တြဲဖက္မစားသင့္ေသာ အစာမ်ား တြဲဖက္ေရာစပ္ မစားအပ္ေသာ အစားအစာႏွင့္ အာဟာရမ်ား

ႏို႔တိုက္မိခင္ေမေမနဲ႔ အသဲေက်ာ္ေတြအတြက္မတည့္တာေတြ စုေပးထားတတယ္

တြဲဖက္မစားသင့္ေသာ အစာမ်ား
တြဲဖက္ေရာစပ္ မစားအပ္ေသာ အစားအစာႏွင့္ အာဟာရမ်ား
————————–————————–————

(တြဲဖက္ေရာစပ္၊ မစားအပ္သည့္၊ အာဟာရမ်ား၊ ေရွာင္ကာရွားလ်က္၊ သတိသမၸစဥ္၊ ဥာဏ္ႏွင့္ယွဥ္ကာ၊
ေရွာင္ၾကဥ္ပါမူ၊ ေဘးဟူသမွ်၊ ျမဴမခဘဲ၊ ခႏၶာျမဲမည္၊ မလြဲဧကန္ မခၽြတ္တည္း)

– ကကတစ္ ႏွင့္ ၾကာဟင္း
– ကန္စြန္းျမစ္ ႏွင့္ ႏွမ္းမုန္႔
– ေကာက္ညႇင္း ႏွင့္ ေရငန္းသီး
– ကုလားပဲ ႏွင့္ ႏြားႏို႔
– ကုလားပဲ ႏွင့္ ႏို႔အခ်ဥ္အမ်ိဳးမ်ိဳး
– ၾကက္ဆူဆီ ႏွင့္ ခါသား
– ၾကက္ဆူဆီ ႏွင့္ ငွက္သား
– ၾကက္ဆူဆီ ႏွင့္ ဥေဒါင္းသား
– ၾကက္ဆူဆီ ႏွင့္ ဘီလံုးငွက္သား
– ၾကက္ဆူဆီ ႏွင့္ ဖြတ္သား
– ၾကက္ဆူဆီ ႏွင့္ ဥအမ်ိဳးမ်ိဳး
– ၾကက္သား ႏွင့္ ၾကက္ဟင္းခါးသီး
– ၾကက္သား ႏွင့္ ေၾကာင္လွ်ာသီး
– ၾကက္သား ႏွင့္ အင္ဖူး
– ၾကက္သား ႏွင့္ ႏို႔အခ်ဥ္အမ်ိဳးမ်ိဳး
– ၾကက္ဥ ႏွင့္ ခံသီး
– ၾကက္ဥ ႏွင့္ တမာရြက္
– ၾကက္ဥ ႏွင့္ မႈိ
– ၾကက္သြန္ျဖဴ ႏွင့္ ႏို႔ရည္
– ၾကက္ပဒုမၼာေစ့ ႏွင့္ ငွက္ေတာ္သား
– ၾကက္ဟင္းခါးသီး ႏွင့္ အာလူး
– ၾကံတင္လဲရည္ ႏွင့္ ႏွမ္းမုန္႔ဆုပ္
– ေၾကးခြက္ ႏွင့္ ေထာပတ္
– ေၾကးခြက္ ႏွင့္ အခ်ဥ္အမ်ိဳးမ်ိဳး
– ေၾကာင္လွ်ာသီး ႏွင့္ ၾကက္သား
– ေၾကာင္လွ်ာသီး ႏွင့္ စပါးႀကီးေျမြသား
– ေၾကာင္လွ်ာသီး ႏွင့္ ငါးေသတၱာ
– ကၽြဲေကာသီး ႏွင့္ သံပရာသီး
– ကၽြဲေခါင္းသီး ႏွင့္ လက္ဖက္
– ကၽြဲေခါင္းသီး ႏွင့္ အခ်ဥ္အမ်ိဳးမ်ိဳး
– ကၽြဲသား ႏွင့္ ၾကာဥ
– ကၽြဲသား ႏွင့္ ဆိတ္သား
– ကၽြဲသားႏွင့္ ၾကာစြယ္
– ေက်ာက္ဖရံုသီး ႏွင့္ အိုးမဲ
– ကိုင္းဥ ႏွင့္ ပုစြန္ခ်ဥ္
– ကင္းပိန္႔ ႏွင့္ ႏွမ္းဖတ္ခ်ဥ္
– ကင္းပိန္႔ ႏွင့္ ႏွမ္းမႈန္႔ ႏွမ္းဆီ
– ကင္းပိန္႔ ႏွင့္ ပ်ားရည္
– ကင္းပိန္႔ ႏွင့္ ဥသွ်စ္သီး
– ၾကာစြယ္ ႏွင့္ ဝက္သား

