ၾကီးထြားဖြံ႔ျဖိဳးမွဳ ေနာက္က်ျခင္း

ႀကီးထြားဖြံၿဖိဳးမႈေနာက္က်ျခင္းသည္ က်န္းမာစြာရွိရမည့္ ကိုယ္အေလးခ်ိန္၊ အရပ္ေအာက္ နိမ့္ေနၿပီး စိတ္ခံစားမႈဆုိင္းရာ မဖြံၿဖိဳးသည့္ လကၡဏာမ်ား ျမင္ရျခင္းကို ဆုိလိုသည္။ ကေလးတြင္ စံသတ္မွတ္ထားသည့္ ႀကီးထြားပံုသည္ အသက္၊ လိင္ႏွင့္ လူမ်ိဳးအေပၚ မူတည္၏။ ႀကီးထြားဖြံၿဖိဳးမႈေနာက္က်ျခင္း၏ အဓိကအေၾကာင္းရင္းသည္ အာဟာရမလံုေလာက္ျခင္းပင္ ျဖစ္သည္။

 

ကေလး ႀကီးထြားဖြံၿဖိဳးမႈေနာက္က်ျခင္းဟုတ္မဟုတ္ ဘယ္လိုသိႏုိင္မလဲ။

မိသားစုသည္ ကေလး၏လိုအပ္ခ်က္မ်ားကို လံုေလာက္စြာ မေထာက္ပံျခင္း သို႔မဟုတ္ နားလည္မႈလြဲျခင္း ျဖစ္ေနလွ်င္ ကေလးအတြက္လိုအပ္သည္ အာဟာရကို လံုလံုေလာက္ေလာက္ရမည္မဟုတ္ပါ။ ထို႔ေၾကာင့္ ကေလးတြင္လည္း တသတ္မတ္တည္း ႀကီးထြားဖြံ႔ၿဖိဳးမႈ မရွိေတာ့ပဲ ႀကီးထြားဖြံၿဖိဳးမႈေနာက္က်ျခင္းျဖစ္သြားပါသည္။ ကေလးတုိင္း၌ လကၡဏာမ်ား မတူႏိုင္ပါ။

တစ္ခ်ိဳ႕ကေလးမ်ားတြင္ ပါတ္၀န္းက်င္အား စိတ္မ၀င္စားျခင္းႏွင့္ တျခားသူမ်ားႏွင့္ မ်က္လံုးခ်င္းမဆံုေအာင္ ေရွာင္ျခင္းတုိ႔ ေတြ႔ရမည္။ တျခားကေလးမ်ားကို မတက္ၾကြပဲ ျပံဳးျခင္းရယ္ျခင္းမရွိသလို ခံစားခ်က္မဲ့ေနႏိုင္၏။ ႀကီးထြားဖြံၿဖိဳးမႈေနာက္က်ေသာကေလးမ်ားတြင္ ေမာပန္းလြယ္ၿပီး ဇီဇာလဲေၾကာင္သည္။

ထို႔အျပင္ ႀကီးထြားဖြံၿဖိဳးမႈမွတ္တိုင္မ်ားျဖစ္သည့္ ထိုင္ျခင္း၊ လမ္းေလွ်ာက္ျခင္း၊ စကားေျပာျခင္းမ်ားကို သူ႔အရြယ္ႏွင့္သူ ျဖစ္မလာျခင္းက ႀကီးထြားဖြံၿဖိဳးမႈေနာက္က်ျခင္း၏ လကၡဏာမ်ားပင္ျဖစ္သည္။

ႀကီးထြားဖြံၿဖိဳးမႈေနာက္က်ျခင္း၏အေၾကာင္းရင္းမ်ား

ႀကီးထြားဖြံၿဖိဳးမႈေနာက္က်ျခင္းတြင္ အေၾကာင္းျပခ်က္အမ်ိဳးမ်ိဳးရွိၿပီး တစ္ခါတစ္ရံတြင္ တစ္ခ်က္ထက္ပိုေသာ အေၾကာင္းရင္းမ်ားလည္း ရွိႏုိင္ပါသည္။ အျဖစ္အမ်ားဆံုး အေၾကာင္းရင္းသည္ ကေလးကို လံုေလာက္စြာ အစာမေကၽြးျခင္း သို႔မဟုတ္ ကေလးမွမစားခ်င္ျခင္းပင္ ျဖစ္သည္။

