ေမြးလမ္းေၾကာင္းခ်ဲ႔ျခင္းနွင့္ ပတ္သက္ျပီး အေမမသိေသာအရာ

မီးဖြားရလြယ္ေစဖို႔ ေမြးလမ္းေၾကာင္းကို ခြဲစိတ္ျဖတ္ေတာက္ျခင္းကို Episiotomyလို႔ေခၚပါတယ္။ ကေလးေမြးဖြားရ ပိုမိုလြယ္ကူေစပါတယ္။

အရင္က နည္းလမ္းမ်ား

လြန္ခဲ့တဲ့ဆယ္စုႏွစ္ေတြကတည္းက သံုးခဲ့ၾကပါတယ္။ ဒီနည္းလမ္းကို သံုးရတာက အေၾကာင္းျပခ်က္ေကာင္းေတြရွိပါတယ္။

အရင္တုန္းက ဒီနည္းလမ္းဟာ ကေလးေမြးခ်ိန္မွာ မအဂါၤနာက်င္ျခင္းကို ကာကြယ္ေပးႏိုင္ဖို႔ ကူညီေပးပါတယ္။

သဘာ၀အတုိင္းေမြးတာထက္ ပိုသက္သာႏိုင္ပါတယ္ ။ပညာရွင္ေတြက ဒီနည္းလမ္းနဲ႔ေမြးျပီးေနာက္ပိုင္း လိင္ကိစၥေတြမွာ နာက်င္မႈေတြ ကိုယ့္ကိုယ္ကိုယ္မထိန္းခ်ဳပ္ႏိုင္မႈေတြကို ေလွ်ာ့ခ်ေပးႏိုင္တယ္ဆိုပါတယ္။ ဒီနညး္လမ္းက သဘာ၀အတုိင္းေမြးတာထက္ပိုေကာင္းတယ္ ဆိုၾကပါတယ္။

Episotomyနည္းလမ္းမ်ား

ေလ့လာခ်က္ေတြအရ နည္းနည္းေတာ့ ေမြးလမး္ေၾကာင္းခဲ်႕ေပးရပါတယ္။ သဘာ၀အတိုင္းေမြးရင္ေတာင္မွေပါ့။ ပံုမွန္အတိုင္းနာက်င္မႈေတြက စအိုၾကြက္သား၊ အတြင္းနံရံ စတာေတြကို ထိန္းခ်ဳပ္ရာမွာ ျပႆနာရွိႏိုင္ပါမယ္။ episotomyနည္းလမ္းႏွစ္ခုကေတာ့ ကန္လန္႔ျဖတ္ေတာက္ျခင္းနဲ႔ ပံုမွန္ျဖတ္ေတာက္ျခင္းျဖစ္ပါတယ္။

ကန္႔လန္႔ျဖတ္ေတာက္ျခငး္ဟာ ပြင့္ေနတဲ့မအဂါၤအလယ္ပိုင္းမွ ေအာက္တည့္တည့္စအို၀ဆီ ခြဲစိတ္ျဖတ္ေတာက္တာျဖစ္ပါတယ္။ အေမရိကန္နဲ႔ ကေနဒါမွာ အမ်ားဆံုးသံုးပါတယ္။ သူ႔ရဲ႕အားသာခ်က္က ျပန္ေကာင္းတာျမန္ျပီး ကုသရာမွာအဆင္ေျပပါတယ္။

နာက်င္မႈကိုေလ်ာ့နည္းေစျပီး ေရရွည္ျပႆနာေတြကို ေလ်ာ့နည္းေစပါတယ္။ ဆိုးက်ိဳးကေတာ့ ထိခိုက္လြယ္ျပီး စအိုၾကြက္သားတစ္ေလွ်ာက္နဲ႔ အတြင္းပိုင္းေနရာ ပိုက်ယ္လာတတ္ပါတယ္။ တစ္ခါတစ္ေလ ဆီး၀မး္မထိန္းခ်ဳပ္ႏိုင္တာျဖစ္တတ္ပါတယ္။

ပံုမွန္ျဖတ္ေတာက္ျခင္းဆိုတာ ပြင့္ေနတဲ့မအဂါၤအလယ္ပိုင္းကေန တင္ပါးေအာက္ကို ၄၅ဒီဂရီေထာင့္ျဖတ္ျဖတ္ေတာက္ျခင္းျဖစ္ပါတယ္။ သူက စအုိၾကြက္သားထိခိုက္မႈကို ေလ်ာ့နည္းေစျပီး ဆိုးက်ိဳးေတြကေတာ့ ေသြးဆံုးရံႈးမႈမ်ားျခင္း၊ နာက်င္ျခင္း၊ ျပန္ေကာင္းဖို႔ၾကာျခင္း အစရွိတာေတြျဖစ္ပါတယ္။

အခု ဒီနညး္လမ္းအေၾကာင္း ဘယ္လုိေတြသိၾကျပီလဲ။

မၾကာေသးမီက သုေတသနေတြက သူဟာ ကာကြယ္တာထက္ ျပႆနာပိုျဖစ္ေစတယ္လို႔ ဆိုပါတယ္။ ေရာဂါပိုး၀င္ေရာက္ႏိုင္ေျခလည္း မ်ားပါတယ္။ တစ္ကယ္လို႔ ျဖတ္တာလိုတာထက္ပိုက်ယ္သြားရင္ စအိုၾကြက္သားေတြထိခိုက္ေစပါတယ္။ ျပန္ေကာင္းဖို႔လည္း ၾကာပါတယ္။

ဒါ့ေၾကာင့္ ဒီနည္းလမ္းကို အျမဲတမ္းေတာ့ မသံုးၾကပါဘူး။ လိုအပ္မွပဲ သံုးပါတယ္။ ကေလးမီးဖြားခ်ိန္မွာ မအဂါၤဟာ ပိုက်ယ္လာတယ္ထင္ရင္ ကေလးဟာပံုမွန္မဟုတ္တဲ့အေျခအေနမ်ိဳးဆိုရင္ ပံုမွန္ထက္ထြားေနရင္ ေစာေစာေမြးဖို႔လိုရင္ ဆရာ၀န္နဲ႔တိုင္ပင္ညွိႏိႈင္းပါ။ ဒီနညး္လမး္နဲ႔ အကူအညီရႏိုင္လား ေမးပါ။