– ခရု ႏွင့္ အမဲသား
– ခိုသား ႏွင့္ ငုသား
– ခိုသား ႏွင့္ ဖရံုသီး
– ခိုသား ႏွင့္ သေဘၤာပြင့္
– ခိုသား ႏွင့္ မုံညႇင္းဆီ
– ခိုသား ႏွင့္ ေဇာင္းလွ်ားသီး
– ခိုသား ႏွင့္ ခ်င္းစိမ္း
– ခိုသား ႏွင့္ ေျခေလးေခ်ာင္းသား
– ေျခေလးေခ်ာင္းသား ႏွင့္ ခရုသား
– ေခ်ာကလက္ ႏွင့္ ေဇာင္းလွ်ားသီး
– ေခ်ာကလက္ ႏွင့္ ပဲျမစ္
– ခ်င္း ႏွင့္ သေဘၤာပြင့္
– ခ်င္း ႏွင့္ သေဘၤာသီး
– ခ်င္းသုပ္ ႏွင့္ ေရခဲမုန္႔
– ေျခေလးေခ်ာင္းသား ႏွင့္ ခိုသား

– ေဂြးသီး ႏွင့္ ႏို႔ရည္
– ေဂြးသီး ႏွင့္ အာဒါလြတ္
– ေဂြးသီး ႏွင့္ ေရခဲေခ်ာင္း

– ငရုတ္ေကာင္း ႏွင့္ ခံသီး
– ငါး ႏွင့္ ၾကံ့သား
– ငါး ႏွင့္ ႏို႔အမ်ိဳးမ်ိဳး
– ငါးၾကင္းသား ႏွင့္ ပဲရြက္
– ငါးရံ့သား ႏွင့္ ေျမြသား
– ငါးရံ့သား ႏွင့္ ေပြးသား
– ငါးဆီ ႏွင့္ ဆိတ္သား
– ငါးဆီ ႏွင့္ ဆိတ္ႏို႔
– ငါးဆီ ႏွင့္ ပိတ္ခ်င္းရြက္
– ငါးခ်က္ေသာအိုး ႏွင့္ သမန္းရြက္
– ငါးခ်က္ေသာအိုး ႏွင့္ သမန္းျမစ္
– ငါးခ်က္ေသာအိုး ႏွင့္ ပ်ားရည္
– ငါးခ်က္ေသာအိုး ႏွင့္ ပိတ္ခ်င္းရြက္
– ငါးခ်က္ေသာအိုး ႏွင့္ ပိတ္ခ်င္းသီး
– ငါးေသတၱာ ႏွင့္ ေၾကာင္လွ်ာသီး
– ငွက္ေတာ္သား ႏွင့္ ပဒုမၼာၾကာေစ့
– ငွက္သား ႏွင့္ ေဆးေရႊ
– ငွက္သား ႏွင့္ ေပရည္
– ငွက္ေပ်ာသီး ႏွင့္ ႏို႔ဒမ္း
– ငွက္ေပ်ာသီး ႏွင့္ အခ်ဥ္အမ်ိဳးမ်ိဳး
– ငွက္ေပ်ာသီး ႏွင့္ ထန္းရည္
– ငွက္ေပ်ာသီး ႏွင့္ ထန္းသီး
– ေငြ ႏွင့္ ရွိန္းခို

– စေတာ္ဘယ္ရီသီး ႏွင့္ သီးသီး
– စားေတာ္ပဲ ႏွင့္ ဇီးသီး
– စိမ္းစားဥ ႏွင့္ ေရွာက္သီး
– စိမ္းစားဥ ႏွင့္ ေရခဲေခ်ာင္း
– စိမ္းစားဥ ႏွင့္ သံပုရာသီး
– စိန္ ႏွင့္ သံပုရာသီး

