ကေလးေလး ကိုယ္ခံအား ေကာင္း၊မေကာင္း အခုပဲအေျဖရွာရေအာင္

ကေလး မၾကာခဏ ဖ်ားနာခဲ့ပါက ကိုယ္ခံအားနည္း၍ျဖစ္ေၾကာင္း သိႏိုင္ပါသည္။ ကေလးမ်ားအတြက္ လိုအပ္တဲ့ ဗီတာမင္ဓါတ္မ်ားစြာ ပါဝင္တဲ့ အစားအစာမ်ားကို စားသံုးေစပါ။

ေဆာင္းတြင္းဝင္လာျပီဆိုေတာ့ ဖ်ားနာတာနဲ႕ ႏွာေစး၊ ေခ်ာင္းဆိုးတာေတြကို ေမေမတို႔ ကေလးရဲ႕ေန႕စဥ္ဘဝမွာ မၾကာခဏဆိုသလို ေတြ႕ျမင္ရမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒါကဘာလို႕လဲဆိုေတာ့ ကေလးအရြယ္မွာ ကိုယ္ခံစြမ္းအားဟာ ဖြံ႕ျဖိဳးဆဲကာလျဖစ္တာေၾကာင့္ပါ။ ဒီအခ်ိန္မွာ ကေလးေရာ ကိုယ္ခံအား ဘယ္ေလာက္ေကာင္းလဲ မသိခ်င္ဘူးလား။  ေမေမတို႕ ေမးခြန္းေလးေတြ  ေျဖၾကည့္ရေအာင္ေလ။ စာရြက္တစ္ရြက္ကိုယူျပီး အေျဖေတြကို ခ်ေရးထားဖို႕ မေမ့နဲ႕ေနာ္။ Quiz အဆံုးမွာ အေျဖေလးေတြေပးထားလို႕ တိုက္ၾကည့္ႏိုင္ပါတယ္ေနာ္။ ကဲ အဆင္သင့္ျဖစ္ျပီလား ?

 

၁။ ကေလး တစ္ေန႕ ႏို႕ဘယ္ႏွစ္ခြက္ေသာက္ေလ့ရွိသလဲ

(က) ႏြားႏို႕မေသာက္ပါ။

(ခ) တစ္ေန႕ တစ္ဖန္ခြက္

(ဂ) တစ္ေန႕ ႏွစ္ဖန္ခြက္

 

၂။ သာမန္ဖ်ားနာျခင္း သို႕မဟုတ္ တုပ္ေကြး ဘယ္ႏွစ္ခါျဖစ္ေလ့ရွိသလဲ

(က) မၾကာခဏ

(ခ) တစ္ခါတစ္ရံ

(ဂ) ျဖစ္ခဲသည္ သို႕မဟုတ္ မျဖစ္ပါ

 

၃။ သစ္သီးဝလံ သို႕မဟုတ္ အသီးအရြက္ ဘယ္ႏွစ္ၾကိမ္စားေလ့ရွိသလဲ

(က) လံုးဝမစားသည့္နီးပါး (သုိ႔) တစ္ပတ္လွ်င္ တစ္ၾကိမ္သာ အမ်ားဆံုးစားသည္ (သို႔) အစားအေသာက္ အရမ္းေရြးသည္။

(ခ) တစ္ပတ္လွ်င္ ၄ ၾကိမ္ႏွင့္ ၅ ၾကိမ္အၾကား စားသည္။

(ဂ) ေန႕စဥ္စားသည္။ (ဟင္းသီးဟင္းရြက္မ်ားသည္ ကေလးမ်ား ေန႕စဥ္စားသည့္အစားအစာထဲတြင္ မရွိမျဖစ္ပါဝင္ရန္ လိုအပ္သည္။ )

 

၄။ ကေလး ေမာပန္းလြယ္ပါသလား

(က) ေန႕စဥ္လိုလို ေမာပန္းႏြမ္းနယ္ေၾကာင္း ျငီးတြားတတ္သည္။

(ခ)  ကိုယ္လက္လႈပ္ရွားမႈ ျပင္းထန္သည့္အခါ၊ ကစားခ်ိန္ၾကာျမင့္သည့္အခါမွသာ  ေမာပန္းတတ္သည္။

