စိတ္က ႏို႔ထြက္ျခင္းအေပၚ ဘယ္လိုသက္ေရာက္မႈရွိမလဲ

ကေလးကို ႏို႔တုိက္ေကၽြးစဥ္ ျပႆနာမ်ား ဒုကၡမ်ားကို သင္ေတြ႔ရႏုိင္ၿပီး ၎တို႔သည္ စိတ္ဖိစီးမႈကိုျဖစ္ေစႏုိင္သလို တစ္ခါတစ္ရံ စိတ္ေရာဂါမ်ားကိုေတာင္ ျဖစ္ေစႏုိင္ပါသည္။ တစ္ခ်ိဳ႕ေသာေမေမမ်ားသည္ စိုးရိမ္စိတ္မ်ားတတ္ၿပီး ထိုစိတ္ေၾကာင့္ ႏို႔ထြက္မႈကိုနည္းေစႏိုင္သည္။

ထို႔ေၾကာင့္ ကေလးလည္း အဟာရခ်ိဳ႕တဲ့ႏိုင္သည္။ ဒါကအမွန္ဟုတ္ပါသလား။

စိတ္ဖိစီးမႈက ႏို႔ထြက္ႏႈန္းကို က်ေစသလား။

အေျဖကေတာ့ ႏိုးပါ။ စိတ္ဖိစီးမႈသည္ ဘယ္လိုပင္ျဖစ္ပါေစ ႏို႔ထြက္မႈကို မက်ေစပါ။ ႏို႔ထြက္မႈက်ေစေသာ အခ်ိန္မ်ား ရွိပါသည္။ သင့္၌ အေရးေပၚခြဲေမြးရသည့္အခါမ်ိဳး သို႔မဟုတ္ လမေစ့ပဲေမြးသည့္အခါမ်ိဳးတြင္ ျဖစ္တတ္၏။

မည္သို႔ဆိုေစ ကေလးအတြက္ ႏို႔ထြက္ေနမည္ျဖစ္ၿပီး သင္ႏို႔တိုက္ရာတြင္ ေခ်ာေခ်ာေမာေမာႏွင့္ သဘာ၀က်က်ျဖစ္ေစရန္ေတာ့ အခ်ိန္ႏွင့္အားစိုက္မႈ လိုအပ္ပါသည္။

ႏို႔ထြက္မႈကို သက္ေရာက္ေစသည့္ ဖိစီမႈးပမာဏကို ေလ်ာ့က်ရန္ ဘာေတြလုပ္ႏိုင္မလဲ။

စိတ္ေျပေလ်ာ့ႏိုင္ၿပီး ကေလးကို ႏို႔စို႔ရန္အဆင္ေျပသည့္ ေနရာမ်ိဳးကိုရွာပါ။ ထို႔အျပင္ သူတစ္ပါးမွ ဘာလုပ္ညာလုပ္ေျပာသည္မ်ား အာရံုမစိုက္ႏုိင္ေအာင္ျဖစ္သည့္ ေနရာမ်ားမျဖစ္လွ်င္ ပိုေကာင္းပါသည္။

ႏုိ႔မတိုက္ခင္ သို႔ ႏို႔မညွစ္ခင္ ျဖစ္ႏုိင္သေလာက္ စိတ္ကိုေျဖေလ်ာ့ပါ။ သင္ႀကိဳက္သည့္သီခ်င္းမ်ားကို နားေထာင္ႏိုင္သည္။ အသက္ကိုျပင္းျပင္းေလးေလးရွဴလိုက္ပါ။ ဆုေတာင္းပါ။ စိတ္ေျပေလ်ာ့ေစမည့္ အေမႊးနံ႔သာမ်ားလည္း သံုးႏုိင္ပါသည္။

သို႔မဟုတ္ သင္အဆင္ေျပေစမည့္ ဘာမဆိုျပဳလုပ္ႏုိင္ပါသည္။ ကေလးကိုႏို႔မတုိက္ခင္ ခါးမွေန၍ေရွ႕ကို ကိုင္းလိုက္ပါ။ ထိုအခါ ရင္သားမ်ား တြဲက်လာမည္ျဖစ္သည္။ ပုခံုးကိုေရွ႕ေနာက္ေရြ႕ကာ ရင္သားမ်ားကို လႈပ္ရွားေပးပါ။ ထိုသို႔လုပ္ျခင္းျဖင့္ လည္ပင္းႏွင့္ ပုခံုးတို႔တြင္ တင္းေနသည္မ်ားကို ေလ်ာ့ေပးသည့္အျပင္ ႏို႔ရည္မ်ားကို ရင္သားအေရွ႕ဆီသို႔ စီးဆင္းမႈေကာင္းေစႏိုင္ပါသည္။