– ဆပ္ျပာ ႏွင့္ အခ်ဥ္အမ်ိဳးမ်ိဳး
– ဆတ္သား ႏွင့္ ႏို႔အမ်ိဳးမ်ိဳး
– ဆီ ႏွင့္ သားငါးတို႔၏အဆီ
– ဆီ ႏွင့္ ဘိန္း
– ဆီ ႏွင့္ ဆီခဲစပ္တူ
– ဆီခဲ ႏွင့္ ေထာပတ္
– ဆီၾကည္ ႏွင့္ ဆီခဲအမ်ိဳးမ်ိဳး
– ဆတ္သား ႏွင့္ ႏို႔ရည္
– ဆိတ္သား ႏွင့္ ကၽြဲသား
– ဆိတ္သား ႏွင့္ ပဲဒလက္ေစ့
– ဆိတ္သား ႏွင့္ ငါးအဆီ
– ဆိတ္သား ႏွင့္ ဆူးပန္းရြက္
– ဆိတ္ႏို႔ ႏွင့္ ဆူးပန္းရြက္
– ဆိတ္ႏို႔ ႏွင့္ ငါးအဆီ
– ဆူးပန္းရြက္ ႏွင့္ ပဲဒလက္ေစ့
– ေဆးေျခာက္ ႏွင့္ နႏြင္းရည္

– ေဇာင္းလွ်ားသီး ႏွင့္ ခိုသား
– ေဇာင္းလွ်ားသီး ႏွင့္ ငုသီး
– ေဇာင္းလွ်ားသီး ႏွင့္ ငုသား
– ေဇာင္းလွ်ားသီး ႏွင့္ ႏို႔ရည္
– ေဇာင္းလွ်ားသီး ႏွင့္ ေခ်ာကလက္
– ေဇာင္းလွ်ားသီး ႏွင့္ ေရွာက္ခ်ဥ္သီး
– ဇီးသီး ႏွင့္ ႏို႔ရည္
– ဇီးသီး ႏွင့္ စားေတာ္ပဲ

– တမာရြက္ ႏွင့္ ၾကက္ဥ
– တင္လဲ ႏွင့္ ပဲႀကီး
– တင္လဲ ႏွင့္ ကုလားမ်က္ေစ့ပင္
– တင္လဲ ႏွင့္ ႏွမ္းမုန္႔

– ထမင္း ႏွင့္ ၾကာပြင့္
– ထမင္း ႏွင့္ ၾကာစြယ္
– ထမင္း ႏွင့္ မုန္လာဥ
– ထမင္း ႏွင့္ ထံုးဓါတ္ပါေသာေရ၌ ရွိသည့္ လိပ္
– ေထာပတ္ ႏွင့္ ခ်ဥ္ဆီ
– ေထာပတ္ ႏွင့္ ေၾကးခြက္
– ေထာပတ္ ႏွင့္ သားငါးမ်ား၏အဆီ
– ေထာပတ္ ႏွင့္ ဆီခဲ
– ထန္းသီး ႏွင့္ ႏို႔ခ်ဥ္အမ်ိဳးမ်ိဳး
– ထန္းရည္/သီး ႏွင့္ ငွက္ေပ်ာသီး
– ထန္းလ်က္ ႏွင့္ သေျပသီး
– ထံုး ႏွင့္ ျမင္းသား

– ဒညင္းသီး ႏွင့္ ဒူးရင္းသီး
– ဒူးရင္းသီး ႏွင့္ ရွိန္းခို
– ဒူးရင္းသီး ႏွင့္ ဒညင္းသီး
– ဒန္႔သလြန္ ႏွင့္ ႏို႔ရည္
– ဒန္႔သလြန္ ႏွင့္ ပ်ားရည္

