ကေလးကိုု ဆံုုးမဖိုု႔ ေရွာင္ရွားသင့္ေသာ စကားလံုုးမ်ား xx

ဘယ္မိဘမဆိုု သားသမီးကိုုဆံုုးမတယ္ဆိုုတာ ေကာင္းေစခ်င္တဲ့ ေစတနာေၾကာင့္ပါ။
အဆံုုးမ မတတ္ရင္ ဆံုုးမေလ၊ ဆိုုးက်ဳိးမ်ားေလ ျဖစ္သြားႏိုုင္ပါတယ္။
မိဘမ်ားျဖစ္ျဖစ္၊ ဆရာမ်ားျဖစ္ျဖစ္၊ ကေလးမ်ားကိုု ဆိုုဆံုုးမတဲ့အခါမွာ ဘယ္စကားလံုုးမ်ားကိုု ေရွာင္ရွားသင့္ပါသလဲ၊ သင္ေကာ ထိုုစကားလံုုးမ်ားကိုု အသံုုးျပဳမိဖူးပါသလား။

က။ ကေလးမ်ား ႏိူက္ႏိူက္ခြ်တ္ခြ်တ္ အေမးအျမန္းထူလြန္းေသာအခါ…
=========================================

၁။ လူႀကီးစကားေျပာေနတယ္။ ၀င္မရွည္နဲ႔

၂။ ဒါကိုုဘာလိုု႔ေမးရတာလဲ၊ မင္းႀကီးလာတဲ့အခါက်ရင္ သိလာပါလိမ့္မယ္။

၃။ မသိဘူး

၄။ မင္းပဲ စကားမ်ားတာ၊ ေနာက္တစ္ခါ ေခၚမလာေတာ့ဘူး

၅။ ဒီေလာက္အေမးအျမန္းထူတာ၊ မူန္းစရာႀကီး၊

၆။ ဘာလိုု႔ အဲေလာက္ထိ ႏိူက္ႏိူက္ခြ်တ္ခြ်တ္ ေမးေနရတာလဲ

၇။ ဒီကိစၥ ကေလးေတြ မသိသင့္ဘူး

၈။ ၿပီးကိုု မၿပီးႏိုုင္ေတာ့ဘူးလား

၉ ။ မင္းကိုု အမိူက္ပံုုထဲကေန ေကာက္လာတာေဟ့၊

၁၀။ ေဖေဖ အလုုပ္ရူပ္ေနတာ မင္းမေတြ႔ဘူးလား၊

၁၁။ သြားသြား၊ ေဘးမွာ သြားေဆာ့ခ်ည္၊

၁၂။ မင္းနည္းနည္းေလး မၿငိမ္ႏိုုင္ဖူးလား၊

၁၃။ မင္းဘာလိုု႔ အဲေလာက္ ရူပ္ရတာလဲ၊

၁၄။ မင္း ေတာ္ေတာ္ ေခါင္းကိုုက္ေစတဲ့ အေကာင္ပဲ၊

၁၅။ ဟိုုေမးဒီေမး မေမးနဲ႔ေတာ့၊ သြား အိမ္စာသြားလုုပ္၊

ခ။ ကေလးမ်ား သင့္စကားကိုု နားမေထာင္ေသာအခါ
================================

၁၆။ မင္းငါေျပာတဲ့စကား နားမေထာင္ရဲရင္ နားမေထာင္ၾကည့္၊

၁၇။ စကားနားမေထာင္ရင္ အရိုုက္ခံရမယ္ေနာ္

၁၈။ မိဘကိုု နည္းနည္းေလးမွ စိတ္မခ်မ္းသာ ေစခ်င္ေတာ့ဘူးလား၊

၁၉ ။ မရဘူး၊ ငါမရဘူးဆိုု မရဘူးပဲ၊

၂၀။ အျပင္မွာ လူဆိုုးေတြ အမ်ားႀကီး၊

၂၁။ မင္း ပိုုက္ဆံသံုုးတာပဲ သိတယ္။

