္း
 • အရင္က အခ်ိန္မတိုင္ခင္ ျပႆနာေတြ ရွိျခင္း
 • ျပင္းထန္စြာ ေရာင္ရမ္းျခင္း
 • ေသြးေပါင္တက္ျခင္း
 • ျပင္းထန္စြာ ေခါင္းကိုက္ျခင္း

ကိုယ္ဝန္ေဆာင္ ႏွိပ္နယ္ျခင္းကို ကိုယ္ဝန္ေဆာင္ေနစဥ္ သင္ႀကိဳက္တဲ့အခ်ိန္မွာ လုပ္ႏိုင္ေပမယ့္ အခ်ိဳ႕ ကြ်မ္းက်င္သူေတြက ပထမ သံုးလပတ္မွာ ႏွိပ္နယ္ေပးဖုိ႔ကို ျငင္းဆန္ႏိုင္ပါတယ္။ ပထမသံုးလပတ္မွာ ကေလးပ်က္က်ႏႈန္းမ်ားတာေၾကာင့္ ျဖစ္ပါတယ္။

ေကာင္းမြန္တဲ့ ႏွိပ္နယ္မႈကို ၾကံဳေတြ႔ရဖို႔ ေအာက္ပါအခ်က္ေတြ ရွိပါတယ္။

၁။ အထူးသျဖင့္ တကယ္လို႔ သင့္ကေလးရဲ႕ လႈပ္ရွားမႈကို ခံစားရႏိုင္တယ္ဆိုရင္ ဒုတိယသံုးလပတ္ရဲ႕ အလယ္ကေန အဆံုးအထိမွာ စတင္ႏိုင္ပါတယ္။

၂။ အိပ္ရာေပၚ (သို႔) ထိုင္ခံုေပၚ ထိုင္ေနပီး ေနာက္ေက်ာ္မွာ ေခါင္းအံုးႏွစ္ခုကို ခံထားသင့္ပါတယ္။

၃။ လိုးရွင္းေတြဟာ လ်င္ျမန္စြာ ေျခာက္သြားႏိုင္တာေၾကာင့္ အဆီကို အသံုးျပဳသင့္ပါတယ္။ Stretch marks ေတြကို ေရွာင္က်ဥ္ႏိုင္ဖို႔ လံုျခံဳစိတ္ခ်ရေအာင္ ျပဳလုပ္သင့္ပါတယ္။

၄။ ဖိအားကို အနည္းငယ္သာ အသံုးျပဳၿပီး သက္ေတာင့္သက္သာ ရွိတဲ့ေနရာမွာ ျပဳလုပ္သင့္ပါတယ္။