ကိုယ္၀န္ေဆာင္ခ်ိန္တြင္ ေသြးေပါင္ က်ျခင္း

အမ်ိဳးသမီးမ်ား ကိုယ္၀န္ေဆာင္ခ်ိန္တြင္ ေသြးေပါင္က်ျခင္းသည္ ရွားပါးေသာ ျဖစ္စဥ္တစ္ခုေတာ့မဟုတ္ေပ။ ေသြးေပါင္က်ျခင္းတြင္ ေတြ႕ရသည့္ လကၡဏာမ်ားသည္ ပံုမွန္အမ်ိဳးသမီးမ်ားတြင္ ျဖစ္သည္ႏွင့္တူတူသာျဖစ္ျပီး  ေခါင္းမူးျခင္း၊ ေခါင္းကိုက္ျခင္း ျဖစ္ေလ့ရွိသည္။ ထိုင္ရာမွရုတ္တရက္ထလိုက္လ်ွင္ ပိုဆိုးတတ္သည္။ ထိုသို႔ရုတ္တရက္မူးသြားျခင္းသည္ ကိုယ္၀န္ေဆာင္ အမ်ိဳးအမီးအတြက္ အလြန္ အႏၲရာယ္ရွိပါသည္။ ေအာက္ပါတို႔သည္ ေသြးေပါင္က်ျခင္းကို ေဆးမေသာက္ပဲ သဘာအတိုင္း သက္သာေအာင္ျပဳလုပ္နုိင္မည့္ နည္းလမ္း ငါးမ်ိဳးျဖစ္ပါသည္။

အေနအထားေျပာင္းလ်ွင္ ျဖည္းျဖည္းေျပာင္းပါ။

ေသြးေပါင္က်ျခင္းေၾကာင့္ ေခါင္းမူးျခင္းကို သက္သာေစရန္ သင္ရွိေနေသာ အေနအထားပံုစံေျပာင္းလဲသည့္ အခါ ျဖည္းျဖည္းလွဳပ္ရွားသင့္သည္။ မနက္အိပ္ရာမွ ထလ်ွင္အသက္ကို၀၀ရွဴသြင္း ျပီးမွအိပ္ရာမွထပါ။  သင္အိပ္ေနေသာ ပံုစံသည္ ေသြးေပါင္က်ျခင္းကို ကာကြယ္ရန္ အေရးပါပါသည္။ အိပ္သည့္အခါ ေခါင္းကို နည္းနည္းျမင့္ထားျခင္းျဖင့္ ေျမဆြဲအားကို ဆန္႕က်င္နုိင္သည္။ ေကာင္းမြန္စြာအိပ္ေပ်ာ္နိုင္ရန္ ေခါင္းအံုးေပ်ာ့ေပ်ာ့အံုးပါ။ မတ္တပ္ရပ္သည့္အခ်ိန္တြင္ မူးသြားလ်ွင္ ေျခေထာက္ကို ခံုတစ္ခုေပၚတြင္တင္ျပီး ကိုယ္ကိုအေရွ႕သို႔ ကိုင္းထားပါ။ သို႔မဟုတ္ ေပါင္ ကို ကပ္ေၾကးကဲ့သို႔ လိမ္ျပီး ညွစ္ထားပါ။ ထိုပံုစံသည္ ေျခေထာက္မွ ေသြးကို ႏွလံုးသို႔ ျပန္စီးေစရန္ အေထာက္အကူျပဳႏိုင္သည္။

 ေရ မ်ားမ်ားေသာက္ျပီး က်န္းမာေရးႏွင့္ ညီညႊတ္ေသာ အစားအစာကို စားပါ။

ေရေသာက္ျခင္းသည္ သင့္ကို ေရဓာတ္ထိန္းေပးနိုင္ျပီး ေသြးေပါင္က်ျခင္းကိုလည္း ကာကြယ္ေစနိုင္သည္။ ေရသည္ေသြးပမာဏကို မ်ားေစျပီး ေခါင္းမူးျခင္းမွ ကာကြယ္ေစသည္။ ထို႔အျပင္ အရက္ေသာက္ျခင္းသည္ ေသြးေပါင္က်ေစျပီး ကေလးအတြက္လည္း မေကာင္းသျဖင့္ ေရွာင္ၾကဥ္ပါ။ က်န္းမာေရးႏွင့္ ညီညြတ္ေသာ အစားအစာမ်ားပါ၀င္ေသာ အာဟာရစားေသာက္မွဳပံုစံကို ျပဳလုပ္သင့္သည္။

အစားစားျပီးခ်ိန္တြင္ ေသြးေပါင္က်ျခင္းကို ကာကြယ္ရန္ တစ္ေန႔လ်ွင္ အစားကို နည္းနည္းျဖင့္ အၾကိမ္ေရမ်ားမ်ား ခြဲစားပါ။ ဆရာ၀န္မွ ဆားအနည္းငယ္ထည့္စားရန္ ေျပာေသာ္လည္း သင္အငံမၾကိဳက္လွ်င္ပဲပိစပ္မွရေသာ သဘာ၀ အရသာမ်ားကိုေရာစပ္စားသံုးပါ။ ထို႔အျပင္ အစားႏွင့္ လက္ဘက္ရည္၊ ေကာ္ဖီတို႔ကို တြဲစားလွ်င္ ေသြးေပါင္က်ျခင္းကိုသက္သာေစသည္။ သို႔ေသာ္ ကဖင္းပါေသာ အရည္မ်ားကို မေသာက္ခင္ သင္ႏွင့္ တည့္၊ မတည့္ ဆရာ၀န္ႏွင့္ တိုင္ပင္ပါ။

သင္ကိုယ္၀န္ေဆာင္ခ်ိန္တြင္ သင့္ခႏၶာကိုယ္ ေျပာင္းလဲသကဲ့သို႔ ေသြးေပါင္ခ်ိန္လည္း ေျပာင္းလဲနိုင္သည္။ ကိုယ္ကာယ လွဳပ္ရွားမွဳရွိျခင္းျဖင့္ ေဆးမေသာက္ပဲ ေသြးေပါင္ခ်ိန္ကို ထိန္းညွိနိုင္ပါသည္။ ေန႔စဥ္စားေသာက္မွုပံုစံကိုလည္း ေသခ်ာစြာထိန္းညွိျခင္းျဖင့္ သင့္ကေလးကို က်န္းမာစြာၾကီးထြားလာေစပါသည္။