သားေလး ေမေမနဲ႔ ေဖေဖ ဖတ္ရန္


သားေယာက္်ားေလးမ်ားကို ျပဳစုပ်ိဳးေထာင္ျခင္းက ထင္သေလာက္မလြယ္ပါ။ သုေတသနမ်ားအရ သားေလးမ်ားက သမီးေလးမ်ားထက္ ေက်ာင္းေျပးဖို႔၊ စာေမးပြဲက်ဖို႔၊ ေဆးလိပ္ အရက္ႏွင့္ မူးယစ္ေဆးဝါး စမ္းသံုးၾကည့္ဖို႔၊ မေတာ္တဆ ထိခိုက္ ဒဏ္ရာ ရဖို႔၊ စိတ္ဓာတ္က် ေရာဂါ ရဖို႔ ျဖစ္ႏိုင္ေခ် ပိုမ်ားသည္ဟု ဆိုသည္။

‍♂️‍♂️
သားေယာက္်ားေလးမ်ား၏ စိတ္ပိုင္းဆိုင္ရာ ဖြံ ့ၿဖိဳးမႈကို စိတ္ပညာရွင္ အခ်ိဳ႕က အဆင့္ ၃ ဆင့္ ခြဲၾကသည္။
(၁) ေမြးကင္းစမွ ၆ ႏွစ္ – သားကို ဘယ္သူ လႊမ္းမိုးသလဲ။

သားသည္ မိခင္ကို အဓိက တြယ္တာသည္။ ဤ အဆင့္တြင္ မိခင္ဆီမွ အေရးႀကီးဆံုး၊ အလိုအပ္ဆံုး အရာသည္ ခ်စ္ျခင္းေမတၱာႏွင့္ ေႏြးေထြးလံုျခံဳမႈျဖစ္သည္။ မိခင္၏ ဂ႐ုစိုက္မႈ၊ ျပဳစုေစာင့္ေရွာက္မႈမ်ားက သားငယ္ေလး တစ္ေယာက္ကို စိတ္က်န္းမာ ေပ်ာ္ရႊင္သည့္ ေကာင္ေလး တစ္ေယာက္အျဖစ္ ေျပာင္းလဲေစႏိုင္သည္။

မိခင္၏ အေျပာအဆို၊ အျပဳအမူမ်ားက သားေလး၏ အေျပာအဆို၊ အျပဳအမူမ်ားကို လႊမ္းမိုးႏိုင္စြမ္းရွိသည္။ မိခင္ဆီမွ ဆက္ခံႏိုင္ေသာ အရည္အေသြးက ယဥ္ေက်း ပ်ဴငွာ ေဖာ္ေရြျခင္း ျဖစ္သည္။

(၂) ၆ ႏွစ္မွ ၁၄ ႏွစ္ – သားကို ဘယ္သူ လႊမ္းမိုးသလဲ။

‍♂️သားငယ္ေလးက ေကာင္ေလးတစ္ေယာက္ျဖစ္လာဖို႔ စတင္ သင္ယူခ်င္သည္။ မိခင္ကို တြယ္တာဆဲ ျဖစ္ေသာ္လည္း ဖခင္ကို ပို၍ စိတ္ဝင္စားလာသည္။ ဖခင္၏ စကားလံုး၊ ကိုယ္ေနဟန္ထား၊ ဝတ္စားဆင္ယင္မႈတို႔ကို မသိမသာ ေလ့လာသည္။

ဤ အဆင့္တြင္ ေကာင္ေလး၏ အရည္အခ်င္းတစ္မ်ိဳးမ်ိဳးကို ေျမေတာင္ စေျမႇာက္ေပးႏိုင္ဖို႔ အေရးုႀကီးဆံုးက ဖခင္ ျဖစ္သလို၊ ကိုယ္ခ်င္းစာ ၾကင္နာတတ္ၿပီး အၾကမ္းဖက္မႈ မလိုလားတတ္ေစရန္လည္း ဖခင္က စံနမူနာ ျပႏိုင္သည္။ ထို အခ်ိန္ကို ေနာက္က်မွ ျပန္မရႏိုင္၍ စီးပြား အတြက္ အလုပ္မ်ားလြန္းသူ ေဖေဖမ်ား ပို ဂ႐ုစိုက္ပါ။

(၃) ၁၄ ႏွစ္ မွ ၁၈ ႏွစ္ – သားကို ဘယ္သူ လႊမ္းမိုးသလဲ။

ဖခင္၏ အေျပာအဆို၊ အျပဳအမူ တို႔ထက္ ပတ္ဝန္းက်င္မွ အမ်ိဳးသားတို႔၏ အျပဳအမူႏွင့္ လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားကို ေကာင္ေလးက စတင္ သင္ယူခ်င္သည္။ ဥပမာ အတန္းႀကီးမွ ကစားေဖာ္မ်ား၊ စကားေျပာေဖာ္မ်ား၊ တစ္လမ္းတည္းသား ဂစ္တာတီးေဖာ္ အစ္ကိုႀကီးမ်ား၊ ေက်ာင္းဆရာ၊ က်ဴရွင္ဆရာမ်ားကို အထင္ႀကီးလြယ္သည္၊ မိသားစုထက္ ပိုယံုစားလြယ္သည္။

ဤ အဆင့္တြင္ မိခင္ေရာ ဖခင္ပါ လိမၼာ ပါးနပ္ဖို႔ လိုသည္။ အျမင္မတူလွ်င္ မဆန္႔က်င္ပါႏွင့္၊ တူလာေအာင္ စည္းရံုးပါ။ မတင္းၾကပ္ပါႏွင့္၊ ေျပလည္ဖို႔ ၫွိႏႈိင္းပါ။ မိမိသားႏွင့္ ေပါင္းသင္း ဆက္ဆံႏိုင္ေခ်ရွိသူမ်ားကို ႀကိဳတင္ေလ့လာစူးစမ္းပါ။ တားျမစ္ဖို႔ လိုလွ်င္ အခ်ိန္မီပါေစ။ မိမိသားကို လမ္းမွန္သို႔ လက္တြဲေခၚမည့္သူကို အသိအမွတ္ျပဳပါ။ လိုအပ္လွ်င္ သား ေလးစားေသာ သား၏ ဦးေလး၊ ဘႀကီး၊ အဖိုးတို႔၏ အကူအညီကို ရယူပါ။

‍⚕️သားပိုင္ရွင္မ်ားက ကေလး၏ အသက္အပိုင္းအျခားအရ သတိမူစရာမ်ား သတိမူႏိုင္ရန္၊ က်န္းမာေပ်ာ္ရႊင္ ထူးခၽြန္ထက္ျမက္ေသာ သားေယာက္်ားေလးမ်ား ပ်ိဳးေထာင္ႏိုင္ရန္ ရည္ရြယ္ေရးပါသည္။

ေနေနမိုးေဆြ (Child Health Myanmar)
Photo credit to Google
#naynaymoeswe
www.childhealthmyanmar