– နႏြင္း ႏွင့္ ပ်ားရည္
– နႏြင္း ႏွင့္ မိေခ်ာင္း
– နႏြင္း ႏွင့္ သကၤန္းဖြတ္ငွက္သား
– ႏြားႏို႔ ႏွင့္ ကုလားပဲ
– ႏို႔ ႏွင့္ ဆင္သမႏြယ္ရြက္
– ႏို႔ခ်ဥ္အမ်ိဳးမ်ိဳး ႏွင့္ ကုလားပဲ
– ႏို႔ ႏွင့္ ဆင္သမႏြယ္ရြက္
– ႏို႔ခ်ဥ္အမ်ိဳးမ်ိဳး ႏွင့္ ၾကက္သား
– ႏို႔ခ်ဥ္အမ်ိဳးမ်ိဳး ႏွင့္ ငါး
– ႏို႔ခ်ဥ္အမ်ိဳးမ်ိဳး ႏွင့္ ထန္းသီး
– ႏို႔ခ်ဥ္အမ်ိဳးမ်ိဳး ႏွင့္ ေဒါင္းသား
– ႏို႔ခ်ဥ္အမ်ိဳးမ်ိဳး ႏွင့္ ပီေလာပီနံဥ
– ႏို႔ခ်ဥ္အမ်ိဳးမ်ိဳး ႏွင့္ ေပရည္
– ႏို႔ခ်ဥ္အမ်ိဳးမ်ိဳး ႏွင့္ ဝက္သား
– ႏို႔ခ်ဥ္အမ်ိဳးမ်ိဳး ႏွင့္ အသား
– ႏို႔ခဲပ်က္ ႏွင့္ ပဲဒလက္
– ႏို႔ဒမ္း ႏွင့္ ႏို႔စိမ္းရည္
– ႏို႔ရည္ ႏွင့္ ၾကက္သြန္ျဖဴ
– ႏို႔ရည္ ႏွင့္ ခံသီး
– ႏို႔ရည္ ႏွင့္ ေဇာင္းလွ်ားသီး
– ႏို႔ရည္ ႏွင့္ ဇီးသီး
– ႏို႔ရည္ ႏွင့္ ေဂြးရြက္
– ႏို႔ရည္ ႏွင့္ ေဂြးသီး
– ႏို႔ရည္ ႏွင့္ ဆတ္သား
– ႏို႔ရည္ ႏွင့္ ေဆာင္ေမခါရြက္
– ႏို႔ရည္ ႏွင့္ တလည္သီး
– ႏို႔ရည္ ႏွင့္ ေတာင္ပိႏၷဲသီး
– ႏို႔ရည္ ႏွင့္ ဒန္႔သလြန္
– ႏို႔ရည္ ႏွင့္ ႏွမ္းဖတ္
– ႏို႔ရည္ ႏွင့္ ပဒုမၼာၾကာရြက္ႏု
– ႏို႔ရည္ ႏွင့္ ပဲႀကီး
– ႏို႔ရည္ ႏွင့္ ပဲဒလက္
– ႏို႔ရည္ ႏွင့္ ပဲလြန္း
– ႏို႔ရည္ ႏွင့္ ေျပာင္သား
– ႏို႔ရည္ ႏွင့္ မန္က်ည္းသီး
– ႏို႔ရည္ ႏွင့္ မုန္လာ
– ႏို႔ရည္ ႏွင့္ မွ်စ္
– ႏို႔ရည္ ႏွင့္ ေမ်ာက္တည္သီး
– ႏို႔ရည္ ႏွင့္ ေတာပဲရိုင္း
– ႏို႔ရည္ ႏွင့္ ေရွာက္
– ႏို႔ရည္ ႏွင့္ သားငါး
– ႏို႔ရည္ ႏွင့္ သံပုရာသီး
– ႏို႔ရည္ ႏွင့္ အုန္းသီး
– ႏို႔အမ်ိဳးမ်ိဳး ႏွင့္ ခရမ္းပိန္႔သီး
– ႏို႔အမ်ိဳးမ်ိဳး ႏွင့္ ငါး
– ႏို႔အမ်ိဳးမ်ိဳး ႏွင့္ ဆတ္သား
– ႏို႔အမ်ိဳးမ်ိဳး ႏွင့္ ႏွမ္းမႈန္႔
– ႏို႔အမ်ိဳးမ်ိဳး ႏွင့္ ဖရံုသီး
– ႏို႔အမ်ိဳးမ်ိဳး ႏွင့္ ဖရဲသီး
– ႏို႔အမ်ိဳးမ်ိဳး ႏွင့္ မရိုးေစ့
– ႏို႔အမ်ိဳးမ်ိဳး ႏွင့္ မႈိ
– ႏို႔အမ်ိဳးမ်ိဳး ႏွင့္ အခ်ဥ္အမ်ိဳးမ်ိဳး
– ႏွမ္းဆီ ႏွင့္ ႏွမ္းမႈန္႔
– ႏွမ္းဖတ္ခ်ဥ္ ႏွင့္ ကင္းပိန္႔ရြက္
– ႏွမ္းမႈန္႔ ႏွမ္းဆီ ႏွင့္ ကင္းပိန္႔ရြက္

