ကေလးကို မိခင္ႏို႔ညႇစ္ၿပီး တိုက္လိုေသာ အလုပ္တဘက္နဲ႔ ေမေမမ်ား အတြက္

– အလုပ္မသြားခင္ ႏုိ႔အ၀တုိက္ပါ။
– အလုပ္ျပန္လာလာခ်င္း ႏုိ႔အ၀တုိက္ပါ။
– အေမ့ရဲ႕ႏုိ႔ကို အခ်ိန္ရရင္ရသလို ထြက္ရင္ထြက္သေလာက္ႀကိဳညွစ္ထားပါ။
– ဘယ္ဘက္ႏို႔ကို ကေလးစို႔ေနစဥ္ ညာဘက္ႏုိ႔ကို ၾကိဳညွစ္ထားပါ။ အလားတူ ညာဘက္ႏုိ႔ကို ကေလးစို႔ေနစဥ္ ဘယ္ဘက္ႏုိ႔ကိုႀကိဳညွစ္ထားပါ
– သန္႔ရွင္းတဲ့ အဖံုးပါတဲ့ ခြက္ထဲမွာထည့္ပါ။
– ဘယ္ေန႔၊ ဘယ္နာရီတြင္ ညွစ္ထားတယ္ဆိုတာကို မွတ္သားထားပါ။
– ေရခဲေသတၱာထဲမွာထည္႔ရင္ ၅ရက္ခံပါတယ္။ (Freezer ထဲမဟုတ္ဘဲ ေရခဲေသတၱာေအာက္ထပ္တြင္သာ ထည့္ရပါမည္)
– ထုိ႔ေၾကာင့္ ၂ရက္ ၃ရက္စာ ႀကိဳညွစ္ထားလုိ႔ရပါတယ္။
– ေရခဲေသတၱာမရွိရင္ မိမိအိမ္ရဲ႕အေအးဆံုးေနရာမွာထားရင္ ၅နာရီကေန၈နာရီ ခံပါတယ္။
– ေရခဲေသတၱာထဲက ထုတ္ၿပီးပါက တစ္နာရီအတြင္း တုိက္ပါ။ အပူနဲ႔ ျပန္လည္ထိေတြ႔ျခင္းမျပဳရ
တိုက္ပံုတိုက္နည္း
– ညွစ္ယူထားေသာႏုိ႔ကို ထည့္ထားေသာခြက္ထဲမွာ တစ္ခါတုိက္စာခြက္ထဲေျပာင္းထည့္ၿပီး ကေလးကို ထုိင္လ်က္ျဖည္းျဖည္းခ်င္း တုိက္ပါ။
– ႏုိ႔တုိက္မည့္ အိမ္မွာက်န္ခဲ့တဲ့သူက လက္ကို သန္ရွင္းစြာေဆးေၾကာျပီးမွ တုိက္ရမည္။