ကေလးေတြရဲ႕အေတြးအျမင္ စိတ္ကူး စိတ္သန္း

👉ကေလးေတြရဲ႕အေတြးအျမင္ စိတ္ကူး စိတ္သန္း အရာအားလံုးဟာ လူႀကီးမ်ားနဲ႕ မတူၾကပါဘူး…။ 👈

📌လူႀကီးေတြနဲ႕ ကေလးေတြျဖစ္တတ္ၾကတဲ့ ျပႆနာေတာ္ေတာ္ မ်ားမ်ား ဟာ ကေလးေတြရဲ႕စိတ္ကို မသိၾကလို႔ ၊ ကေလးေတြ ေတြးတာကိုမသိၾကလို႔
ျဖစ္ပါတယ္။

📌ကေလးရဲ႕အေတြး ကေလးရဲ႕ ႐ႈေထာင့္ကို ဝင္ၾကည့္ႏိုင္မယ္ဆိုရင္ျဖင့္ ကေလးနဲ႕လူၾကီးၾကားမွာ ျဖစ္လာတဲ့ ျပႆနာေတြ ေလွ်ာ႔သြားမယ္ လို႔ယူဆပါတယ္။

📌ဒါေပမယ့္ ကေလးရဲဲ႕ အေတြး႐ႈေထာင့္ကို ဝင္ၾကည့္မယ္ဆိုတဲ့အခ်ိန္မွာ နံပါတ္တစ္ ဘာသိထားရမလဲဆိုေတာ့ ကေလးရဲ႕ဖြံ႕ျဖိဳးမႈနည္းလမ္း ကို သိဖို႔လိုပါတယ္။

📌ကေလးရဲ႕ အသက္အရြယ္က မတူသလိုပဲ ၊ ကေလးရဲ႕ဖြ႔ံျဖိဳးမႈ နည္းလမ္း ေတြ မတူသလိုပဲ ၊ ကေလးတစ္ေယာက္ခ်င္းစီရဲ႕ စိတ္ဝင္စားမႈ ပံုစံေလးေတြဟာ လည္း မတူပါဘူး။

မွတ္ခ်က္။ ။ ဆရာမ ေခတ္ဘုန္းသစ္မွ “ကေလးတို႔ ကမာၻကို ေခ်ာင္းၾကည့္ျခင္း” ေခါင္းစဥ္ ျဖင့္ ေဆြးေႏြးေျပာၾကားခ်က္မ်ားမွ ေကာက္ႏုတ္ေဖာ္ျပထားပါသည္။

Presented By #Kids_Shield #Kids_Omega_3
Photo Credit Google Image
Website www.zifammyanmar.com