တစ္ခ်ိဳ႕မိဘမ်ားသည္ ကေလးမ်ားအတြက္ လံုေလာက္ေသာအစားအစာ မေပးႏိုင္ၾကပါ။ တစ္ခ်ိဳ႕က် ကေလးအ၀လြန္မွာေၾကာက္ၿပီး ကယ္လိုရီပမာဏကို ကန္႔သတ္ၾက၏။ စားရာေသာက္ရာတြင္ ျပႆနာရွိျခင္းကလည္း ႀကီးထြားဖြံၿဖိဳးမႈေနာက္က်ျခင္းကိုျဖစ္ေစႏုိင္သည္။ လမေစ့ပဲေမြးျခင္း၊ ဖြံၿဖိဳးမႈေနာက္က်ျခင္းေၾကာင့္ ကေလးအစားအလြန္နည္းသည့္အခါတြင္ သူတို႔ႀကီးထြားဖြံၿဖိုးရန္ လံုေလာက္ေသာအာဟာရမ်ားကို မစုပ္ယူႏိုင္ပါ။

ႀကီးထြားဖြံၿဖိဳးမႈေနာက္က်ျခင္းသည္ ဖ်ားနာျခင္းကဲ့သို႔ ရိုးရိုးေနမေကာင္းမႈမ်ားေၾကာင့္လည္း ျဖစ္တတ္၏။ ကေလးေနထိုင္မေကာင္းသည့္အခါ လူႀကီးမ်ားလိုပင္ အစားအေသာက္ပ်က္တတ္ပါသည္။

အန္ျခင္း ၀မ္းေလွ်ာျခင္း စသည့္ ဖ်ားနာမႈတစ္ခုခုရွိေနလွ်င္လည္း ႀကီးထြားဖြံၿဖိဳးရန္ လံုေလာက္သည့္ကယ္လိုရီရရွိႏိုင္မည္ မဟုတ္ပါ။ Caeliac diseae (အာရဟာမ်ားကို မစုပ္ယူႏိုင္သည့္ေရာဂါ) ကဲ့သို႔ မ်ားစြာေသာ က်န္းမာေရးအေျခအေနမ်ားသည္လည္း ကေလးမႀကီးထြားေအာင္ ဟန္႔တားႏိုင္သည္။

ကေလးက အစားစားေသာ္မွ အာဟာရမ်ားကို မစုပ္ယူႏိုင္ျခင္းမ်ိဳး ျဖစ္သည္။ ကေလး၏ ကိုယ္ခံအားစနစ္သည္ ဂ်ံဳႏွင့္တျခားသီးႏွံမ်ားတြင္ ပါ၀င္တတ္ေသာ ဂလူတင္ပရိုတင္းကို မူမမွန္စြာ တုန္႔ျပန္တတ္ၿပီး အူနံရံမ်ားကို ထိခိုက္ေစႏုိင္ပါသည္။ ဘယ္လိုေရာဂါပိုးကူးစက္ျခင္းမဆို ခႏၶာကုိယ္အား အာဟာရမ်ား ပိုလိုရန္ တြန္းအားေပးၿပီး အစားအေသာက္ကို ပ်က္ေစပါသည္။ ထိုမွေန၍ ခဏတာ ႀကီးထြားဖြံၿဖိဳးမႈေနာက္က်ျခင္း ျဖစ္ႏိုင္ပါသည္။

အစားအေသာက္ႏွင့္ဓာတ္မတည့္ျခင္းသည္ ခႏၶာကိုယ္မွ တစ္ခ်ိဳ႕ေသာအစာမ်ားျဖစ္သည့္ ႏို႔ပရိုတင္းမ်ားတို႔လို အရာမ်ားကို တုန္႔ျပန္႔ျခင္းျဖစ္သည္။ ထိုေရာဂါတြင္ ကေလးသည္ ႏို႔ပရိုတင္းမ်ားပါသည့္အစာမ်ားျဖစ္ေသာ မိခင္ႏို႔ကို မစုပ္ယူႏုိင္ေတာ့ပဲ ႀကီးထြားဖြံၿဖိဳးမႈေနာက္က်ျခင္းကိုျဖစ္ေစကာ မိဘမ်ားကလည္း ေတာ္ေတာ္ႏွင့္ သတိမထားမိျခင္းျဖစ္ႏိုင္ပါသည္။

တစ္ခ်ိဳ႕ျဖစ္ရပ္မ်ားတြင္ ဘာေၾကာင့္ျဖစ္ရသည္ကို ဆရာ၀န္မ်ားလည္း တိတိက်က် မသိႏိုင္ပါ။