ကေလးၾကီးထြားဖြ႔ံျဖိဳးမႈကို ဘယ္လုိေစာင့္ၾကည့္မလဲ

သင့္ကေလးၾကီးထြားဖြံ႔ျဖိဳးမႈကို ဘယ္လုိတုိင္းတာရမလဲ ဆုိတာကို သင္သိပါသလား။ မ်ားေသာအားျဖင့္ ကၽြႏု္ပ္တုိ႔သည္ ဖြံ႔ျဖိဳးမႈကို အရပ္အေမာင္းႏွင့္ ကိုယ္အေလးခ်ိန္ျဖင့္ တုိင္းတာၾကသည္။ သို႔ေသာ္ ေမြးကင္းစမွ အသက္ ငါးႏွစ္အရြယ္ထိ သင့္ကေလးသည္ ကစားျခင္း၊ သင္ယူျခင္း၊ စကားေျပာျခင္း၊ လႈပ္ရွားျခင္းဆုိင္ရာ ဖြံျဖိဳးမႈမွတ္္တုိင္မ်ားရွိေပသည္။ အကယ္၍သင့္ကေလးသည္ သူ႔အရြယ္မွာေရာက္သင့္သည့္ ဖြံ႔ျဖိဳးမႈမွတ္တုိင္ကို မေရာက္ဖူးဆုိရင္ ဒါဟာ ဖြံ႔ျဖိဳးမႈဆုိင္ရာျပႆနာတစ္စံုတစ္ရာ(ဥပမာ- ေအာ္တစ္ဇင္) ရွိေၾကာင္း ညႊန္ျပေနပါသည္။ အကယ္၍ သင္သည္ ကေလးဖြံ႔ျဖိဳးမႈေႏွးေကြးျခင္းကို ေစာေစာစီးစီး သတိထားမိႏိုင္ရင္ ကေလးအတြက္ မ်ားစြာအကူအညီျဖစ္ေစပါသည္။

အကယ္၍ သင္သည္ သင့္ကေလး ကစားျခင္း၊သင္ၾကားျခင္း၊ စကားေျပာျခင္း၊ လႈပ္ရွားျခင္းမွာ တစ္စံုတစ္ရာ မူမမွန္မႈကို သတိထားမိခဲ့ရင္ ကေလးဆရာ၀န္နဲ႔ တုိင္ပင္ပါ။ ေစာေစာစီးစီး သိကာ ကုထံုးေတြကို စတင္ႏုိင္ျခင္းက တကယ့္ကို ျခားနားမႈၾကီးကို ျဖစ္ေစႏုိ္င္လုိ႔ အေရးၾကီးပါတယ္။ သင့္ကေလးရဲ ႔ ဖြံ႔ျဖိဳးမႈကို ေစာင့္ၾကည့္ဖို႔ သင့္ကေလး လသားအရြယ္မွာ ကိုယ္လက္လႈပ္ရွားမႈ ႏွင့္ ဘာသာစကား စြမ္းရည္ လကၡဏာေတြကို ေစာင့္ၾကည့္ပါ။ ကေလးသည္ တစ္လသားအရြယ္ကပင္စျပီး အအ၊ အိအိ အသံထြက္တတ္ေနပါျပီ။

သံုးလေလာက္ေရာက္ျပီဆုိရင္ သူတို႔ကို ခ်ီထားခ်ိန္ သူတုိ႔ေခါင္းေလးကို မတ္တတ္ေနပါျပီ။ ေလးလအရြယ္တြင္ သင့္ကိုျပန္တုံ႔ျပန္ျပီး စကားေျပာဖို႔ၾကိဳးစားေနကာ သင့္ရယ္ေမာသံကိုလည္း တံု႔ျပန္တတ္ေနပါျပီ။ လမ္းေလ်ွာက္ျခင္း၊ စကားေျပာျခင္းကဲံ့သို႔ သိသာထင္ရွားေသာ တုိးတက္လာမႈမ်ားႏွင့္အတူ အထက္ပါ ကေလးဘ၀အေစာပိုင္းဖြံ႔ျဖိဳးမႈ မွတ္တုိင္မ်ားကိုလည္း မိဘမ်ားအေနျဖင့္ ေစာင့္ၾကည့္တာ နည္းလမ္းေကာင္းတစ္ခုျဖစ္ပါတယ္။

