ကေလးက်န္းမာေရး အဆင့္အတန္းျမွင့္တင္ဖို႕ အေျခခံအခ်က္(၅)ခ်က္

ေအာက္ပါအခ်က္ (၅) ခ်က္ကို မိသားစု တစ္စုခ်င္း ႀကိဳးစားလိုက္နာလွ်င္ ကေလးမ်ားက်န္းမာၿပီး ႏိုင္ငံ၏ က်န္းမာေရးအဆင့္အတန္း ျမင့္မားႏိုင္ပါသည္။

(၁) ကာကြယ္ေဆးထိုးပါ

သက္ဆိုင္ရာ က်န္းမာေရးဌာနမွ ခ်မွတ္ထားေသာ မလြဲမေသြ ထိုးရမည့္ ကာကြယ္ေဆးမ်ားကို အခ်ိန္မွန္ထိုးပါ။ ျပင္းထန္ေသာ၊ နာတာရွည္ႏိုင္ေသာ၊ ဒုကၡိတျဖစ္ႏိုင္ေသာ၊ အသက္ဆံုးရွံုးႏိုင္ေသာ ေရာဂါအမ်ိဳးမ်ိဳးကို ကာကြယ္ေဆးမ်ားက ကာကြယ္ေပးသည္။

(၂) အာဟာရျပည့္ဝေအာင္ေကၽြးပါ

ထမင္းကို အဓိကထား စားေသာ လူမ်ိဳးျဖစ္ေသာ္လည္း ထမင္းႏွင့္အတူ အသားငါးအမ်ိဳးမ်ိဳး၊ ပဲအမ်ိဳးမ်ိဳး၊ ၾကက္ဥ၊ ဝါစိမ္းနီ ဟင္းသီးဟင္းရြက္၊ အသီးအႏွံမ်ားႏွင့္ ႏို႔ထြက္ပစၥည္းမ်ားကို မွ်တေအာင္ေကၽြးပါ။ အာဟာရျပည့္ဝလွ်င္ ကိုယ္ခႏၶာထြားက်ိဳင္း၍ ေရာဂါ ခုခံမႈအားေကာင္းသည္။

(၃) အိမ္သားမ်ား လက္မွန္မွန္ေဆးပါ

အစာမစားမီ၊ အစာစားၿပီး၊ ႏွာေခ်ၿပီး၊ ႏွပ္ေခ်းၫွစ္ၿပီး၊ ေခ်ာင္းဆိုးလွ်င္ လက္ကာၿပီး၊အိမ္သာတက္ၿပီး၊ ကေလး ဆီးခံ ဝမ္းခံ လဲေပးၿပီး၊ ေဆးလိပ္ေသာက္ၿပီး လက္မွန္မွန္ေဆးျခင္းက ကေလးကို ႏွာေစး ေခ်ာင္းဆိုး၊ လည္ပင္းနာ၊ အာသီးေရာင္၊ အဆုတ္ေရာင္၊ ဦးေႏွာက္ အေျမႇးေရာင္၊ ဝမ္းပ်က္ ဝမ္းေလွ်ာေရာဂါတို႔မွ ထိေရာက္စြာ ကာကြယ္ေပးသည္။ ကုန္က်ေငြလည္း မမ်ားပါ။

(၄) မီးခိုးေငြ႕ကင္းပါေစ

ေဆးလိပ္မီးခိုး၊ အမွိုက္မီး႐ွိဳ႕ေသာမီးခိုး၊ ေၫွာ္နံ့အမ်ိဳးမ်ိဳးမွ ကင္းေဝးၿပီး လတ္ဆတ္သန္႔ရွင္းေသာ ေလထုျဖစ္ေအာင္ႀကိဳးစားျခင္းျဖင့္ ကေလးကို ေခ်ာင္းဆိုးျခင္း၊ ပန္းနာရင္ၾကပ္၊ အဆုတ္ေရာင္၊ အဆုတ္ပြ ေရာဂါမ်ားမွ ကာကြယ္ေပးႏိုင္သည္။

(၅) မိသားစုဆရာဝန္ ထားရွိပါ

ဆရာဝန္က ကေလး၏ က်န္းမာေရး ျပႆနာမ်ားကို အခ်ိန္ေပး စမ္းသပ္ အေျဖရွာျပီး မွန္မွန္ကန္ကန္စနစ္တက် ကုသေပးျခင္း၊ ကေလးမိဘကို သင့္ေလ်ာ္ေသာ က်န္းမာေရး ဗဟုသုတေပးျခင္း၊ ကုသမႈအျပင္ ကာကြယ္ေရးေဆးပညာကို က်င့္သံုးျခင္း၊ မိသားစုတစ္စုလံုး၏ က်န္းမာေရး အေျခခံ ျပႆနာမ်ားကို ေျဖရွင္းေပးျခင္း၊ ခက္ခဲရႈပ္ေထြးေသာျပႆနာမ်ားရွိလ်င္ အထူးကုဆရာဝန္မ်ားဆီသို႔ အခ်ိန္မီလႊဲေပးျခင္းတို႔ ျပဳလုပ္ေပးပါလိမ့္မည္။

ေနေနမိုးေဆြ (Child Health Myanmar)
Pictures- credits to Google
Reference- ၾသစေၾတးလ်ႏိုင္ငံတြင္ အၾကံျပဳထားေသာ အခ်က္ (၄) ခ်က္ကို အာဟာရေကၽြးရန္အခ်က္ျဖည့္စြက္၍ ျမန္မာျပည္ႏွင့္ ဆီေလ်ာ္ေအာင္ ေရးသားထားပါသည္။
#naynaymoeswe