လိင္ေျပာင္းထားသည့္ အမ်ိဳးသား ဒုတိယအၾကိ္မ္ေျမာက္ ကေလးေမြး

man

အမ်ိဳးသားဘဝႏွင့္ေရာ အမ်ိဳးသမီးဘဝႏွင့္ပါ ေနထိုင္သည့္ အသက္ ၃၀ အရြယ္ Kaci Sullivan ဆိုသူ သည္ ကမာၻ႕ပထမဆံုး မီးဖြားသည့္ အမ်ိဳးသားျဖစ္လာခဲ့ပါသည္။ သဘာဝအတိုင္း အမ်ိဳးသမီးဘဝမွ အမ်ိဳးသား ဘဝေရာက္ေအာင္ အမ်ိဳးသား အားေဆးမ်ား သံုးစြဲခဲ့ျပီး ေဆးကုသခံယူခဲ့ျပီး အသက္ ၂၇ ႏွစ္အရြယ္ အမ်ိဳးသား Steven ႏွင့္ အတူေနခဲ့ပါသည္။

Sullivan က Steven ႏွင့္ ေပ်ာ္ရႊင္စြာ မိသားစု ဘဝအျဖစ္ အတူေနခဲ့ေၾကာင္း တစ္ေယာက္ကို တစ္ေယာက္ အလြန္ခ်စ္ေၾကာင္း ေျပာဆိုခဲ့ျပီး သူအမ်ိဳးသမီးဘဝ အသက္ ၁၉ ႏွစ္အရြယ္က အမ်ိဳးသား တစ္ဦးႏွင့္ အိမ္ေထာင္ျပဳခဲ့ဖူးေၾကာင္း ၂၀၁၀ ခုႏွစ္ေလာက္က စိတ္က်ေရာဂါျဖစ္ျပီး အရက္ေသစာ အျမဲ ေသာက္သံုးခဲ့ေၾကာင္း ဇူလိုင္လ ၂၀၁၁ ခုႏွစ္တြင္ ပထမဆံုး ကိုယ္ဝန္ရခဲ့ေၾကာင္း သူမိန္းကေလး ဘဝ အျဖစ္ မိခင္ျဖစ္ခဲ့ေၾကာင္း ထိုမိန္းကေလးဘဝမွ ေယာက္်ားေလးအျဖစ္ ေနထိုင္ႏိုင္ရန္ ၾကိဳးစားခဲ့ေၾကာင္း ထိုစိတ္မ ခ်မ္းသာခဲ့သည့္ အေမွာင္ဘဝမွ သူ၏ ပထမသားေလး Grayson ၅ ႏွစ္သားအရြယ္တြင္ ေယာက္်ားေလး တစ္ေယာက္အျဖစ္ သူ႕ကိုယ္သူ ေျပာင္းလဲႏိုင္ခဲ့ေၾကာင္း ေျပာဆိုခဲ့ပါသည္။

အမ်ိဳးသားဘဝေျပာင္းလဲခဲ့ျပီး အျခားအမ်ိဳးသားတစ္ဦးႏွင့္ ဒုတိယအၾကိမ္ ကေလးေမြးဖြားျခင္းအေပၚ Sullivan က အခ်ိဳ႕လူမ်ားက အျပစ္ေျပာခ်င္ၾကေၾကာင္း ထိုသူမ်ားကို မည္သို႔မွ် တံု႔ျပန္မည္ မဟုတ္ေၾကာင္း အခ်ိဳ႕လူမ်ား၏ သတ္မွတ္ခ်က္မ်ားသည္ အျခားလူတစ္ဦး၏ လြတ္လပ္ခြင့္ကို ထိခိုက္ေစေသာ္လည္း ကိုယ္ဝန္ ယူ၍ ကေလးေမြးျခင္းသည္ ေယာက္်ား၊ မိန္းမ လူတိုင္းလုပ္ႏိုင္သည္ဟု သူယူဆေၾကာင္း လူမႈပတ္ဝန္း က်င္တြင္ က်ားမခြဲျခားမႈ မရွိေၾကာင္း သင္၏ ဦးေႏွာက္မွ မေျပာင္းလဲ သေရြ႕ ကေလးဘဝက ဘာအေရာင္ ဝတ္သလဲဆိုတာ ကြဲျပားမွာ မဟုတ္ေၾကာင္းေျပာဆုိပါသည္။

Credit: www.insideedition.com

မ်ိဳးျမန္မာ မွ ဘာသာျပန္ဆို ေရးသားသည္။