ကေလးငယ္မ်ားတြင္ ဗီဇတစ္ခု ယိုယြင္းမႈေၾကာင့္ ျဖစ္ေပၚလာေသာ ေရာဂါမ်ား

ဗီဇတစ္ခုေျပာင္းလဲျခင္းေရာဂါမ်ားဟာ သေျႏၶသားဖြံ႕ၿဖိဳးခ်ိန္မွာ ဗီဇတစ္ခုယိုယြင္းသြားမႈေၾကာင့္ ရရွိလာေသာ ပံုမွန္မဟုတ္သည့္ျဖစ္စဥ္မ်ားျဖစ္ပါတယ္။ ဗီဇတစ္ခုေျပာင္းလဲေသာေၾကာင့္ရရွိေသာေရာဂါမ်ားမွာ ပံုမွန္အားျဖင့္ မ်ိဳးရုိးလိုက္ေသာေရာဂါမ်ားျဖစ္ၿပီး မိသားစုဝင္တစ္ေယာက္ေယာက္ဆီကေန ရရွိတတ္ပါတယ္။ ဗီဇတစ္ခုယိုယြင္းေျပာင္းလဲျခင္းေၾကာင့္ ရႏိုင္ေသာ ေရာဂါအမ်ိဳးမ်ိဳးရွိပါတယ္။

အျဖစ္မ်ားသည့္ေရာဂါမ်ား

မ်ဳိးရိုးဗီဇတစ္ခုယိုယြင္းေျပာင္းလဲသြားျခင္းေၾကာင့္ ရရွိႏုိင္တဲ့ ေရာဂါေတြအမ်ားႀကီးရွိႏိုင္တဲ့အတြက္ အားလံုးကုိသိရွိႏိုင္ဖုိ႔ကေတာ့ ခဲယဥ္းပါလိမ့္မယ္။ ဒါေပမယ့္ ကၽြႏုပ္တုိ႔ေတြေျဖရွင္းရမယ့္ ေတြ႕ဖူးေနၾက က်န္းမာေရးျပႆနာေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ားက ဗီဇတစ္ခုယိုယြင္းေျပာင္းလဲမႈေၾကာင့္ ရရွိလာတာေတြျဖစ္ႏိုင္ပါတယ္။ ထုိေရာဂါေတြဟာ အျဖစ္မ်ားတတ္ၿပီး လူမ်ဳိး၊ အသားအေရာင္ ေယာက်္ားမိန္းမ မေရြးမွာ ျဖစ္ပြားႏိုင္ပါတယ္။

ဗီဇတစ္ခုတြင္အနာအဆာရွိျခင္းေၾကာင့္ရရွိလာတတ္ေသာ ေရာဂါေတြကေတာ့

ေသြးကင္ဆာ 

ေသြးျဖဴဥကင္ဆာလို႔လည္းသိထားေသာ ေသြးကင္ဆာ၊

မ်က္လံုးအက်ိတ္ကင္ဆာ

မ်က္လံုးတစ္ဖက္ သုိ႔မဟုတ္ ႏွစ္ဖက္စလံုးတြင္ မ်က္ၾကည္လႊာဆဲလ္မ်ား ဆက္လက္မဖြံ႕ထြားမႈေၾကာင့္ ရရွိလာေသာ ကေလးမ်ားတြင္ေတြ႕ရသည့္ ကင္ဆာတစ္မ်ိဳး၊ အသက္ ၆ လႏွင့္ ၃ ႏွစ္ၾကားတြင္ေတြ႕ရၿပီး လူမ်ဳိးမေရြး က်ားမ,မေရြး တူညီစြာျဖစ္ပြားႏိုင္ပါတယ္။

ႂကြက္သားေသျခင္း 

ကြက္သားမ်ားအားနည္းျခင္း၊ ေလ်ာ့ရဲျခင္း၊ ႂကြက္သြားမ်ားတုိသြားျခင္း မာျခင္းမ်ားကဲ့သို႔ေသာ ႂကြက္သားေရာဂါမ်ား။ ထုိေရာဂါမ်ားသည္ တေျဖးေျဖးပိုဆုိးလာကာ တခါတရံအသက္အႏၱရာယ္ထိခိုက္သည္ထိ ျဖစ္ႏုိင္ပါသည္။ ကေလးဘဝတြင္ျဖစ္ေပၚေလ့ရွိၿပီး တခ်ိဳ႕ကလူႀကီးဘဝမွာ ခံစားရတတ္တယ္။ ကေလးမ်ားတြင္ ေတြ႕ရအမ်ားဆံုးမွာ ‘ဒူရွန္’ႂကြက္သားေသျခင္းေရာဂါတစ္မ်ိဳးျဖစ္ၿပီး ေယာက်္ားေလးမ်ားတြင္သာေတြ႕ရေသာ ဆုိးရြားသည့္ေရာဂါတစ္မ်ိဳးျဖစ္ပါသည္။