– ပဒုမၼာၾကာ ႏွင့္ ႏို႔ရည္
– ပဒုမၼာၾကာ ႏွင့္ ပ်ားရည္
– ပဒုမၼာၾကာ ႏွင့္ ဖန္ခါးသီး
– ပဒုမၼာၾကာ ႏွင့္ ဗံုလံုသီး
– ပဒုမၼာၾကာေစ့ ႏွင့္ ငွက္ေတာ္သား
– ပီေလာပီနံဥ ႏွင့္ ေဒါင္းသား
– ပီေလာပီနံဥ ႏွင့္ ႏို႔ခ်ဥ္အမ်ိဳးမ်ိဳး
– ပီေလာပီနံဥ ႏွင့္ ေပရည္
– ပီေလာပီနံဥ ႏွင့္ ေပအူ
– ပီေလာပီနံဥ ႏွင့္ ဖန္ခါးသီး
– ပီေလာပီနံဥ ႏွင့္ ဗံုလံုသီး
– ပီေလာပီနံဥ ႏွင့္ မွ်စ္ခ်ဥ္
– ပဲႀကီး ႏွင့္ ႏို႔ရည္
– ပဲႀကီး ႏွင့္ မုန္လာ
– ပဲႀကီး ႏွင့္ တင္လဲ
– ပဲျမစ္ ႏွင့္ ေခ်ာကလက္
– ပဲလြန္း ႏွင့္ တင္လဲ
– ပဲဒလက္ေစ့ ႏွင့္ ဆူးပန္းရြက္
– ပဲဒလက္ေစ့ ႏွင့္ ဆိတ္သား
– ပဲဒလက္ေစ့ ႏွင့္ ႏို႔
– ပဲဒလက္ေစ့ ႏွင့္ ဝက္သား
– ပဲလင္းေျမြသီး ႏွင့္ လင္းေျမြသား
– ပုစြန္ ႏွင့္ ကုန္းေၾကး
– ပုစြန္ခ်ဥ္ ႏွင့္ ကိုင္းဥ
– ပ်ားရည္ ႏွင့္ ကင္းပိန္႔ရြက္
– ပ်ားရည္ ႏွင့္ ငါးခ်က္ေသာအိုး
– ပ်ားရည္ ႏွင့္ ဆင္သမႏြယ္ရြက္
– ပ်ားရည္ ႏွင့္ ေဆာင္ေမခါရြက္
– ပ်ားရည္ ႏွင့္ ဒန္႔သလြန္
– ပ်ားရည္ ႏွင့္ နႏြင္း
– ပ်ားရည္ ႏွင့္ ပဒုမၼာၾကာရြက္အႏု
– ပ်ားရည္ ႏွင့္ ပိတ္ခ်င္းရြက္
– ပ်ားရည္ ႏွင့္ ပိႏၷဲသီး
– ပ်ားရည္ ႏွင့္ ဩဇာသီး
– ပ်ားရည္ ႏွင့္ ဥသွ်စ္သီး
– ပ်ားရည္ ႏွင့္ အုန္းရည္
– ပ်ားရည္ ႏွင့္ ရွားေစာင္း
– ပ်ားရည္ ႏွင့္ အရက္အမ်ိဳးမ်ိဳး
– ပ်ားရည္ ႏွင့္ မိုးေရ
– ပ်ားရည္ ႏွင့္ မုန္လာျမစ္
– ပ်ားရည္ ႏွင့္ အခ်ဥ္အမ်ိဳးမ်ိဳး
– ပ်ားေလးရည္ ႏွင့္ သကၤန္းဖြတ္ငွက္သား
– ပုန္းရည္ ႏွင့္ ဗ်ိဳင္းေအာက္သား
– ပုန္းရည္ ႏွင့္ ဗ်ိဳင္းႏွမ္း
– ပိႏၷဲသီး ႏွင့္ ပ်ားရည္

– ဖရဲသီး ႏွင့္ ႏို႔အမ်ိဳးမ်ိဳး
– ဖရဲသီး ႏွင့္ ဥအမ်ိဳးမ်ိဳး
– ဖရံုသီး ႏွင့္ ကၽြဲႏို႔
– ဖရံုသီး ႏွင့္ ခိုသား
– ဖရံုသီး ႏွင့္ ႏို႔အမ်ိဳးမ်ိဳး
– ဖန္ခါးသီး ႏွင့္ ပဒုမၼာၾကာရြက္
– ဖန္ခါးသီး ႏွင့္ ပီေလာပီနံဥ
– ဖားသား ႏွင့္ မႈိ