(ဂ) တစ္ခါမွ မေမာပန္းပါ။ (အျမဲတက္ၾကြေနျပီး ဘယ္ေတာ့မွ မေမာဟိုက္တတ္ပါ။)

 

၅။ တစ္ပတ္မွာ ဘယ္ႏွစ္ၾကိမ္ အျပင္ထြက္ျပီး ကစားေလ့ရွိသလဲ သို႕မဟုတ္ ကိုယ္လက္လႈပ္ရွားေလ့ရွိသလဲ

(က) မကစားတတ္ပါ။

(ခ) တစ္ပတ္လွ်င္ ၁ ၾကိမ္ မွ ၂ ၾကိမ္

(ဂ) တစ္ပတ္လွ်င္ ၄ ၾကိမ္ မွ ၅ ၾကိမ္။ ကေလးႏွင့္အတူ ပန္းျခံအလည္သြားျခင္း သို႕မဟုတ္ လမ္းေလွ်ာက္ထြက္ျခင္း ျပဳလုပ္ေပးသည္။

 

၆။ ခ်ိဳခ်ဥ္၊ အခ်ိဳရည္ႏွင့္ သေရစာမုန္႕မ်ားကို ဘယ္ႏွစ္ၾကိမ္ေကၽြးေလ့ရွိသလဲ

(က) ေန႕စဥ္ေကၽြးသည္။

(ခ) တစ္ပတ္လွ်င္ ၂ ၾကိမ္ မွ ၃ ၾကိမ္

(ဂ) တစ္ပတ္လွ်င္ တစ္ၾကိမ္မွ်သာ။

 

 ၇။ တစ္ေန႕ဘယ္ႏွစ္နာရီအိပ္ပါသလဲ

(က) ၅ နာရီေအာက္

(ခ) ၅ နာရီမွ ၇ နာရီအထိ

(ဂ) ၁၀ နာရီေက်ာ္

 

၈။ လြန္ခဲ့ေသာ ၆ လအတြင္း ဘယ္ႏွစ္ၾကိမ္ ဖ်ားနာခဲ့သလဲ

(က) အနည္းဆံုး ၁၀ ၾကိမ္ႏွင့္ ၁၀ ၾကိမ္အထက္

(ခ) ၁၀ ၾကိမ္ေအာက္

(ဂ) မၾကာခဏမဖ်ားပါ။

 

မွတ္ခ်က္။ ။ အဆိုပါ quiz ျဖစ္ေျမာက္ေအာင္ FrieslandCampina Myanmar မွ ကူညီေပးျခင္းျဖစ္ပါသည္။ Quiz ကို ေဆးပညာဆိုင္ရာကၽြမ္းက်င္ပညာရွင္မ်ားႏွင့္ အတည္ျပဳခဲ့ျပီး အသိပညာေပးရည္ရြယ္ခ်က္ျဖင့္သာ ဖန္တီးခဲ့ျခင္းျဖစ္ပါသည္။ ဆရာဝန္ သို႕မဟုတ္ က်န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္သူမ်ား၏ အၾကံဥာဏ္မ်ားကို အစားထိုးရန္မရည္ရြယ္ပါ။ ထူးျခားေသာက်န္းမာေရးအေျခအေနမ်ားကို ဆရာဝန္ သို႕မဟုတ္ က်န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္သူမ်ားႏွင့္သာ ေဆြးေႏြးတိုင္ပင္ပါ။

 

 

