ကေလးငယ္ လံုေလာက္တဲ့ မိခင္ႏို႔ရရွိလားဆိုတာ ဘယ္လိုသိႏိုင္မလဲ

ကေလးငယ္ဟာ မိခင္ႏို႔ အလံုအေလာက္ရရွိမႈ ရွိမရွိဆိုတာဟာ မိခင္အသစ္ေတြ အတြက္ စဥ္းစားစရာ ေမးခြန္းတစ္ခု ျဖစ္ပါတယ္။ မိခင္အားလံုးဟာ သူတုိ႔ရဲ႕ ကေလးငယ္ေတြ လိုအပ္တဲ့ အာဟာရကို ရရွိေစလိုၾကပါတယ္။

ဒါေပမယ့္ သင္က ကေလးကို မိခင္ႏို႔တိုက္ေကြ်းခ်ိန္မွာ ကေလးငယ္က ဘယ္ေလာက္ ရရွိတယ္ဆုိတာ ျမင္ႏိုင္ျခင္းမရွိပါဘူး။ မိခင္အမ်ားစုက ကေလးငယ္ ေသာက္ႏိုင္သေလာက္ မိခင္ႏို႔တိုက္ေကြ်းေလ့ရွိေပမယ့္ အခ်ိဳ႕ကေလးငယ္ေတြအတြက္ လံုေလာက္မႈ မရွိပါဘူး။

ဒီလိုအေျခအေနေတြ ၾကာျမင့္တဲ့အခါ သင့္ကေလးငယ္ဟာ ေရဓါတ္ကုန္ခမ္းျခင္းနဲ႔ အာဟာရခ်ိဳ႕တဲ့ ျခင္းကို ခံစားရႏိုင္ပါတယ္။

မိခင္ႏို႔ဟာ ကေလးေမြးအၿပီး ၂-၅ ရက္အတြင္း ထြက္ႏိုင္ပါတယ္။

သင့္ကေလးငယ္ဟာ သူမရဲ႕ တစ္ရွဴးေတြထဲမွာ အရည္အခ်ိဳ႕နဲ႔ ေမြးဖြားလာပါတယ္။ ဒီအရည္ေတြဟာ ပထမ ၄၈ နာရီအတြင္းမွာ ကိုယ္ခႏၶာ ျပင္ပကို စြန္႔ထုတ္လုိက္မွာ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒီအခ်ိန္မွာ ႏို႔ဦးရည္ဟာ ကေလးငယ္ရဲ႕ အစာေျခလမ္းေၾကာင္းအတြက္ အေကာင္းဆံုးေသာ ေရြးခ်ယ္မႈ ျဖစ္ပါတယ္။

ကေလးငယ္ေတြဟာ တစ္ေယာက္နဲ႔ တစ္ေယာက္ ကြာျခားမႈ ရွိပါတယ္။ ကေလးအေတာ္မ်ားမ်ားဟာ တစ္ေန႔ကို အနည္းဆံုး ရွစ္ႀကိမ္ေလာက္ ႏို႔တိုက္ရန္လိုအပ္ပါတယ္။ အခ်ိဳ႕ကေတာ့ ၁၀-၁၂ ႀကိမ္ (သို႔) ဒီ့ထက္ပိုၿပီး တိုက္ေလ့ရွိပါတယ္။

ကေလးငယ္ရဲ႕ အူလႈပ္ရွားမႈမ်ား

ကေလးေမြးၿပီး ရက္အနည္းငယ္ၾကာတဲ့အခ်ိန္မွာ ကေလးငယ္ဟာ အစိမ္းရင့္ေရာင္ဝမ္းျဖစ္တဲ့ meconium ကို စြန္႔ထုတ္မွာ ျဖစ္ပါတယ္။ ကေလးဟာ ႏို႔ပိုေသာက္ေလေလ အူလႈပ္ရွားမႈ ပိုမ်ားေလေလပဲ ျဖစ္ပါတယ္။

ေနာက္ရက္ေတြမွာ အထူးသျဖင့္ ေလးရက္ေျမာက္မွာ ႏို႔ရည္ပါဝင္တဲ့ ဝမ္းျဖစ္တဲ့ အရည္က်ဲက်ဲကေန ပ်စ္ပ်စ္ mustard အေရာင္နဲ႔ အနံ႔အနည္းငယ္ရွိတဲ့ ဝမ္းကို ေတြ႔ရမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ မိခင္ႏို႔ပါဝင္တဲ့ ဝမ္းဟာ လိေမၼာ္ေရာင္ (သို႔) အစိမ္းေရာင္ ရွိပါတယ္။ ဒါဟာ ကေလးငယ္ပံုမွန္မဟုတ္ဘူးလို႔ မဆိုလိုပါဘူး။

ကေလးငယ္ ဝမ္းသြားတဲ့ အႀကိမ္ေရကို ေစာင့္ၾကည့္ျခင္းဟာ ကေလးငယ္ရဲ႕ က်န္းမာေရးကို ေစာင့္ၾကည့္ဖို႔အတြက္ အေကာင္းဆံုး နည္းလမ္း ျဖစ္ပါတယ္။ အခ်ိဳ႕ကေလးငယ္ေတြဟာ အညိဳေရာင္ ဝမ္းသြားတတ္ပါတယ္။ ဒါဟာ ကေလးငယ္ လံုေလာက္တဲ့ မိခင္ႏို႔ မရရွိျခင္းရဲ႕ လကၡဏာ ျဖစ္ႏိုင္ပါတယ္။

ဆီး

ပထမရက္ေတြမွာ ကေလးငယ္ဟာ ႏို႔ဦးရည္အနည္းငယ္ကိုသာ ေသာက္ရတာေၾကာင့္ တစ္ေန႔ကို တစ္ႀကိမ္ (သို႔) ႏွစ္ႀကိမ္သာ ဆီးသြားႏိုင္ပါတယ္။ ၄-၅ ရက္ၾကာတဲ့အခါ ကေလးငယ္ဟာ တစ္ရက္အတြင္း diaper ၆ ခုေလာက္ လဲရႏိုင္ပါတယ္။

ဆီးဟာ အေရာင္ေဖ်ာ့ေဖ်ာ့ (သို႔) အေရာင္မရွိပဲ အနံ႔အနည္းငယ္သာ ရွိပါတယ္။ အခ်ိဳ႕ကေလးငယ္ေတြဟာ ပန္းေရာင္ (သို႔) အနီေရာင္ ဆီးကို သြားၾကၿပီး ဒါဟာလည္း မိခင္ႏို႔အလံုအေလာက္ မရရွိျခင္းရဲ႕ လကၡဏာ ျဖစ္ႏိုင္ပါတယ္။

အထက္ေဖၚျပပါလကၡဏာေတြဟာ အာဟာရခ်ိဳ႕တဲ့ျခင္းသာမက အျခားအေျခခံ ေရာဂါေတြကို ေဖၚျပျခင္း ျဖစ္ႏိုင္ပါတယ္။ သင့္ကေလးမွာ ဒီလကၡဏာေတြ ေတြ႔ၿပီဆိုရင္ေတာ့ ႏို႔ပိုတိုက္သင့္ပါတယ္။

တကယ္လို႔ ရက္အနည္းငယ္အၾကာမွာ ဒီလကၡဏာေတြ ေပ်ာက္မသြားဘူးဆိုရင္ ကေလးငယ္ကို ဆရာဝန္ထံ ေခၚသြားသင့္ပါတယ္။