ေနာက္ထပ္ဗီဇတစ္ခုယုိယြင္းေျပာင္းလဲသြား၍ရေသာ ေရာဂါတစ္မ်ိဳးကေတာ့ အက်ိအခၽြဲရည္မ်ားကုိထုတ္ေပးေသာ ဆဲလ္မ်ား အပြားမ်ားသည့္ မ်ဳိးရုိးလိုက္ေရာဂါတစ္မ်ိဳးျဖစ္တယ္။ ထိုေရာဂါဟာ ခႏၱာကုိယ္မွထြက္သည့္အက်ိအခၽြဲမ်ားကုိ ပ်စ္ခဲသြားေစၿပီး ေလႁပြန္ပိတ္ျခင္းမ်ားျဖစ္ေစႏုိင္တယ္။ အဆုတ္ေရာဂါပိုးဝင္ျခင္း၊ အစာမေၾကျခင္း ႏွင့္ အာဟာရမ်ားကိုေကာင္းစြာမစုပ္ယူႏုိင္ျခင္း စသည္တုိ႔ျဖစ္ေစႏိုင္သည့္အျပင္ အဆုတ္၊ အူစသည့္ အေရးႀကီးအဂၤါမ်ားကို ျပင္းျပင္းထန္ထန္ထိခိုက္ကာ အသက္အႏၱရာယ္ပင္ရွိေစႏိုင္တယ္။

ေသြးမတိတ္ေရာဂါ ေအ 

ေသြးထဲတြင္ပါဝင္သည့္ ေသြးခဲေစေသာပစၥည္းတစ္မ်ိဳး ခ်ိဳ႕တဲ့ေသာေၾကာင့္ ရတတ္တဲ့ ေသြးမတိတ္ေသာေရာဂါတစ္မ်ိဳးျဖစ္တယ္။ ေသြးထြက္ႏုိင္ေခ်မ်ားေစၿပီး ေရာဂါရွင္၏ ႂကြက္သားမ်ား အဆစ္မ်ားတြင္ အလြယ္တကူ အညိဳအမဲစြဲျခင္း၊ ေသြးယုိျခင္းမ်ားျဖစ္ႏုိင္ပါတယ္။ မ်ိဳးရုိးဗီဇဆက္ခံသည့္ ပံုစံအရ ထုိေရာဂါသည္ ေယာက်္ားေလးမ်ားတြင္သာျဖစ္ပြားတတ္တဲ့ ေရာဂါတစ္မ်ိဳးျဖစ္တယ္။ ‘သယ္လက္စ္ဆီးမီးယား’ လို႔ေခၚေသာေသြးအားနည္းေရာဂါတမ်ိဳး – ေသြးနီဥေတြ ပံုစံမမွန္ၾကေသာေၾကာင့္ ေအာက္စီဂ်င္မသယ္ႏုိင္ေတာ့ေသာ ေသြးေရာဂါတစ္မ်ိဳးျဖစ္ပါတယ္။

ဘာေၾကာင့္ထိုေရာဂါေတြရရသလဲ

ထုိေရာဂါေတြဟာ ဟိုးတခ်ိန္တုန္းကျဖစ္ေပၚခဲ့တဲ့ ဗီဇတစ္ခုယုိယြင္းမႈေၾကာင့္ျဖစ္လာရၾကတာပါ။ ဘာေၾကာင့္ ထိုဗီဇယုိယြင္းခဲ့ရလဲ ဆုိတာကိုေတာ့ ေခတ္သစ္သိပၸံပညာေတာင္ နားမလည္ႏုိင္ေသးပါဘူး။ သို႔ေပမယ့္ ဗီဇတစ္ခုတည္းမွာသာ ျဖစ္ပြားတာျဖစ္တာေၾကာင့္ ဘယ္လိုကေလးမ်ိဳးေတြဟာ ထုိကဲ့သို႔ေရာဂါေတြ ရႏုိင္ေျခပိုမ်ားလည္းဆုိတာကုိေတာ့ တျဖည္းျဖည္းရွာေဖြႏုိင္လာၾကပါတယ္။