– ဗံုလံုသီး ႏွင့္ ပဒုမၼာၾကာရြက္
– ဗံုလံုသီး ႏွင့္ ပီေလာပီနံဥ

– ဘူးသီး ႏွင့္ ေက်းသား
– ဘိန္း ႏွင့္ ဆီ

– မတ္ပဲ ႏွင့္ တင္လဲ
– မတ္ပဲ ႏွင့္ မုန္လာဥ
– မင္းဂြတ္သီး ႏွင့္ သၾကား
– မုန္လာ ႏွင့္ ႏို႔ရည္
– မုန္လာ ႏွင့္ ပဲႀကီး
– မုန္လာ ႏွင့္ ပ်ားရည္
– မုန္လာဥ ႏွင့္ ထမင္း
– မုန္လာဥ ႏွင့္ မတ္ပဲ
– မုန္လာဥ ႏွင့္ အသားေျခာက္အမ်ိဳးမ်ိဳး
– မုန္ညႇင္းဆီ ႏွင့္ သကၤန္းဖြတ္ငွက္သား
– မွ်စ္ ႏွင့္ ႏို႔ရည္
– မွ်စ္ ႏွင့္ အင္ဥ
– မွ်စ္ခ်ဥ္ ႏွင့္ ပီေလာပီနံဥ
– မႈိ ႏွင့္ ခံသီး
– မႈိ ႏွင့္ ၾကက္ဥ
– မႈိ ႏွင့္ ႏို႔အမ်ိဳးမ်ိဳး
– မႈိ ႏွင့္ ဖားသား
– မႈိ ႏွင့္ ယုန္သား
– မႈိ ႏွင့္ ေဖာင္စီးဂဏန္း
– မိုးေရ ႏွင့္ ပ်ားရည္
– မဲနယ္အိုး ႏွင့္ သားငါးခ်က္မစားရ
– မဲဇလီဖူး ႏွင့္ လက္ဖက္ပုပ္
– မဲဇလီရြက္ ႏွင့္ လက္ဖက္ပုပ္
– ျမင္းေသရြက္ ႏွင့္ ဟုန္းနက္
– မုံညႇင္းဆီ ႏွင့္ ခိုသား
– ေျမြသား ႏွင့္ ငါးရံ့သား
– မန္က်ည္းသီး ႏွင့္ ႏို႔ရည္

– ယုန္သား ႏွင့္ မႈိ

– ရွိန္းခို ႏွင့္ ေငြ
– ေရွာက္သီး ႏွင့္ ငုသား
– ေရွာက္သီး ႏွင့္ စိမ္းစားဥ
– ေရွာက္သီး ႏွင့္ ပဲစိမ္းစားဥ
– ေရွာက္သီး ႏွင့္ ႏို႔ရည္
– ေရခဲေခ်ာင္း ႏွင့္ ေဂြးသီး
– ေရခဲေခ်ာင္း ႏွင့္ စိမ္းစားဥ
– ေရခဲေခ်ာင္း ႏွင့္ သခြားသီး
– ေရခဲမုန္႔ ႏွင့္ ခ်င္းသုပ္

– လက္ဖက္ ႏွင့္ ကၽြဲေခါင္းသီး
– လက္ဖက္ ႏွင့္ ေရငန္းသီး
– လယ္ကဏန္း ႏွင့္ မႈိ

– ဝက္သား ႏွင့္ ၾကာစြယ္
– ဝက္သား ႏွင့္ ထန္းရည္ခ်ိဳ
– ဝက္သား ႏွင့္ ႏို႔ခ်ဥ္အမ်ိဳးမ်ိဳး
– ဝက္သား ႏွင့္ ေပရည္
– ဝက္သား ႏွင့္ ေပအူ
– ဝက္သား ႏွင့္ ပဲဒလက္ေစ့
– ဝက္ဆီ ႏွင့္ ဗ်ိဳင္း
– ဝက္ဆီ ႏွင့္ ဗ်ိဳင္းေအာက္သား
– ဝါးမွ်စ္ ႏွင့္ အင္ဥ

– သကၤန္းဖြတ္ငွက္သား ႏွင့္ နႏြင္း
– သကၤန္းဖြတ္ငွက္သား ႏွင့္ ပ်ားေလးရည္
– သကၤန္းဖြတ္ငွက္သား ႏွင့္ မုန္ညႇင္းဆီ
– သၾကား ႏွင့္ မင္းဂြတ္သီး
– သခြားသီး ႏွင့္ ေရခဲေခ်ာင္း
– သရက္သီး ႏွင့္ ကတိုး
– သေတြးဥ ႏွင့္ ဥေဒါင္းသား
– သေျပသီး ႏွင့္ ထန္းလ်က္
– သံပရာသီး ႏွင့္ ကၽြဲေကာသီး
– သံပရာသီး ႏွင့္ စိမ္းစားဥ
– သံပရာသီး ႏွင့္ စိန္
– သံပရာသီး ႏွင့္ ႏို႔ရည္
– သံပရာသီး ႏွင့္ ပဒဲေကာ
– သေဘၤာပြင့္ ႏွင့္ ခိုသား
– သေဘၤာပြင့္/သီး ႏွင့္ ခ်င္း
– သစ္ၾကားသီး ႏွင့္ ဝက္ေျမဇာဥ
– သားငါးတို႔၏အဆီ ႏွင့္ ခ်ဥ္ဆီ
– သားငါးတို႔၏အဆီ ေထာပတ္
– သားမ်ိဳးဟင္း ႏွင့္ ႏွမ္းမုန္႔ဆုပ္