 (က) အမ်ားဆံုးရရွိသူ

ကေလးရဲ႕ ကိုယ္ခံစြမ္းအားနဲ႕ပတ္သက္ျပီး အထူးဂရုစိုက္ေပးဖို႕ လိုအပ္ေနပါျပီ

ကေလးရဲ႕ လက္ရွိေနထိုင္မႈပံုစံမွာ က်န္းမာေရးႏွင့္မသင့္ေလ်ာ္ေသာအခ်က္မ်ားစြာ ေတြ႕ရွိပါသည္။ အဆိုပါအခ်က္မ်ားေၾကာင့္ ကိုယ္ခံအားနည္းျပီး မၾကာခဏဆိုသလို ဖ်ားနာရျခင္း ျဖစ္သည္ဟု ဆိုႏိုင္ပါသည္။ ကိုယ္ခံအားေကာင္းမွသာလွ်င္ ေရာဂါဘယမ်ားကို ကာကြယ္တားဆီးေပးႏိုင္ျပီး ကေလးမ်ားအေနျဖင့္ ရုပ္ပိုင္းဆိုင္ရာအရေသာ္လည္းေကာင္း စိတ္ပိုင္းဆိုင္ရာအရေသာ္လည္းေကာင္း က်န္းမာၾကံ႕ခိုင္ျပီး ေပ်ာ္ရႊင္ႏိုင္ပါမည္။ ဒါေပမဲ့ အရမ္းစိတ္မပူလိုက္ပါနဲ႕။ ဒါေတြကို အခုပဲမွတ္သားထားျပီး ကေလးက်န္းမာေရးကို ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲဖို႕ ဘယ္ေတာ့မွေနာက္မက်ပါဘူး။ ကေလးမ်ားရဲ႕ ကိုယ္ခံအားစနစ္ကို အေကာင္းဆံုးျမွင့္တင္ေပးႏိုင္သည့္ နည္းလမ္းအခ်ိဳ႕မွာ ေအာက္ပါအတိုင္းျဖစ္သည္။

·         ႏို႕ေသာက္ျခင္း

ႏြားႏို႕တြင္ ကေလးမ်ားရဲ႕ အလံုးစံုဖြံ႕ျဖိဳးတိုးတက္မႈအတြက္ မရွိမျဖစ္လိုအပ္ေသာ ကယ္လ္ဆီယမ္၊ ဗီတာမင္ ဒီ ႏွင့္ ပိုတက္ဆီယမ္တို႕ကဲ့သို႕ ထိပ္တန္းအာဟာရဓာတ္မ်ား ပါဝင္ရာ တစ္ေန႕လွ်င္ ႏြားႏို႕ ႏွစ္ခြက္ေသာက္သင့္ေၾကာင္း ဆရာဝန္မ်ားက အၾကံျပဳၾကသည္။ ကိုယ္ခံအားတည္ေဆာက္ရာ၌ အေရးပါေသာအာဟာရဓာတ္မ်ားျဖစ္သည့္ ဇင့္ႏွင့္ ဗီတာမင္ (D, A, B6) မ်ား ပါဝင္ေသာ ႏို႕မႈန္႕ကို Dutch Lady (FrieslandCampina) မွ မိသားစုေသာက္ဘူးႏွင့္ ကေလးမ်ား ေက်ာင္းသြားရာတြင္  ေပါ့ေပါ့ပါးပါးသယ္ေဆာင္ႏိုင္သည့္ အထုပ္ေသး ဟူ၍ ထုပ္ပိုးမႈပံုစံႏွစ္မ်ိဳးျဖင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ မိတ္ဆက္ထားသည္။

·      အာဟာရမွ်တစြာစားသံုးျခင္း

သန္႕စင္ျပီးသၾကား၊ ျပည့္ဝဆီ၊ အေရာင္ဆိုးေဆး၊ ဖန္တီးထားေသာအရသာမ်ားႏွင့္ ျပဳလုပ္ထားေသာ အသင့္စားအစားအစာမ်ားႏွင့္ အခ်ိဳရည္မ်ားထက္ ဗီတာမင္ႏွင့္ သတၱဳဓာတ္မ်ား ၾကြယ္ဝစြာပါဝင္ျပီး သဘာဝအတိုင္းျပဳလုပ္ထားသည့္ အစားအစာမ်ားကို ေရြးခ်ယ္စားသံုးဖို႕ ကေလးအား ဂရုစိုက္ေပးပါ။ ေရရွည္မွာ အက်ိဳးမ်ားသည္ကို ေတြ႕ရပါလိမ့္မည္။

·      ေန႕စဥ္ အျပင္ထြက္လမ္းေလွ်ာက္ဖို႕ သို႕မဟုတ္ အားကစားတစ္ခုခုျပဳလုပ္ဖို႕ စီစဥ္ပါ

ဒီလိုျပဳလုပ္ျခင္းက ကေလးရဲ႕ႏွလံုးက်န္းမာေရးကို ပိုမိုေကာင္းမြန္ေစျပီး အရိုးနဲ႕ၾကြက္သားေတြကို သန္စြမ္းက်န္းမာေစသည့္အျပင္ ေရာဂါအေတာ္ေတာ္မ်ားမွလည္း ကာကြယ္ေပးႏိုင္ပါသည္။

