(က) ေမြးစမွ ၆ လထိ ႏို႔ဘယ္ေလာက္တိုက္ရမလဲ?

(၁) မိခင္ႏို႔ ဘယ္ေလာက္တိုက္ရမယ္ဆိုတာကို ကေလးက ဆံုးျဖတ္ေပးပါတယ္။

ကေလးေရာ အေမပါက်န္းမာၿပီး အေမက အာဟာရျပည့္ဝေအာင္ စားမယ္ဆိုရင္ ဆာတိုင္းတိုက္ပါ။ တိုက္တိုင္းထြက္ပါမယ္။ ႏို႔တိုက္ေလ ႏို႔ထြက္ေလပါ။ အေမက စိတ္ေအးလက္ေအးျဖစ္ဖို႔လည္း လိုပါတယ္။ ကိုယ္ခႏၶာ က်န္းမာေသာ္လည္း စိတ္ပူပင္ေသာက နဲ႔ စိတ္လႈပ္ရွားမႈမ်ားရင္ ႏို႔ထြက္နည္းတတ္ပါတယ္။

(၂)*ႏို႔ဗူး/ formula တိုက္ရင္ တစ္ေန႔ဘယ္ေလာက္တိုက္ရမလဲ

ကိုယ္ေလးခ်ိန္ေပၚမူတည္ပါတယ္
(၁) ေမြးစမွ-၃လထိ
၁ ကီလို ကို ၁၅၀-၂၀၀ ml

(၂) ၃ လ မွ ၆ လ
၁ ကီလို ကို ၁၂၀ ml

(ခ) ေမြးစမွ ၆ လထိ တစ္ေန႔ကို ႏို႔ဘယ္ႏွစ္ႀကိမ္ တိုက္ရမလဲ?
“”””””””””””””””””””””””””“””””””””””
၂၄ နာရီမွာ ၆-၈ ႀကိမ္ လိုပါတယ္။

ဆာတယ္ထင္ရင္ ထပ္တိုက္လို႔ရပါတယ္။ အခ်ိဳ႕ကေလးကလည္း ၅ ႀကိမ္နဲ႔ ဗိုက္ဝေကာင္းဝပါမယ္။

မိခင္ႏို႕ပဲတိုက္တိုက္ ႏို႔ဗူး/ formula တိုက္တိုက္ အေပၚမွာ လမ္းၫႊန္ေပးထားတာ အၾကမ္းဖ်င္းပါ။ အတ္ိအက်ႀကီးလိုက္နာဖို႔ မဟုတ္ပါ။
လိုသလို တိုးေလွ်ာ့လို႔ရပါတယ္။ ကေလးက မ်ားေသာအားျဖင့္ ဆာတဲ့ အခ်ိန္ ဆာသေလာက္ လိုသေလာက္ေသာက္ပါတယ္။

#ေနေနမိုးေဆြ (Child Health Myanmar Page)
Photo credits to Google Images
#naynaymoeswe