ကေလးငယ္မ်ား ဥာဏ္ရည္ျမင့္မားရန္ႏွင့္ ညဘက္ ႏွစ္ျခိဳက္စြာအိပ္ေပ်ာ္ေစရန္ စားသံုးရမယ့္ ငါး

ကေလးငယ္မ်ား ညဘက္ ေကာင္းစြာအိပ္ေပ်ာ္ေစရန္ႏွင့္ ဉာဏ္ရည္ျမင့္မားေစရန္ ငါးကို သီတင္းတစ္ပတ္တြင္ အနည္းဆံုးတစ္ႀကိမ္ စားသံုးေပးရန္လိုေၾကာင္း က်န္းမာေရးကြၽမ္းက်င္သူမ်ားက ေျပာ သည္။

အေမရိကန္ႏိုင္ငံ ပန္ဆယ္ေဗးနီးယားျပည္နယ္ တကၠသိုလ္မွ သုေတသီမ်ား၏ ေလ့လာမႈအတြင္း ငါးသည္ က်န္းမာေရးအစားအ စာမ်ား၏ အေရးအႀကီးဆံုး အစိတ္အပိုင္းတစ္ခုျဖစ္ေၾကာင္း ေဖာ္ ျပထားသည္။ ငါးတြင္ က်န္းမာေရးႏွင့္မညီေသာ အဆီဓာတ္မ်ား နည္းပါး႐ံုသာမက ပ႐ိုတိန္း၊ ဗီီတာမင္ႏွင့္ သတၱဳဓာတ္မ်ား ႂကြယ္ ဝစြာ ပါဝင္ကာ အိုမီဂါ-၃ ဖက္တီးအက္စစ္္မ်ား ပါဝင္သည္။

အိုမီဂါ-၃ ဖက္တီးအက္စစ္သည္ ႏွလံုးက်န္းမာေရးကို အ ေထာက္အကူျပဳၿပီး ႏွလံုးခုန္ႏႈန္းမူမမွန္ျခင္း အႏၲရာယ္ကို ေလွ်ာ့ခ် ေပးသည္။

အိုမီဂါ-၃ ဖက္တီးအက္စစ္သည္ ေကာင္းစြာအိပ္ေပ်ာ္ေစရန္၊ဉာဏ္ရည္ျမင့္မားေစရန္လည္း အေထာက္အကူျပဳသည္။

ယခုေလ့လာမႈအတြင္း အသက္(၉)ႏွစ္ႏွင့္ (၁၁)ႏွစ္ၾကား ကေလး ၅၄၁ ဦး ပါဝင္ၿပီး ၎တို႔၏ ငါးစားသံုးမႈ၊ အိပ္စက္မႈႏွင့္ ဉာဏ္ရည္တို႔ၾကား ဆက္စပ္ပံုကို ေလ့လာျခင္းျဖစ္သည္။

ငါးစားသံုးမႈ နည္းပါးသူမ်ားသည္ ငါးပံုမွန္စားထားေသာ ကေလးမ်ားထက္ ဉာဏ္ရည္နိမ့္ျခင္း၊ ညဘက္ ေကာင္းစြာမအိပ္ႏိုင္ျခင္းတို႔ျဖစ္ေလ့ရွိၿပီး ငါးစားသံုးေသာ အေလ့အက်င့္ကို ကေလးမ်ားအား ေစာေစာစီးစီး မိတ္ဆက္ေပးရန္လုိေၾကာင္း သုေတသီ မ်ားကေျပာသည္။

ထု႔ိျပင္ အိပ္ေရးပ်က္ျခင္းေၾကာင့္ ဉာဏ္ရည္ကို ထိခိုက္ေစႏိုင္ သည္။ သုေတသီမ်ားက ကေလးမ်ား ငါးပိုစားၾကရန္ တိုက္တြန္းထားၿပီး အသက္(၂)ႏွစ္အရြယ္ကစ၍ စားသင့္ေၾကာင္းေျပာသည္။

ကေလးငယ္မ်ား ငါးစားသံုးမႈ ပိုမ်ားလာေစေရး အ႐ိုးထုတ္ၿပီး သား ငါးမ်ားျဖင့္ စတင္၍ အေလ့အက်င့္ ျပဳလုပ္သင့္ေၾကာင္း သု ေတသီမ်ားကေျပာသည္။