အခုကၽြႏု္ပ္တုိ႔ေတြအကုန္လံုးဟာ ၅ ခုကေန ၁၀ ခုေသာ ယိုယြင္းေနတဲ့ ‘အလႊမ္းမိုးခံဗီဇ’ေတြနဲ႔ ေလၽွာက္သြားရွင္သန္ေနၾကတာပါ၊ ဒါေပမယ့္ က်ႏု္ပ္တုိ႔မွာထိုေရာဂါေတြမျဖစ္ရျခင္းကေတာ့ က်ႏု္ပ္တုိ႔သယ္ေဆာင္ထားတာတဲ့ ယုိယြင္းေနတဲ့ ဗီဇေလးက တစ္ခုထဲသာျဖစ္ၿပီး ထိုဗီဇေလးက ‘အဖံုးလႊမ္းခံထားရတဲ့ဗီဇ’မုိ႔လို႔ပါ၊ ထိုဗီဇေတြက လႊမ္းမုိးႏုိင္ျခင္းမရွိတဲ့ ဗီဇေတြျဖစ္တဲ့အတြက္ ေရာဂါမရၾကဘဲ က်ႏု္ပ္တုိ႔ေတြဟာ ေရာဂါျဖစ္ေစႏိုင္တဲ့ ဗီဇေတြကိုသယ္ေဆာင္ထားရံုသာျဖစ္ပါတယ္။ ဒါေပမယ့္ က်ႏု္ပ္တုိ႔လိုပဲ ထိုဗီဇကိုသယ္ေဆာင္လာသူနဲ႔ သားသမီးရ႐ွိခဲ့မယ္ဆုိရင္ေတာ့ အဲ့ကေလးမွာ မိဘႏွစ္ပါးဆီကေန ထိုဗီဇေတြကိုဆက္ခံၿပီး ေရာဂါရသြားႏိုင္ေခ် ၂၅ရာခိုင္ႏႈန္းရွိပါတယ္။

မိဘတစ္ေယာက္ထဲဆီကပဲ ယိုယြင္းေနတဲ့ဗီဇေလးရရံု ေရာဂါျဖစ္ဖုိ႔လံုေလာက္တဲ့ မ်ိဳးရုိးဗီဇဆုိင္ရာေရာဂါေတြလည္းရွိပါေသးတယ္။ ဒါေၾကာင့္မိဘေတြအေနနဲ႔ အေကာင္းဆံုးကေတာ့ ကေလးေတြရဲ႕ေရာဂါေတြကိုေစာေစာစီးစီးသိရွိျပီး ကေလးအတြက္ အေကာင္းဆံုးကုသမႈေတြခံယူဖို႔ အသင့္ျဖစ္ေနရန္လိုပါတယ္။

ေရာဂါေတြကိုေစာစီးစြာသိရွိဖို႔

ဒီလိုေရာဂါေတြဟာ ကေလးေမြးဖြားလာျပီးမွ သိရွိႏိုင္တာပါ။ တခ်ိဳ႕အနည္းငယ္ကုိသာ ကိုယ္၀န္ေဆာင္ခ်ိန္မွာ သိႏိုင္ပါတယ္။ ေစာေစာစီးစီးရွာေဖြသိရွိျခင္းက ကုသေျဖရွင္းဖုိ႔အတြက္အေရးၾကီးပါတယ္။ မိဘတခ်ိဳ႕ ထုိစစ္ေဆးျခင္းေတြကိုလုပ္ဖုိ႔ပူပန္ေတြေဝႏိုင္ခ်ိန္ဟာ အမွန္ေတာ့ ကေလးေလးအတြက္က လိုအပ္တဲ့ကုသမႈေတြနဲ႔ ေစာင့္ေရွာက္မႈေတြေပးဖို႔ အသည္းအသန္ျဖစ္ေနသင့္တဲ့အခ်ိန္ေတြျဖစ္ေနပါၿပီ။