ကေလးေတြအတြက္ စာဖတ္ျခင္း

💁💁💁 ကေလးေတြအတြက္ စာဖတ္ျခင္းဟာ စိတ္အပန္းေျပေစသလို အသိဗဟုသုတတိုးေစျပီး စူးစမ္းေလ့လာခ်င္စိတ္ တိုးပြားလာေစပါတယ္။ စာအုပ္ဝယ္ေပးရတာဟာ ကစားစရာဝယ္ေပးရတာေလာက္ ေစ်းမႀကီးပါဘူး။
📚📚📚 ဒါေၾကာင့္ ကေလးေတြအတြက္ စာအုပ္စာေပေတြကို ခ်စ္ျမတ္ႏိုးလာေစဖို႕အတြက္ ေမေမတို႔ေတြကလုပ္ေဆာင္ေပးဖို႕ လိုအပ္ပါတယ္။