အမႊာပူး ကိုယ္၀န္ေဆာင္တယ္ ဆုိတာဘာလဲ

အျမႊာကိုယ္ဝန္ေဆာင္ျခင္း ဆိုတာဘာလဲ။ သူဟာ ကေလးနဲ႔ မိခင္ က်န္းမာေရးကို ထိခိုက္ေစႏိုင္ပါသလား။ ဒီေဆာင္းပါးမွာေတာ့ အထက္ေဖၚျပပါ အခ်က္ေတြကို ရွင္းလင္းေဖၚျပမွာ ျဖစ္ၿပီး အျမႊာကိုယ္ဝန္ေဆာင္ျခင္းရဲ႕ လကၡဏာေတြကို ေဖၚျပမွာ ျဖစ္ပါတယ္။

အျမႊာကိုယ္ဝန္ေဆာင္ျခင္း ဆိုတာဘာလဲ။

အျမႊာကိုယ္ဝန္ေဆာင္ျခင္းဆိုတာ သင့္မွာ ကေလးႏွစ္ေယာက္နဲ႔အထက္ ကိုယ္ဝန္ေဆာင္ျခင္းကိုဆိုလိုတာ ျဖစ္ပါတယ္။ သင့္ဝမ္းဗိုက္ထဲမွာရွိတဲ့ ကေလးအေရအတြက္ေပၚမူတည္ၿပီး အျမႊာကိုယ္ဝန္ေဆာင္ျခင္း အမ်ိဳးမ်ိဳးရွိပါတယ္။
• ကေလးႏွစ္ေယာက္ – အျမႊာ
• ၃ ေယာက္ – ၃ ျမႊာပူး
• ၄ ေယာက္ – ၄ ျမႊာပူး
• ၅ ေယာက္ – ၅ ျမႊာပူး
• ၆ ေယာက္ – ၆ ျမႊာပူး
• ၇ ေယာက္ – ၇ ျမႊာပူး

အျမႊာကိုယ္ဝန္ေဆာင္ျခင္းေၾကာင့္ မိခင္နဲ႔ကေလးကို  ဘယ္လိုအႏၲရာယ္ျဖစ္လာနိုင္ပါသလဲ။

• အခ်ိန္မတန္ပဲ ကေလးေမြးျခင္း – သင္ဟာ ဗိုက္ထဲမွာ ကေလးတစ္ေယာက္မက ရွိေနၿပီဆိုရင္ အခ်ိန္မတန္မီ ေစာေမြးႏိုင္ပါတယ္။ အခ်ိန္မတန္ပဲ ေစာေမြးတဲ့ ကေလးေတြဟာ သူတို႔ ကိုယ္ခႏၶာ အျပည့္အဝဖြ႔ံၿဖိဳးမႈ မရွိခင္မွာ ေမြးလာၾကတာျဖစ္ပါတယ္။ အျဖစ္မ်ားတဲ့ ျပႆနာေတြကေတာ့ ကေလး ကို္ယ္အေလးခ်ိန္နည္းျခင္း၊ အရြယ္ေသးျခင္းနဲ႔ အသက္ရွဴဖို႔၊ စားဖုိ႔၊ ေရာဂါပိုးတိုက္ထုတ္ဖို႔နဲ႔ ေႏြးေထြးေအာင္ေနဖို႔ေတြမွာ အကူအညီလိုအပ္ျခင္းေတြ ျဖစ္ပါတယ္။ ၂၈ ပတ္မတိုင္ခင္ ေစာေမြးတဲ့သူေတြမွာ အထက္ေဖၚျပပါ အခ်က္ေတြဟာ အလြန္အျဖစ္မ်ားပါတယ္။
• ကိုယ္ဝန္ေဆာင္ျခင္းေၾကာင့္ ျဖစ္ပြားေသာ ေသြးတိုးျခင္း
ကေလးတစ္ေယာက္ထက္ပိုၿပီး ကိုယ္ဝန္ေဆာင္ထားတဲ့ မိခင္ေတြဟာ ပံုမွန္ မိခင္ေတြထက္ ကိုယ္ဝန္ေဆာင္ခ်ိန္မွာ သံုးဆ ပိုမိုေသြးတိုးႏိုင္ေျခ ရွိပါတယ္။
• ေသြးအားနည္းျခင္း – အျမႊာကိုယ္ဝန္ေဆာင္ထားတဲ့ မိခင္ေတြဟာ ပံုမွန္မိခင္ေတြထက္ ႏွစ္ဆ ပိုမို ေသြးအားနည္းႏိုင္ပါတယ္။
• ကေလးခ်ဳိ႕ယြင္းမႈမ်ား – အျမႊာကိုယ္ဝန္ေဆာင္ျခင္းေၾကာင့္ ေမြးလာတဲ့ကေလးေတြမွာ ေမြးရာပါ ခ်ိဳ႕ယြင္းမႈေတြ ျဖစ္တဲ့ neural tube defects, spina bifida၊ အစာေခ်လမ္းေၾကာင္းနဲ႔ ႏွလံုးေရာဂါေတြ ျဖစ္ပြားႏိုင္ေျခ ရွိပါတယ္။
• ကိုယ္ဝန္ပ်က္က်ျခင္း – ပထမ သံုးလမွာ အမ်ိဳးသမီးတစ္ေယာက္ဟာ အျမႊာကိုယ္ဝန္ေဆာင္ထားတယ္ဆိုရင္ vanishing twin syndrome လို႔ ေခၚတဲ့ အေျခအေနတစ္ခုကို ခံစားရႏိုင္ပါတယ္။ ဒီအေျခအေနကေတာ့ ကေလးတစ္ေယာက္ထက္ပိုရွိခဲ့ရင္ ပ်က္က်ႏိုင္တာကို ဆိုလိုပါတယ္။
• Twin to twin transfusion syndrome (အျမြာသေႏၶသားမွာေသြးစီးဆင္းမႈမမွ်တမႈေရာဂါလကၡဏာစု)
• ပံုမွန္ပမာဏ မဟုတ္တဲ့ ေရျမႊာ
• ခြဲေမြးျခင္း – ပံုမွန္မဟုတ္တဲ့ ပံုစံရွိေနတဲ့ ကေလးတစ္ေယာက္ဆိုရင္ ခြဲေမြးရႏိုင္ေျခ ရွိပါတယ္။
• ေမြးၿပီးေသြးဆင္းျခင္း – ကေလးေမြးအၿပီးမွာ အျမႊာကိုယ္ဝန္ေဆာင္ထားတဲ့ မိခင္ဟာ ေသြးဆင္းႏုိင္ပါတယ္။ အခ်င္းက ႀကီးမားၿပီး သားအိမ္က လိုအပ္တာထက္ ပိုမို ဆန္႔ထုတ္ရလို႔ပဲ ျဖစ္ပါတယ္။

