ကေလးႏွင့္ ႏြားႏို႔

(က) အသက္တစ္ႏွစ္ေက်ာ္ ကေလးမ်ား
••••••••••••••••••••••••••••••••
အသက္ တစ္ႏွစ္ေက်ာ္မွ ဆယ္ေက်ာ္သက္အထိ ႏြားႏို႔က အလြန္ အေရးႀကီးေသာ အာဟာရျဖစ္သည္။ တတ္ႏိုင္လွ်င္ တစ္ရက္ကို ၂၀၀-၃၀၀ml တိုက္ပါ။ တတ္ႏိုင္လြန္း၍လည္း တစ္ရက္ကို ၅၀၀ ml ထက္ပို မတိုက္ပါႏွင့္။

ႏြားႏို႔၏ အာဟာရဓာတ္မ်ားမွာ

(၁) သြား၊ အ႐ိုးႏွင့္ ႂကြက္သားသန္မာဖို႔ ကယ္လ္စီယမ္ပါသည္။ ႏြားႏို႔တြင္ပါေသာ ကယ္လ္စီယမ္ကို အျခားအစာမ်ားမွ ကယ္လ္စီယမ္ထက္ အစာအိမ္မွ စုပ္ယူဖို႔ ပိုလြယ္ကူသည္။

(၂) မ်က္စိအျမင္အတြက္ လိုအပ္ေသာ၊ ေရာဂါပိုးမ်ားကို ခုခံႏိုင္ေသာ ဗိုက္တာမင္ ေအ ပါသည္။

(၃) ဦးေႏွာက္ႏွင့္ အာရံုေၾကာမ်ား ဖြံၿဖိဳးဖို႔ လိုအပ္သည့္ ဗိုက္တာမင္ ဘီမ်ိဳးစံုပါသည္။

(၄) ကိုယ္ခႏၶာႏွင့္ ျကီးထြားဖို႔ ကစီဓာတ္၊ အသားဓာတ္ႏွင့္ အဆီဓာတ္ပါသည္။
————————–——-
————————–——-

(ခ) အသက္တစ္ႏွစ္ေအာက္ ကေလးမ်ား
••••••••••••••••••••••••••••••••
အသက္တစ္ႏွစ္ေအာက္ ကေလးမ်ား ႏြားႏို႔တိုက္ရန္ မသင့္ေလ်ာ္သည့္ အေၾကာင္းမ်ားမွာ

(၁) ႏြားႏို႔တြင္ပါေသာ သံဓာတ္က မိခင္ႏို႔ႏွင့္ ေဖာ္ျမဴလာထက္ နည္းသည္။ ကေလးအတြက္ မလံုေလာက္ပါ။

(၂) ႏြားႏို႔ေသာက္ေသာ တစ္ႏွစ္ေအာက္ ကေလး ၁၀၀ တြင္ ၄၀ က အစာအိမ္အတြင္းနံရံမွေသြးစိမ့္ၿပီး သံဓာတ္ဆံုးရွံုးသည္။ တစ္ႏွစ္ေက်ာ္ကေလးမ်ားတြင္မူ ဖြံၿဖိဳးၿပီး အစာအိမ္က ႏြားႏို႔ေၾကာင့္ ေသြးစိမ့္ျခင္းမရွိေတာ့ပါ။

(၃) ႏြားႏို႔တြင္ျမင့္မားစြာ ပါေသာ ပ႐ိုတင္းတစ္မ်ိဳးႏွင့္ သတၱဳဓာတ္မ်ားကို တစ္ႏွစ္ေအာက္ကေလး၏ အျပည့္အဝမဖြံ ့ၿဖိဳးေသးေသာ ေက်ာက္ကပ္က စြန္႔ထုတ္ေပးရလွ်င္ ေက်ာက္ကပ္ထိခိုက္ႏိုင္ပါသည္

ေနေနမိုးေဆြ (Child Health Myanmar Page)
Reference- Nutrition Australia Government, Raising Children network, Australia.
Photo Credits to Google Images
#naynaymoeswe