ကိုယ္ဝန္ရဖို႔ဆိုေပမယ့္ ရွိေနသင့္တဲ့ အာဟာရတန္ဖိုးမ်ား

ကိုယ္အေလးခ်ိန္ေလ်ာ့က်ေစဖို႔ အခ်ိန္နဲ႔ နညး္စနစ္က်က်လုပ္ေဆာင္္နုိင္မွသာ ကုိယ္ဝန္ေဆာင္ခ်ိန္မွာ က်န္းမာတဲ့ မိခင္ေလာင္းတစ္ေယာက္အျဖစ္ အက်ိဳးျဖစ္ထြန္းေစမွာပါ။

ကိုယ္ဝန္ရဖို႔ ေမေမတို႕အေနနဲ႔ ကိုယ္အေလးခ်ိန္ေလ်ာ့ခ်ဖို႔ လိုတယ္ဆိုေပမယ့္ လိုအပ္တဲ့ အာဟာရေလ်ာ့က်ေစမယ့္ စားေသာက္မႈပံုစံမ်ိဳးေတြ မျဖစ္ဖို႔လိုပါတယ္။ ကိုယ္အေလးခ်ိန္ ျမန္ျမန္က်ဆင္းေနရင္ေတာ့ အဲ့ဒါက ဇီဝကမၼျဖစ္စဥ္ေတြနဲ႔ အာဟာရစနစ္ကို ရႈပ္ေထြးပ်က္စီးေစပါတယ္။ အဲ့ဒါေၾကာင့္ တစ္ပတ္ကို ၁ကီလိုဂရမ္ အေလးခ်ိန္ေလာက္ပဲ ခ်သင့္ပါတယ္။

ပံုမွန္ထက္ ကိုယ္အေလးခ်ိန္မ်ားျခင္းဟာ ကိုယ္ဝန္ေဆာင္စဥ္ကာလအတြင္း ေသြးေပါင္ခ်ိန္နဲ႔ ဆီးခ်ိဳ ျမင့္တက္ႏိုင္ေစသည့္ အျပင္ ကိုယ္ဝန္ေဆာင္စဥ္ကာလမွာလည္း အခက္အခဲမ်ား ျဖစ္ေပၚေစနုိင္ပါတယ္။ ဒါေပမယ့္ သၾကားဓာတ္ေတြပါဝင္တဲ့ အစားအေသာက္ေတြကိုေလ်ာ့ခ်တာျပႆနာ မရွိေပမယ့္ အာဟာရျဖစ္ေစမယ့္ အစားအေသာက္ေတြကိုေတာ့ အခ်ိဳးညီညီစားေသာက္ေပးသင့္ပါတယ္။

ေနာက္ျပီး ကိုယ္ဝန္ရလာတဲ့အခါ ကိုယ္အေလးခ်ိန္မ်ားတာနဲ႔ နည္းလြန္းတာဟာ ကိုယ္ဝန္ကို ထိခိုက္ေစနုိင္တာေၾကာင့္ သင့္တင့္တဲ့ ကိုယ္အေလးခ်ိန္ရရွိေအာင္ လုပ္ေဆာင္ထားသင့္ပါတယ္။ မွန္ကန္တဲ့ ကိုယ္အေလးခ်ိန္ရရွိေစဖို႔အတြက္ ဆရာဝန္နဲ႔ေတြ႔ဆံုျပီး အၾကံဉာဏ္ယူနုိ္င္ပါတယ္။ အာဟာရတန္ဖိုးလည္း မေလ်ာ့၊ ကိုယ္အေလးခ်ိန္လည္း က်ဆင္းေစဖို႔ စားေသာက္မႈပံုစံကေတာ့ ေျပာင္းကိုေျပာငး္ရမွာပါ။ ေနာက္ျပီး ကိုယ္အေလးခ်ိန္ေလ်ာ့က်ေစဖို႔ အခ်ိန္နဲ႔ နညး္စနစ္က်က်လုပ္ေဆာင္္နုိင္ဖို႔လည္း လိုအပ္ပါတယ္။ ဒါမွသာ ကုိယ္ဝန္ေဆာင္ခ်ိန္မွာ က်န္းမာတဲ့ မိခင္ေလာင္းတစ္ေယာက္အျဖစ္ အက်ိဳးျဖစ္ထြန္းေစမွာပါ။

Credit: Kalay