သင့္ကေလးကို အျခားရြယ္တူကေလးမ်ားႏွင့္ ႏႈိင္းယွဥ္တာမ်ိဳးကို ဂရုစိုက္ပါ။ ကေလးတုိင္းသည္ မတူညီဘူးဆုိတာကို အျမဲသတိျပဳပါ။ သို႔ေသာ္ ကေလးတစ္ေယာက္သည္ ပံုမွန္ေရာက္သင့္ေသာ ဖြံ႔ျဖိဳးမႈမွတ္တုိုင္ကို လံုး၀မေရာက္ဘူးဆုိလ်ွင္ေတာ့ ဖြံ႔ျဖိဳးမႈေႏွးေကြးျခင္းျပႆနာ ျဖစ္ေနႏုိင္ပါတယ္။ ေစာေမြးေသာ ကေလးမ်ားသည္ ေန႔ေစ့လေစ့ေမြးေသာ ကေလးမ်ားကဲ့သို႔ ၾကြက္သားခြန္အား၊ ဖြံ႔ျဖိဳးမႈႏႈန္း မတူညီႏုိင္ပါ။ သို႔ေသာ္ အခ်ိန္တန္ရင္ ပံုမွန္အတုိင္းျဖစ္သြားမွာ ျဖစ္ပါတယ္။

ကေလးသည္ အထူးသျဖင့္ လူမႈဆက္ဆံေရးဆုိင္ရာ အခက္အခဲရွိေနလွ်င္ ေအာ္တစ္ဇင္ျဖစ္ေနႏုိင္သည္ (သို႔ေသာ္ ရွားပါသည္။) အျခားေသာ ေႏွးေကြးမႈမ်ားသည္ မ်ိဳးရုိးဗီဇဆုိင္ရာ မူမမွန္မႈမ်ား ဥပမာ-ေဒါင္းေရာဂါလကၡဏာစု၊ ဥာဏ္ရည္ခ်ိဳ ႔ ယြင္းမႈျပႆနာမ်ားေၾကာင့္လည္း ျဖစ္ႏုိိင္ပါတယ္။

ေအာက္ပါနည္းလမ္းမ်ားသည္ ကေလးအေျခအေနတုိးတက္လာေစရန္ ၾကိဳးစားႏုိ္င္ေသာ နည္းလမ္းအခ်ိဳ ႔ျဖစ္သည္။

  • အၾကမ္းဖ်င္းၾကြက္သားလႈပ္ရွားမႈ ။ ကေလးႏုိးေနစဥ္မွာ ထုိင္လ်က္အေနအထားမိ်ဳးကို ထားေပးျခင္းျဖင့္ လည္ပင္းႏွင့္ ေနာက္ေက်ာၾကြက္သားမ်ားဖြံ႔ျဖိဳးလာေအာင္ ေလ့က်င့္ေပးႏုိင္သည္။ ကေလးၾကီးမ်ားအတြက္မူ ေျပးလႊားခုန္ေပါက္ျခင္းကို ျပဳလုပ္ဖုိ႔ အခ်ိန္ေပးပါ။
  • အႏုစိတ္ၾကြက္သားလႈပ္ရွားမႈ ။ မ်က္ႏွာျပင္အၾကမ္း၊အေခ်ာ မတူညီေသာ အရုပ္မ်ိဳးစံုကို ကေလးကိုေပးေဆာ့ပါ။ ကေလးသည္ သူ႔လက္ႏွင့္ ကိုင္တြယ္ေလ့လာရင္း မတူညီေသာခံစားမႈကို ရွာေဖြလာႏုိင္မည္ျဖစ္သည္။
  • ဘာသာစကားစြမ္းရည္ ။ ေမြးကင္းစကေလးမ်ားအတြက္ ဂီတသံစဥ္မ်ားကို ဖြင့္ထားေပးပါ။ ၎သည္ ကေလး၏ အၾကားစြမ္းရည္ကို တုိးတက္ေစသည္။ ကေလးကို စကားေျပာျခင္း၊စာဖတ္ျပျခင္းတုိ႔ကိုလည္း ျပဳလုပ္ေပးပါ။
  • လူမႈဆက္ဆံေရး ။ သင့္ကေလးကို ရယ္ျပ၊ ျပံဳးျပပါ။ တီဗီြၾကည့္ခ်ိန္ကို ေလွ်ာ့ျပီး သင့္ကေလးနဲ႔ အတူေဆာ့ကစားေပးပါ။