ကေလးႏွင့္ ပိုက္ဆံ!!!

ကေလးမ်ားကို ခ်စ္သည္ဟုဆိုကာ မုန္႔ဖိုးေပးတတ္ ၾကသည္။
ပိုက္ဆံကို ကေလးတို႔ လက္ကေလးမ်ားႏွင့္ ကိုင္ထားသည္ကို ျမင္ဖူးၾကပါမည္။
ထိုလက္ကေလးမ်ားသည္ မ်ားမၾကာမီ သူတို႔ေလးေတြ၏ ပါးစပ္ထဲသို႔ အေၾကာင္းအမ်ိဳးမ်ိဳးေၾကာင့္ ေရာက္ရွိႏိုင္သည္။
ထိုပိုက္ဆံသည္ တန္ဖိုးထားရမည့္ ပစၥည္းျဖစ္ေသာ္လည္း အညစ္ေပဆံုးအရာျဖစ္သည္ကိုလည္း သတိျပဳမိဖို႕လိုသည္။
ထိုပိုက္ဆံႏွင့္အတူ ေရာဂါျဖစ္ေစႏိုင္ေသာ ပိုးမႊားေပါင္းစံုပါ အခမဲ႔ ပါလာတတ္ပါသည္။
ေဆးေပါင္းစံုမတိုးေတာ့ေသာ ဘက္တီးရီးယားမ်ား
အေရျပားေရာဂါျဖစ္ေစႏိုင္ေသာမိွဳမ်ား ေရာဂါေပါင္းစံုျဖစ္ေစႏိုင္ေသာ ကပ္ပါးေကာင္မ်ားပါလာတတ္သည္။
ထိုပိုက္ဆံမ်ားသည္ မည္မ်ွပင္သစ္ေစကာမူ ပိုးမႊားကင္းစင္သည္ဟု မဆိုႏိုင္ေပ။ ပိုက္ဆံကိုင္သည့္ လူတိုင္း၏လက္မ်ားတြင္ ပိုးမႊားေပါင္းသိန္းသန္းခ်ီ၍ မွီခိုေနတတ္သည္။
ထို႕ျပင္ ပိုက္ဆံသည္ ကမာၻေပၚတြင္ လက္ေျပာင္းလက္လႊဲအမ်ားဆံုးပစၥည္းတစ္မ်ိဳးလည္း ျဖစ္ေပသည္။
ထို႕ေၾကာင့္ ကေလးမ်ားအား ပိုက္ဆံကိုင္ေစျခင္းမ်ိဳး မျပဳလုပ္သင့္ေပ။ အကယ္၍ ကိုင္တြယ္ေစမိပါက လက္ကို ခ်က္ခ်င္းေဆးေပးသင့္သည္။
ေဖေဖ ေမေမ တို႕အေနျဖင့္လည္း ပိုက္ဆံမ်ားကိုကိုင္တြယ္ျပီးပါက လက္ကိုေသခ်ာေဆးျပီးမွ သားသားမီးမီးတို႕အား အစားအစာျပင္ဆင္ ေက်ြးေမြးသင့္ပါသည္။
အစားအစာေရာင္းခ်သူမ်ားအေနျဖင့္လည္း အစားအစာျပင္ဆင္ေသာလက္ျဖင့္ပင္ ပိုက္ဆံလက္ခံယူသည့္ အမူအက်င့္ကို ျပဳျပင္သင့္သည္။
သတိတစ္ခ်က္ထားလိုက္ရံုျဖင့္ ေရာဂါေပါင္းမ်ားစြာကို ကာကြယ္ျပီးသား ျဖစ္သြားပါလိမ့္မည္။
က်ြန္မ ကေလးက ခ်ဴခ်ာလြန္းတယ္လို႔ ညည္းတတ္တဲ႕ေမေမတို႔လည္း ကေလးေတြကို ခ်ဴခ်ာေစတတ္တဲ႕ ဒီလိုအျပဳအမူေတြကို သတိထားေရွာင္ရွားေပးႏိုင္ၾကပါေစ။
အဆင္ေျပၾကပါေစ။ေအာင္ျငိမ္းဝင္း (Child Health Myanmar Page)
Photo – Credits to Google.