အျမႊာကိုယ္ဝန္ေဆာင္ျခင္းရဲ႕ လကၡဏာေတြက ဘာေတြလဲ။

အမ်ိဳးသမီးတစ္ေယာက္ခ်င္းစီရဲ႕ ကို္ယ္ခႏၶာဟာ ကြဲျပားျခားနားတာေၾကာင့္ အျမႊာကိုယ္ဝန္ေဆာင္ျခင္းဟာလည္း ေအာက္ပါ လကၡဏာေတြနဲ႔ လာတတ္ပါတယ္။
• သားအိမ္က ေမွ်ာ္လင့္ထားတာထက္ ပုိမိုႀကီးမားလာႏိုင္ပါတယ္။
• ကိုယ္ဝန္ရွိလို႔ မနက္မွာ အန္ျခင္းေတြ ပိုမိုျဖစ္ႏိုင္ပါတယ္။
• အစာစားခ်င္စိတ္ ပိုမ်ားႏိုင္ပါတယ္။
• ကိုယ္အေလးခ်ိန္ တက္လာႏိုင္ပါတယ္။ အထူးသျဖင့္ ကိုယ္ဝန္စစေဆာင္ခ်င္း လေတြမွာ ပိုတက္လာႏိုင္ပါတယ္။
• ဝမ္းဗိုက္ရဲ႕တစ္ခ်ိန္တည္းမွာ မတူညီတဲ့ အစိတ္အပိုင္းေတြ လႈပ္တာကိုလည္း ခံစားရႏိုင္ပါတယ္။

တစ္ခါတည္းနဲ႔ ကေလးတစ္ေယာက္ထက္ ပိုရျခင္းဟာ ေပ်ာ္ရႊင္ စိတ္လႈပ္ရွားဖြယ္ေကာင္းေသာ္လည္း အျမႊာကိုယ္ဝန္ေဆာင္ျခင္းဟာ မိခင္ေရာကေလးေတြကို ပါ ထိခိုက္မႈေတြ ရွိႏိုင္ပါတယ္။ သင့္မွာ အျမႊာကိုယ္ဝန္ရွိတယ္လို႔ ထင္ခဲ့ရင္ ဆရာဝန္ (သို႔) က်န္းမာေရး ေစာင့္ေရွာက္သူကို ဆက္သြယ္ၿပီး အၾကံဥာဏ္ေတာင္းခံသင့္ပါတယ္။