ကုိယ္၀န္ေဆာင္စဥ္ကာလေကာ ကေလးေမြးလာတဲ့ အခ်ိန္ေဆာင္ရန္၊ သတိၿပဳစရာေလးမ်ား

ကုိယ္၀န္ေဆာင္စဥ္ကာလေကာ ကေလးေမြးလာတဲ့
အခ်ိန္ေဆာင္ရန္၊ သတိၿပဳစရာေလးမ်ားကုိတင္ၿပလိုက္ပါတယ္
ကုိယ္၀န္ေဆာင္မိခင္မ်ားအစားေရွာင္ေသာအေလ့အထသည္ မိခင္ဗိုက္ထဲတြင္ရွိေနသည့္ကေလး
အတြက္ အဟာရခ်ိဳ႕တဲ့မွုကုိၿဖစ္ေစနုိင္ပါတယ္… ကုိယ္၀န္ေဆာင္မိခင္မ်ားအတြက္ ေန႕စဥ္အဟာရ
လိုအပ္တဲ့အၿပင္ ကေလးအတြက္ပါ ပုိစားရမည္ၿဖစ္သည္။ ထုိ႕အၿပင္ ကုိယ္၀န္ေဆာင္မ်ားလိုအပ္ေသာ
ကိုယ္၀န္ေဆာင္ေသာက္ေဆး အားေဆးမ်ားကုိလဲေသာက္သံုးသင့္ပါတယ္.. မိခင္အဟာရၿပည့္၀ေနမွ
ဗိုက္ထဲမွာရွိတဲ့ကေလးအတြက္အဟာရမ်ားရရွိနုိင္မည္ၿဖစ္ပါသည္.. အစားအေသာက္တြင္လည္း အဟာ
ရ Vitamin ပါရွိေသာအစားအစာမ်ား၊ သစ္သီးမ်ားပုိၿပီးစားသံုးသင့္သည္… ကုိယ္၀န္ေဆာင္ဘ၀တြင္ မိခင္
အနားယူရန္မွာ အေရးၾကီးေသာအခ်က္ၿဖစ္သည္… အစိုးရရံုး၊ ကုမၸဏီမ်ားတြင္လည္း ကုိယ္၀န္ေဆာင္မ်ား
အတြက္ ခြင့္ ဟုူရ်္ သတ္မွတ္ထားေသာကာလမ်ားရွိၾကပါတယ္.. နားခ်ိန္ကုိအၿပည့္အ၀ အနားယူသင့္တဲ့
အခ်ိိန္ပါ… တကယ္လို႕ အနားမယူဘဲ အလုပ္လုပ္ရေသာ မိခင္မ်ားဟာ ပုိမုိၿပီးအဟာရလိုအပ္ပါတယ္…
မိခင္အဟာရဓါတ္ၿပည့္၀ဖုိ႕လိုအပ္သလို ေနာက္တခ်က္အေနနဲ႔ မိခင္သည္ အိပ္ေရးပ်က္ခံၿခင္း
၊ ပင္ပန္းသည့္အလုပ္မ်ားကုိလုပ္ၿခင္း၊ ပစၥည္းမ်ားမၿခင္း မ်ားကုိေရွာင္က်ဥ္သင့္ပါတယ္….ကေလးေမြးစမွ သံုး လအတြင္းကေလးဟာ မိခင္နုိ႕တမ်ိဳးတည္းကုိသာလိုအပ္ပါတယ္.. ေမြးကင္း
စရင္ေသြးငယ္သည္ မိခင္နုိ႕ရည္ေသာက္စို႕ခြင့္မရပါကအဟာရခ်ိဳ႕တဲ့လာနုိင္ပါတယ္… နုိ႕ဗူးတုိက္
လို႕ရတယ္ဆု္ေပမဲ့ ပထမ သံုးလမွာ မိခင္နုိ႕သည္သာအေကာင္းဆံုးပါ.. ေနာက္တခ်က္အေနနဲ႔
နုိ႕ဗူးတုိက္သည့္ ဗူးကုိေရစင္စင္ေဆးဖုိ႕လိုအပ္ပါတယ္… နုိ႕တိုက္တဲ့နုိ႕ဗူးစသည္တုိ႕ကုိ ေရေႏြးၿဖင့္
တစ္ရက္တစ္ၾကိမ္ၿပဳတ္ေပးပါ။ အေမနုိ႕နွင့္ နို႕ဗူးအၿပင္ ဂလူးကိုစ့္တုိက္ေကြ်းၿခင္းကိုလဲေရွာင္ရွား သင့္
ပါတယ္… ကေလးအရြယ္ ၃ လၿပည့္ၿပီးပါက မိခင္နုိ႕ရည္အၿပင္ အကူအစာမ်ားကုိစေက်ြးသင့္ပါတယ္..
တေၿဖးေၿဖးနဲ႕ ကေလးငယ္မ်ားကုိ လူၾကီးစားသည့္အစားအစာမ်ား စတင္စားသံုးလာေအာင္ အေလ့အက်င့္
ၿပဳလုပ္ေပးပါ… ကေလးမ်ားကုိေန႕စဥ္ အစာစားၿခင္းကုိ ၃ ၄ ၾကိမ္ ေကြ်းသင့္ပါတယ္… ကေလးငယ္မ်ားကုိ
အၿပင္စာမ်ား ကုိတက္နုိင္သေလာက္မေကြ်းေစခ်င္ပါ… အိမ္မွ သန္႕ရွင္းလတ္ဆတ္ေသာ အစားအစာမ်ား
ကုိသာေကြ်းၿခင္းၿဖင့္ အဟာရခ်ိဳ႕တဲ့ ၿခင္း နာဖ်ားၿခင္း ကင္းေ၀းတဲ့ မိသားစုဘ၀မ်ား စိတ္ခ်မ္းသာက်န္းမာၿပီး
ေပ်ာ္ရႊင္နုိင္ၾကပါေစလို႕ ဆုမြန္ေကာင္းေတာင္းေပးလိုက္ပါတယ္….

#progesic #childcare