– အမဲသား ႏွင့္ ခရု
– အမဲသား ႏွင့္ ရွားေစာင္းခ်ဥ္
– အခ်ဥ္ခ်က္ေသာအိုး ႏွင့္ သမုန္းရြက္
– အခ်ဥ္ခ်က္ေသာအိုး ႏွင့္ သမုန္းျမစ္
– အခ်ဥ္အမ်ိဳးမ်ိဳး ႏွင့္ ငွက္ေပ်ာသီး
– အခ်ဥ္အမ်ိဳးမ်ိဳး ႏွင့္ ဆပ္ျပာ
– အခ်ဥ္အမ်ိဳးမ်ိဳး ႏွင့္ ဒုတၳာ
– အခ်ဥ္အမ်ိဳးမ်ိဳး ႏွင့္ ႏို႔အမ်ိဳးမ်ိဳး
– အခ်ဥ္အမ်ိဳးမ်ိဳး ႏွင့္ ပ်ားရည္
– အခ်ဥ္အမ်ိဳးမ်ိဳး ႏွင့္ ရိုးနီပီေလာပီနံဥ
– အခ်ဥ္အမ်ိဳးမ်ိဳး ႏွင့္ ေၾကးခြက္
– အခ်ဥ္အမ်ိဳးမ်ိဳး ႏွင့္ ကၽြဲေခါင္းသီး
– အရက္အမ်ိဳးမ်ိဳး ႏွင့္ ကန္႔ခ်ဳပ္နီ
– အရက္အမ်ိဳးမ်ိဳး ႏွင့္ စေသာျမစ္
– အရက္အမ်ိဳးမ်ိဳး ႏွင့္ ညံရြက္
– အရက္အမ်ိဳးမ်ိဳး ႏွင့္ တင္လဲ
– အရက္အမ်ိဳးမ်ိဳး ႏွင့္ ႏွမ္းမႈန္႔
– အရက္အမ်ိဳးမ်ိဳး ႏွင့္ ပ်ားရည္
– အရက္အမ်ိဳးမ်ိဳး ႏွင့္ ပိတ္ခ်င္းသီး
– အရက္အမ်ိဳးမ်ိဳး ႏွင့္ ဗ်ိဳင္းႏွမ္း
– အရက္အမ်ိဳးမ်ိဳး ႏွင့္ ဗ်ိဳင္းေအာက္သား
– အရက္အမ်ိဳးမ်ိဳး ႏွင့္ သမုန္း
– အရက္အမ်ိဳးမ်ိဳး ႏွင့္ ဧကရာဇ္
– အသားဟင္းအမ်ိဳးမ်ိဳး ႏွင့္ ႏွမ္းမႈန္႔ဆုပ္
– အသားဟင္းအမ်ိဳးမ်ိဳး ႏွင့္ သည္းေျခ
– အုန္းသီး ႏွင့္ ႏို႔ရည္
– အုန္းရည္ ႏွင့္ ပ်ားရည္
– အာဒါလြတ္ ႏွင့္ ေဂြးသီး
– အာလူး ႏွင့္ ၾကက္ဟင္းခါးသီး

– ဥသွ်စ္သီး ႏွင့္ ကင္းပိန္႔ရြက္
– ဥသွ်စ္သီး ႏွင့္ ပ်ားရည္
– ဥေဒါင္းသား ႏွင့္ ၾကက္ဆူဆီ
– ဥအမ်ိဳးမ်ိဳး ႏွင့္ ၾကက္ဆူဆီ
– ဥအမ်ိဳးမ်ိဳး ႏွင့္ ဖရဲသီး
– ဩဇာသီး ႏွင့္ ပ်ားရည္

(အျခားသိမွတ္ဖြယ္ရာမ်ား)
– ကရင္နီကိုက္လွ်င္ ပရုတ္ဆီမလိမ္းပါႏွင့္။
– ခါခ်ဥ္ကိုက္လွ်င္ ေတေဇာဘမ္းမလိမ္းပါႏွင့္။ ေသေစတတ္သည္။
– အဂၤလိပ္ေဆးမ်ားကို အရက္ႏွင့္ အတူတြဲမေသာက္ရပါ။

♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦
မစားေကာင္းေသာမႈိမ်ား
————————-
၁။ မႈိရိုးတံ (Steam) ကို လက္ႏွင့္ေျခၾကည့္ပါက ေၾကသြားလွ်င္မစားေကာင္း။
၂။ မႈိကို ဆားရည္စိမ္ၾကည့္ (သို႔) ဆားျဖဴးၾကည့္ပါ။ ညိဳျပာျပာျဖစ္သြားလွ်င္မစားေကာင္း။
၃။ မႈိပြင့္ (Cap & Gill) ကို လက္ႏွင့္ေျခၾကည့္ပါက အေရာင္ေျပာင္းသြားလွ်င္မစားေကာင္း။
၄။ မႈိကို ဓါးႏွင့္ျဖတ္ၾကည့္ပါ။ ျပတ္သည့္ေနရာ၌ ျပာႏွမ္းသြားလွ်င္မစားေကာင္း။
၅။ မႈိကို ဆားရည္စိမ္ၾကည့္၍ နက္သြားလွ်င္မစားေကာင္း။
၆။ မႈိအရင္း၌ ေျခခ်င္းကဲ့သို႔ အရစ္မ်ားပါလွ်င္မစားေကာင္း။
၇။ မႈိ၌ အစိမ္းေရာင္သန္းလွ်င္မစားေကာင္း။
၈။ မႈိ၌ ပိုးမႊားမ်ားက်ေရာက္၍ သြန္ေနလွ်င္မစားေကာင္း။
၉။ မႈိကို လက္ႏွင့္ေျခၾကည့္၍ ႏို႔ေရာင္ထြက္လွ်င္မစားေကာင္း။
၁၀။ အရြယ္မေရာက္ေသးေသာ မႈိအလံုးကေလးမ်ားကို မစားေကာင္းပါ။။

ျမန္မာတို႔စားေသာ သဘာဝမႈိမ်ား
————————–——–
ေကာက္ရိုးမႈိ၊ မႈိၾကက္ေတာင္၊ ငွက္ေပ်ာမႈိ၊ ေတာင္ပို႔မႈိ၊ ဖက္ဆြက္မႈိ၊ ၾကက္တူးေရြးမႈိ၊ မႈိသားပိုက္၊
မႈိဆန္ကြဲ၊ မႈိေက်ာက္ခဲ၊ မႈိေျခတံရွည္၊ မႈိျဖဴ၊ မႈိနီ၊ မႈိျပင္းတြ၊ မႈိဦးနက္၊ ျမက္ၾကားမႈိ၊ သေျပမႈိ၊
ေျမပဲမႈိ၊ ဝါးမႈိ၊ ကိုင္းမႈိ၊ အင္မႈိ၊ ဆင္ေျခသည္းမႈိ၊ သရက္မႈိ၊ ငွက္ေစြ႔မႈိ။။

သိပၸံနည္းက်စိုက္ပ်ိဳးေသာမႈိမ်ား
————————–——
ေငြနားမႈိ၊ ေငြႏွင္းမႈိ၊ ေငြမိုးမႈိ၊ သိပၸံမႈိ၊ ျပည္သာယာမႈိ၊ ၾကြက္နားရြက္မႈိ၊ လင္ဇီးမႈိ၊ ေမ်ာက္ေခါင္းမႈိ၊
ရွီတာကီမႈိ…. စသည္တို႔ ျဖစ္ပါသည္။

– ဖက္ဆြပ္မႈိမ်ိဳးသည္ ျမင္းတစ္ေျပး အကြာအေဝးထိ အတန္းလိုက္ေပါက္ပါသည္။ မႈိတစ္က်င္း ျမင္းတစ္ေျပး။
– အမ်ိဳးသမီးမ်ား မီးဖြားၿပီးေနာက္ မႈိကို တစ္ႏွစ္၊ မွ်စ္ကို သံုးလ ေရွာင္ရပါမည္။ မႈိတစ္ႏွစ္၊ မွ်စ္သံုးလ။
– မႈိအမ်ိဳးေပါင္း ၄၀၀၀၀ ေက်ာ္ရွိ၍ မစားေကာင္းေသာမႈိက မ်ားပါသည္။
– မႈိအရည္ကို ေျမြမ်ားႏွစ္သက္သျဖင့္ မႈိရွိလွ်င္ ေျမြမ်ားရွိႏိုင္ပါသည္။။။

Ye’ZinNainG