·     ေကာင္းမြန္စြာအနားယူျခင္း

ကေလးရဲ႕ အိပ္စက္မႈလံုေလာက္ပါေစ။ အိပ္ေရးမဝသည့္အခါ ဖ်ားနာျခင္းႏွင့္ ေရာဂါဘယမ်ား ပိုမုိျဖစ္လြယ္ျပီး ပင္ပန္းႏြမ္းနယ္ျခင္းကို တိုက္ထုတ္ေပးႏိုင္ေသာ ဆဲလ္မ်ားထုတ္လုပ္မႈကို ေလ်ာ့နည္းေစပါသည္။

 

Mostly B

() အမ်ားဆံုးရရွိသူမ်ား

ကေလးရဲ႕ ကိုယ္ခံအားစနစ္ဟာ ေကာင္းမြန္ပါတယ္ ဒါေပမယ့္

မလံုေလာက္ပါ။ ကေလးရဲ႕ လက္ရွိလူေနမႈပံုစံတြင္ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲႏိုင္မည့္ အခ်က္တစ္ခ်ိဳ႕ကို  ေတြ႕ပါသည္။ ကိုယ္လက္လႈပ္ရွားအားကစားျပဳလုပ္ျခင္း သို႕မဟုတ္ အျပင္ထြက္၍ကစားျခင္းတို႕ကို ပိုမိုျပဳလုပ္ေစလိုပါသည္။ သစ္သီးဝလံႏွင့္ အသီးအရြက္မ်ားတြင္ ဗီတာမင္ႏွင့္ သတၱဳဓာတ္မ်ား ၾကြယ္ဝစြာ ပါဝင္ရာ ၄င္းတို႕ကို ေန႕စဥ္စားသံုးေပးဖို႕ ကေလးအား တိုက္တြန္းပါ။ အိပ္ခ်ိန္လံုေလာက္မႈရွိပါေစ။ အိပ္ေရးမဝသည့္အခါ ပင္ပန္းႏြမ္းနယ္မႈကို တိုက္ထုတ္ေပးသည့္ ဆဲလ္မ်ားထုတ္လုပ္မႈ ေလ်ာ့နည္းျပီး ပင္ပန္းႏြမ္းနယ္မႈကို ပိုမိုခံစားရႏိုင္သည္။

ကေလး မၾကာခဏ ဖ်ားနာခဲ့ပါက ကိုယ္ခံအားနည္း၍ျဖစ္ေၾကာင္း သိႏိုင္ပါသည္။ ႏို႕တြင္ ကေလးမ်ား၏ ကိုယ္ခႏၶာဖြံ႕ျဖိဳးတိုးတက္မႈကို အားေပးေသာ ကယ္လ္ဆီယမ္၊ ဗီတာမင္ ဒီ  ႏွင့္ ပိုတက္ဆီယမ္မ်ားကဲ့သို႕ ထိပ္တန္းအာဟာရဓာတ္မ်ား ပါဝင္သည့္အတြက္ ႏို႕မ်ားမ်ားေသာက္ေပးဖို႕ အၾကံျပဳလိုပါသည္။ (တစ္ေန႕ ေသာက္သံုးသင့္သည့္ပမာဏမွာ ႏွစ္ခြက္ျဖစ္သည္) ကိုယ္ခံအားတည္ေဆာက္ရာ၌ အေရးပါေသာအာဟာရဓာတ္မ်ားျဖစ္သည့္ ဇင့္ႏွင့္ ဗီတာမင္ (D, A, B6) မ်ား ပါဝင္ေသာ ႏို႕မႈန္႕ကို Dutch Lady (FrieslandCampina) မွ မိသားစုေသာက္အထုပ္ၾကီးႏွင့္ ကေလးမ်ား ေက်ာင္းသြားရာတြင္ ေပါ့ေပါ့ပါးပါးသယ္ေဆာင္ႏိုင္သည့္ အထုပ္ေသးဟူ၍ ထုပ္ပိုးမႈပံုစံႏွစ္မ်ိဳးျဖင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ မိတ္ဆက္ထားသည္။