ႏို႕ထြက္မႈေကာင္းေစရန္ ေနာက္ျပန္ဖိအားေပးေပ်ာ့ေစျခင္း (RPS) ကိုသံုးရန္စဥ္းစားသင့္ၿပီး ထိုသို႔ျဖင့္ သားျမတ္သီးေနရာေအာက္မွ အာရံုေၾကာမ်ားကို လႈံေစာ္ေပးၿပီး ႏို႔ထြက္ျခင္းကို အားေပးႏုိင္ပါသည္။

ကေလးႏွင့္အတူရွိပါက ကေလးႏွင့္အခ်ိန္တိုင္း အတူရွိေနျခင္းျဖင့္ ကေလးေရာသင္ပါ သံေယာဇဥ္ကို ပိုတြယ္ေစႏုိင္ပါသည္။ သင္အေ၀းသို႔ေရာက္ေနပါက ကေလးျမဴးေနျခင္း ငိုျခင္း သို႔မဟုတ္ ႏို႔စို႔ေနျခင္းမ်ားကို ဖုန္းကေနၾကည့္ေပးႏုိင္ပါသည္။

ထိုသို႔သံေယာဇဥ္တြယ္ျခင္းသည္ ႏို႔ထြက္မႈကို အားေပး၏။ ႏို႔ထြက္ျခင္းႏွင့္ပတ္သတ္၍ ျပႆနာရွိပါက ရင္သားမွ ႏို႔မ်ား ေရတံခြန္လို ျမစ္လို စီးဆင္းေနသည္ဟု အာရံုျပဳၾကည့္ပါ။ ၾကားရတာေၾကာင္ေတာင္ေတာင္ႏိုင္ေသာ္လည္း အလုပ္ျဖစ္မွာ ေသခ်ာပါသည္။

ႏို႔တိုက္ေနစဥ္ ေမေမမ်ားသည္ ေရကိုလံုေလာက္စြာေသာက္ေပးၿပီး ႏို႔စီးဆင္းမႈကို လံႈေစာ္ႏုိင္ပါသည္။

ႏို႔ညွစ္ပန္႔မ်ားကိုအသံုးျပဳပါက ညွစ္နည္းကို ကိုယ္တိုင္ျပဳလုပ္ျခင္းျဖင့္ ႏို႔ထြက္ျခင္း ႏို႔ပမာဏမ်ားမ်ားညွစ္ႏိုင္ျခင္းကို အေထာက္အကူျပဳပါသည္။

တစ္ခ်ိဳ႕ေမေမမ်ားက ကေလးကို ေရအတူတူခ်ိဳးရင္ ႏို႔တိုက္တာကို ပိုသေဘာက်ၾကပါသည္။ ထိုသို႔လုပ္ျခင္းျဖင့္ ၾကြက္သားမ်ားကို ေျပေလ်ာ့ေစၿပီး ႏို႔စီးဆင္းမႈကို ပိုေကာင္းေစသည္ဟု ဆိုပါသည္။

ႏို႔တစ္ခါတစ္ခါတုိက္သည့္ၾကားတြင္ ကေလးႏွင့္မိခင္ အေရျပားခ်င္းထိေတြ႔ခ်ိန္ ပိုေပးေပါ။ ၎သည္ စိတ္ဖိစီးမႈကို က်သြားေစၿပီး ႏို႔တုိက္ျခင္းႏွင့္ဆက္စပ္ေသာ ေဟာ္မုန္းမ်ားကို ထြက္ေစႏုိင္ပါသည္။

စိတ္ဖိစီးမႈသည္ ႏို႔ထြက္ျခင္းအေပၚ ဘာမွမသက္ေရာက္ပါ။ မည္သို႔ဆုိေစ သင့္စိတ္အား အေကာင္းျမင္ၿပီး စိတ္ဖိစီးမႈကင္းေအာင္ေနထိုင္ကာ ကေလးေရာ သင္ပါ ေနထိုင္သည့္ပတ္၀န္းက်င္အား က်န္းမာေသာပတ္၀န္းက်င္ျဖစ္ေအာင္ ဖန္တီးလိုက္ပါ။

သင့္၌ တစ္ခ်ိဳ႕ေသာကိစၥမ်ားေၾကာင့္ စိတ္ဖိစီးမႈျပႆနာမ်ား ရွိေနပါက ကုသေရးဆရာ သို႔ ဆရာ၀န္၏ အကူအညီရယူရန္ ေဆြးေႏြးသည္မွာ အေကာင္းဆံုးပင္ျဖစ္သည္။

Credit: Hello Health Group