ေယာက်္ားမ်ားျမံဳရျခင္း၏ အဓိကအေၾကာင္းရင္းမ်ား

အဓိပၸာယ္ဖြင့္ဆိုခ်က္

ေယာက်ၤားမ်ိဳးမေအာင္ျခင္းဆိုတာ အိမ္ေထာင္သည္မိဘျဖစ္ေရးအတြက္ အလြန္ဆိုးရြားတဲ့ အက်ပ္အတည္းေတြထဲက တစ္ခုျဖစ္ပါတယ္။ ဒီေရာဂါအေျခအေနကို က်န္းမာေရးအေၾကာင္းခံ၊ ပတ္၀န္းက်င္ အေၾကာင္းခံ နွင့္ လူေနမွဳျပသနာအေနနဲ႔ သတ္မွတ္လို႔ရပါတယ္။

က်န္းမာေရး အေၾကာင္းခံမ်ား

ပထမဆံုးအေနနဲ႔ ေ၀ွးေစ့ပိုင္းဆိုင္ရာ ျပသနာေတြျဖစ္တဲ့ varicocele ( ေသြးျပန္ေၾကာဖူးေရာင္ျခင္း) သို့ ေ၀ွးေစ့ေအာက္သို့အက်ျခင္းေတြက ေယာကၤ်ားမ်ိဳးမေအာင္ျခင္းကို ဦးတည္ျဖစ္ေပၚေစပါတယ္။ varicocele ဟာ သုက္ပိုးအေရအတြက္ က်ဆင္းျခင္းကို ျဖစ္ေစျပီး ေ၀ွးေစ့ေအာက္သို့မက်ျခင္းကအမ်ိဳးသားေတြမွာ မ်ိဳးမေအာင္ဖို့ အခြင့္အလမ္းေတြကို ပိုျဖစ္ေစပါတယ္။ ဒုတိယအေနနဲ့ ကူးစက္ေရာဂါမ်ား ဥပမာ လိင္ဆက္ဆံျခင္းမွ ကူးနိုင္ေသာ ဂနိုေရာဂါ ( gonorrhea ) သို႔ HIV ႏွင့္ ေ၀ွးေစ့ျပြန္ေရာင္ေရာဂါ ( epididymitis) သို႔ ေ၀ွးေစ့ေရာင္ျခင္း (orchitis) တို႔ကလည္း ေယာက်ၤားမ်ိဳးမေအာင္ျခင္းကို ျဖစ္ေစပါတယ္။ ထို႔ျပင္ ေနာက္ထပ္ျဖစ္နိုင္တာေတြကေတာ့ သုက္ပိုးေတြကို antibodies ေတြက မွားယြင္းစြာ တိုက္ခိုက္မိျခင္း သို႔ အမ်ိဳးသား မ်ိဳးပြား စနစ္မွာ ကင္ဆာအၾကိတ္တည္ျခင္းတို႔ျဖစ္ပါတယ္။ ထို႔ျပင္ ခြဲစိပ္မွဳ မွေသာ္လည္းေကာင္း၊ေရာဂါပိုး၀င္ရာမွ ေသာ္လည္းေကာင္း မေတာ္တဆထိခိုက္ရာမွ သို့ ဖြံ႔ျဖိဳးမွဳမမွန္ရာကေန သုက္လမ္းေၾကာငး္ ပံုပ်က္ျခင္းေၾကာင့္လည္း ပံုမွန္ သုက္စီးဆင္းမွဳကို ဟန့္တားနိုင္ပါတယ္။ ေနာက္ဆံုးအေနနဲ့ ကေတာ့ တျခားျဖစ္လာနိုင္တဲံ ျပသနာေတြ ဥပမာ သုက္လႊတ္မွဳ ျပသနာ ( သုက္ပိုး ဆီးအိမ္အတြင္း ေရာက္ျခင္း )၊ ေဟာ္မုန္းမမွ်တမွဳ (testosterone နည္းပါးျခင္း)၊လိင္ဆက္ဆံမွဳ အခက္အခဲမ်ား နွင့္ celiac ေရာဂါ ( ကစီဓာတ္ကို ခံနိုင္စြမ္းမရွိျခင္း) တို့ေၾကာင့္လည္း ျဖစ္နိင္ပါတယ္။