၂၂။ ငါဘယ္ႏွစ္ခါ ေျပာရမလဲ။ ဘယ္ႏွစ္ခါေျပာမွ မင္းနားေထာင္မွာလဲ၊

၂၃။ သြားရဲရင္သြားၾကည့္၊ ေခ်ေထာက္ရိုုက္ခ်ဳိးပစ္မယ္။

၂၄။ မင္းကိုုေတာင္းပန္တယ္။ ဒါမလုုပ္နဲ႔ေတာ့၊

၂၅။ ဒီမွာလာမဆူနဲ႔၊ သြား..ထြက္သြားစမ္း၊

၂၆။ မင္းကိုုမင္း ျပန္ၾကည့္လိုုက္စမ္း၊ က်က္သေရ တံုုးလိုုက္တာ၊

ဂ။ ကေလး အမွားတစ္ခုုခုု လုုပ္မိေသာအခါ
==========================

၂၇။ မင္းထပ္မွားျပန္ၿပီ

၂၈။ မင္းဘာေတြ ေလွ်ာက္လုုပ္ေနတာလဲ

၂၉ ။ မင္းတကယ္ အသံုုးမက်ဘူး

၃၀။ မင္းဘာလိုု႔ သူမ်ားနဲ႔ မတူတာလဲ

၃၁။ မင္းသူမ်ားရဲ႕ ေခ်ဖ်ားေတာင္မမွီဘူး၊

၃၂။ မင္းကိုု အစကတဲကိုုက မေမြးသင့္ဘူး၊

၃၃။ နည္းနည္းေျပာလိုုက္ရင္ စိတ္ဆိုုးၿပီ၊ မ်က္နာရွစ္ေခါက္ခ်ဳိးနဲ႔၊ မျမင္ခ်င္ဘူး သြား၊

ဃ။ ကေလး အခက္အခဲ တစ္ခုုခုု ႀကံဳရေသာအခါ
==============================

၃၄။ မင္းမလုုပ္ႏိုုင္တာ ဘာမွမထူးဆန္းဘူး၊ လုုပ္ႏိုုင္တယ္ဆိုုမွ ထူးဆန္းမွာ၊

၃၅။ မင္းဘယ္လိုုလုုပ္လုုပ္ ေကာင္းမွာ မဟုုတ္ဘူး၊

၃၆။ မင္း တကယ္ အသံုုးမက်ဘူး၊

၃၇။ ငါသိတယ္။ မင္းဒီအရည္အခ်င္းမရိွဘူးဆိုုတာ၊

၃၈။ ဒါ ေလထဲမွာ တိုုက္အိမ္ေဆာက္တာပဲ၊

၃၉ ။ ဒါမလုုပ္ႏိုုင္တာ ကိစၥမရိွဘူး၊ စာေတာ္ေအာင္တာလုုပ္၊

၄၀။ မင္းလုုပ္ႏိုုင္မွာ မဟုုတ္ဘူး၊လာ ငါလုုပ္ျပမယ္။

၄၁။ မင္းပုုဇြန္ဦးေနာက္၊ ခ်ီးဦးေနာက္ပဲ၊

အမွန္ေတာ့ ကေလးကိုု ဆိုုဆံုုးမတယ္ဆိုုတာ ပညာရပ္တစ္ခုုပါ။
အျပဳသေဘာေဆာင္သလား၊ အေပါင္းလကၡဏာ ေဆာင္သလား
သူ႔အရည္အခ်င္းကိုု အားေပးအားေျမာက္ရာ ေရာက္ပါသလား၊
အသိအမွတ္ျပဳရာ ေရာက္ပါသလား၊
သူအသိတစ္ခုုခုု ၀င္သြားႏိုုင္ေလမလား၊
ပိုုမိုုစိတ္ပ်က္မိေစတာမ်ဳိး ျဖစ္သြားေစသလား၊
စသည္ျဖင့္ မိဘမ်ား အရင္ခ်င့္ခ်ိန္ၿပီးမွ ေခၚယူေဆြးေႏြးသင့္ပါတယ္။

Ref: WeChat