ပတ္၀န္းက်င္ အေၾကာင္းခံမ်ား

ပတ္၀န္းက်င္ဟာလည္း ေယာက်ၤားမ်ိဳးမေအာင္ျခင္းအတြက္ ကံုလံုတဲ့ လႊမ္းမိုးမွဳေတြ ရွိနိုင္ပါတယ္။ တခ်ိဳ႕သတ္မွတ္ထားတဲ့ ပတ္၀န္းက်င္အေနအထားေတြကို မ်ားစြာ ထိေတြ႔မွဳဟာ အမ်ိဳးသား မ်ိဳးပြားစနစ္အေပၚ မေကာင္းတဲ့ သက္ေရာက္မွဳေတြ ရွိေၾကာင္းေျပာထားတာေတြ ရွိပါတယ္။ ဥပမာ စက္မွဳ ဓာတုပစၥည္းေတြ ျဖစ္တဲ့ benzenes, toluene, xylene, pesticides, herbicides, prganic solvents, ေဆးသုက္ပစၥည္းမ်ားဟာ သုက္အရည္အေသြးကို က်ေစျပီး ဓာတ္မွတ္ သို့ ဓာတ္ေရာင္ျခည္မ်ားနွင့္ ထိေတြ႔ျခင္းးဟာ သုက္ပံုမွန္ထုတ္လုပ္ျခင္းမွ တားဆီးနိုင္ပါတယ္။ သတၱဳေတြနဲ့ ထိေတြ႔ျခင္း၊ ေ၀ွးေစ့ အပူလြန္ျခင္းတို႔ဟာလည္း မ်ိဳးမေအာင္ျခင္းရဲ့ အျခားေသာ ျပသနာေတြအေနနဲ့ သတ္မွတ္လို႔ရပါတယ္။

လူေနမွဳပံုစံ အေၾကာင္းခံမ်ား

က်န္းမာတဲ့ ေနထိုင္မွဳ ပံုစံကို ထိန္းသိမ္းျခင္းဟာ မ်ိဳးမေအာင္နိုင္မွဳ အေပၚမ်ားစြာ သက္ေရာက္မွဳ ရွိပါတယ္။ေလွ်ာ့တြက္ထားတဲ့ အေၾကာင္းခံေတြ ျဖစ္တဲ့ အရက္ေသစာ၊ မူးယစ္ေဆး၀ါး၊ ေဆးလိပ္ေသာက္ျခင္း၊ စိတ္ဖိစီးျခင္းႏွင့္ ကိုယ္အေလးခ်ိန္မ်ားျခင္း သို႔ နည္းျခင္းေတြက မ်ိဳးမေအာင္နိုင္ျခင္းကို အျဖစ္မ်ားေစပါတယ္။ ၾကြက္သားၾကီးထြားေစရန္ ေဆးအလြဲသံုးစားလုပ္ျခင္းေၾကာင့္ ေ၀ွးေစ့ေသးေစျပီး သုက္ေကာင္ေရ ထုတ္လုပ္မွဳကို က်ဆင္းေစပါတယ္။ အရက္ေသာက္ျခင္းေၾကာင့္ testosterone က်ဆင္းျပီး လိင္တံေထာင္မတ္နိုင္မွဳ ခၽြတ္ယြင္းေစျခင္း ႏွင့္ စိတ္ဖိစီးမွဳက ေဟာ္မုန္းမမွ်တမွဳကို ျဖစ္ေစပါတယ္။ထို႔ေၾကာင့္ ကၽြန္ေတာ္တို့ဟာ ေယာက်ၤားမ်ိဳးမေအာက္ျခင္းရဲ့ အဓိက အေၾကာင္းခံေတြကို သိထားသင့္ ျပီး မက်န္းမာေစတဲ့ လူေနထိုင္မွဳ ပံုစံေတြေရွာင္ၾကဥ္ျခင္း သို႔ ေရာဂါအေျခအေန အခ်ိဳ႕ကို သင့္ေတာ္တဲ့ ကုသမွဳေတြ ျပဳလုပ္ဖို့ လိုအပ္ပါတယ္။